nhận xét về cuộc sống và những bước tiến của con người trong thời kì nguyên thủy( viết thành đoạn 6-7 dòng nhé), Mong mn lm cẩn thận,chi tiết giúp mk

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trilecongtri8

*Nhận xét:

-Con người trong thời kì nguyên thủy đã trải qua vô vàn các bước tiến quan trọng.Về mặt tiến hóa:Vượn cổ→người tối cổ→người tinh khôn.Về tổ chức xã hội:Bầy người nguyên thủy→Thị tộc,bộ lạc……..Cả về đời sống,họ chuyển từ săn bắt hái lượm→Trồng trọt chăn nuôi→ít lệ thuộc và thiên nhiên.Chứng tỏ,con người thời nguyên thủy đang từng bước cải tiến và hoàn thiện.Đời sống vật chất và tinh thần có sự phát triển nhanh chóng→đứng trước ngưỡng cửa của nền văn minh

@TriLeCongTri

Đọc thêm  tuthienbao 1

Viết một bình luận