Nhật kí hành trình của nhà truyền giáo đến Đông Nam Á cổ đại

Lời giải 1:

Họ tên người giải: diepcongdanh954

các quốc gia cổ đại ở phương Tây có sự ra đời khá là muộn vào thế kỉ I TCN, hình thành dựa trên cơ sở trình độ sản xuất cao với cong cụ chủ yếu là sắt.

Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành chủ yếu ở khu vực vùng ven biển địa Trung hải, điều kiện đất đai khô cằn và rất khó cho hoạt động canh tác, phát triển nông nghiệp, nhưng lại thuận lợi cho quá trình phát triển hải cảng, thương nghiệp.

Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành chủ yếu ở khu vực vùng ven biển địa Trung hải, điều kiện đất đai khô cằn và rất khó cho hoạt động canh tác, phát triển nông nghiệp, nhưng lại thuận lợi cho quá trình phát triển hải cảng, thương nghiệp.

 Học Tốt ~

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diepconghoang5

Theo mk nhó : ( ý chung )

+Đã ảnh hưởng một cách sâu đậm đến hầu như toàn bộ khu vực Đông Nam Á đối với văn hóa Việt Nam

+Thì văn hóa đã để lại nhiều dấu ấn và chứng tích đậm nét ăn sâu vào cả văn hóa tinh thần lẫn văn hóa vật chất gắn liền với các sinh hoạt trong đời sống của người dân Việt Nam

+phật giáo vẫn chiếm một con số rất lớn tại Việt Nam và có nhiều ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người dân Việt Nam

Đọc thêm  Mẫu đơn đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở và hướng dẫn

Viết một bình luận