Nhật Ký Thực Tập Ngành Luật, Nhật Ký Thực Tập Luật Kinh Tế, Hướng Dẫn Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Luật Kinh Tế

 Đề tài báo cáo thực tập: NHẬT KÝ THỰC TẬP NGÀNH LUẬT TẠI UBND XÃ

Nội dung ghi chép nhật ký: 

Tuần Công việc & Nhiệm vụ Việc đã thực hiện Kinh nghiệm
Tuần 1

Ngày từ

– Trình bày và gửi giấy thực tập tại Văn phòng và được tiếp xúc với Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang

– Nhận được chỉ đạo về công tác tại bộ phận tư pháp và giúp việc cho bộ phận tư pháp của phường.

Đang xem: Nhật ký thực tập ngành luật

– Gặp được người hướng dẫn trực tiếp tại UBND phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, trao đổi các hoạt động của bộ phận và được người hướng dẫn thực tập chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tư pháp trong thực tế.

– Sắp xếp thực tập tại bộ phận tư pháp giúp việc cho công chức thực hiện nhiệm vụ tư pháp của đơn vị

– Làm quen với các cán bộ, công chức và thời gian, địa điểm làm việc của UBND phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

– Đọc tài liệu, tìm hiểu lịch sử thành lập UBND phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

– Học tập thái độ đối xử hòa nhã, tôn trọng người hướng dẫn và các cán bộ, công chức tại đơn vị.

– Học hỏi được chức năng, nhiệm vụ của UBND phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang trong quá trình thực hiện hoạt động trên thực tế.

Tuần 2

Ngày từ

– Được người hướng dẫn thực tập hướng dẫn công tác của bộ phận một cửa về: tư pháp, hộ tịch hộ khẩu và địa chính của UBND phường

– Học tập chức năng, nhiệm vụ của bộ phận một cửa và giúp đỡ một số việc theo yêu cầu của người hướng dẫn

– Thích nghi với môi trường làm việc, tạo thiện cảm với các anh/chị, cô/bác làm việc tại bộ phận một cửa: hộ tịch, tư pháp, địa chính….

Xem thêm: National Geographic Explore Our World 1 Student Book Ebook Pdf Class Audio Cd

– Hiểu rõ quy định , nội quy làm việc của bộ phận một cửa và các quy định trong việc tiến hành thực hiện các nhiệm vụ của người hướng dẫn giao cho

– Tiếp xúc với công dân tới bộ phận một cửa làm việc. Tiếp xúc với tất cả mọi người cần phải có thái độ hòa nhã, ân cần
Tuần 3

Ngày từ

– Tham gia các hoạt động và tiến hành nghiên cứu về vấn đề hộ tích – Học và nắm vững quy định về quản lý đất đai trên địa bàn phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

– Nắm vững cách thức hoạt động của hoạt động địa chính trên địa bàn phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thông qua các quy chế…
Tuần 4

Ngày từ

Tham gia các hoạt động của bộ phận một cửa trong hoạt động QLNN về hoạt động chứng thực.

– tế – Chú trọng việc tập trung, học tập kinh nghiệm đảm bảo tính nghiêm túc, chính xác trong quá trình làm việc.
Tuần 5

ngày

– Giúp việc cho cán bộ hướng dẫn trong công tác hằng ngày

– Tiến hành nghiên cứu và đề xuất với người hướng dẫn đề tài báo cáo thực tập cuối khóa

Tăng cường kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc với người hướng dẫn và các anh chị.

Xem thêm: hop dong dinh menh tap 32

Rèn luyện và tiếp thu kinh nghiệm đã học hỏi được giữa cá nhân và người hướng dẫn trong thực tế.

Tuần 6

ngày

– Tham gia hoạt động của Bộ phận một cửa

– Sắp xếp hồ sơ cho các anh/chị của bộ phận

– Kết quả nghiên cứu đảm bảo cho việc viết khóa luận của sinh viên

– Hình thành được phương pháp nghiên cứu khoa học

Tuần 7

Ngày

– Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ và phác thảo hướng nghiên cứu về đề tài của bản thân

Viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Định hướng được nghiên cứu và hoàn thiện được tài liệu để viết đề tài và báo cáo thực tập tốt nghiệp

– viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Rèn luyện tiếp thu kỹ năng về hòa giải tranh chấp đất đai tại đơn vị thực tập
Tuần 8

ngày

– Tham gia hoạt động của đơn vị thực tập

– Viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Giúp việc theo yêu cầu của người hướng dẫn

– Biết được các hoạt động của UBND phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang

– Hoàn thiện Nhật ký thực tập

– Thu thập tài liệu

– Học tập được kỹ năng của người hướng dẫn

– Phối hợp nhịp nhàng với hoạt động của UBND các cấp và báo cáo kết quả thực hiện cho người hướng dẫn

– Đưa ra câu hỏi và đề xuất đề nghị người hướng dẫn giải đáp thắc mắc

Tuần 9

Ngày từ

– Đưa ra những câu hỏi và đề nghị người hướng dẫn giải đáp

– Đề xuất người hướng dẫn đưa ra những tài liệu và được phô tô tài liệu

– Viết và chỉnh sửa, đưa nhật ký cho người hướng dẫn chỉ rõ những điểm cần sửa chữa

 Thực tiễn những khó khăn, vướng mắc về HGTC đất đai – Kỹ năng hòa giải của hòa giải viên

Tuần 10

Ngày từ

– Chỉnh sửa Nhật ký và báo cáo thực tập

– Hoàn thiện báo cáo và Nhật ký thực tập

– Kết thúc thực tâp

– Hoạt động chức năng và nhiệm vụ của UBND và bộ phận một của của UBND

– Hoạt động của hòa giải viên

 

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Nhật Ký Thực Tập Ngành Luật Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Tháng Mười Một 10, 2020adminLuậtĐề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp mẫu, Đề tài viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Luật, Viết nhật ký thực tập ngành Luật

Duyệt bài viết

Viết một bình luận