Liên Hệ Thực Tế Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Người Đảng Viên Điều 2

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước đi theo con đường đúng đắn, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vậy Đảng viên – những con người đứng trong hàng ngũ của Đảng, thấm nhuần tư tưởng cách mạng có những nhiệm vụ gì để thực hiện đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước?Việc xác định đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân mỗi người Đảng viên và đối với sự phát triển vững mạnh, lâu dài của Đảng.

Đang xem: Nhiệm vụ quyền hạn của người đảng viên

Nhiệm vụ của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay

1. Đảng viên là gì2. Đảng viên có nhiệm vụ3. Đảng viên có quyền:4. Hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Đảng viên là gì?

Điều 1 Điều lệ Đảng quy định:Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Đọc thêm  giải bài tập tiếng anh lớp 9 mai lan hương

2. Đảng viên có nhiệm vụ

Theo quy định tại điều 2 Điều lệ Đảng, Đảng viên có nhiệm vụ:1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đọc thêm  Đáp Án Sách Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Có Đáp Án Tác Giả Lưu Hoằng Trí

Xem thêm: báo cáo kiến tập sư phạm

3. Đảng viên có quyền:

Theo quy định tại điều 3 Điều lệ Đảng, Đảng viên có quyền:1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.
4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.”

4. Hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Muốn trở thành Đảng viên thì các bạn cần phải đáp ứng những điều kiện, tiêu chí gì?Xác định động cơ vào Đảng đúng đắnPhấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhânRèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng:Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”.Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.

Đọc thêm  Câu1. Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới:, A. Đa cực. B. Đơn cực. , C.

Xem thêm: Ngl Life 5 With Web App – He May Have Found The Key To The Origins Of Life

Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi.Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể giao cho.
Lái xe bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông phạt ra sao? Hình thức xử phạt hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn Lời chúc ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam Chúc mừng ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam Hỏi đáp về phòng, chống tệ nạn xã hội Bộ câu hỏi về phòng, chống tệ nạn xã hội Hệ số bảo hiểm xã hội 2021 Hệ số đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với từng mức lương

Viết một bình luận