nhật ký thực tập kế toán nguyên vật liệu

School Ho Chi Minh City University of Economics and Law Course Title DƯDW INTRO TO M

Đang xem: Nhật ký thực tập kế toán nguyên vật liệu

Xem thêm: Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh Là Gì? Các Ví Dụ Liên Quan Đến Bổ Nhiệm

NHẬT KÝ THỰC TẬP Tuần 1: Từ ngày 02/03/2015 đến ngày 08/03/2015 Thời gian Nội dung thực tập Địa điểm Thứ 2 (02/03/201 5) Đến công ty nộp giấy giới thiệu xin thưc tập, làm quen, tìm hiểu về công ty, gặp gỡ và trao đổi làm quen với các anh chị phòng kế toán. Công ty CPXL Tâm Phát Thứ 3 (03/03/201 5) Đến công ty gặp mặt các phòng ban tìm hiểu về công ty: loại hình Doanh Ngiệp, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, Đặc điểm SX kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất, mô hình tổ chức bộ máy của công ty, nhiệm vụ của các phòng ban. Công ty CPXL Tâm Phát Thứ 4 (04/03/201 5) Đến phòng kế toán tìm hiểu cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chức năng nhiệm vụ của kế toán, Chính sách kế toán, các phương pháp kế toán doanh nghiệp áp dụng, Hình thức sổ kế toán tại Công ty, hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty, hệ thống chừng từ, hệ thống thống sổ sách sử dụng ở công ty Phòng kế toán công ty CPXL Tâm Phát Thứ 5 (05/03/201 5) -Căn cứ vào những thông tin tìm hiểu được của công ty để phân công công việc cho từng cá nhân, như sau: +Mai thị Liễu tìm hiểu và viết báo cáo về các phần hành kế toán sau: Kế toán tiền mặt, kế toán nợ phải thu khách hàng, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh, kế toán lợi nhuận chưa phân phối. +Phạm Thị Dịu tìm hiểu và viết báo cáo về các phần hành kế toán sau: Kế toán TGNH, kế toán thuế GTGT được khấu trừ, kế toán TSCĐ, kế toán khấu hao TSCĐ, kế toán phải trả người bán. + Lê Thị Hiền tìm hiểu và viết báo cáo về các phần hành kế toán sau: kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước, kế toán doanh thu hoạt động tài chính, kế toán giá vốn hàng bán, kế toán chi phí hoạt động tài chính, kế toán chi phí thuế TNDN. Thư viện trường ĐHCN TP.HCM

Đọc thêm  Đề thi Toán 7 Cuối Học kì 2 năm 2023 có đáp án (20 đề)

Xem thêm: ️ Mẫu Giấy Mời Họp Phụ Huynh Mới Nhất 2021, Download Mẫu Giấy Mời Họp Phụ Huynh

+ Nguyễn Đức Thọ tìm hiểu và viết báo cáo về các phần hành kế toán sau: kế toán nguyên vật liệu, kế toán vay ngắn hạn, kế toán phải trả người lao động, kế toán chi phí QLDN. Thứ 6

Viết một bình luận