Nhận xét nào là không đúng về Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam?, A.Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa., B.Có sự chuẩn bị kĩ lưỡng và chớp thời cơ kịp thời., C.Là cuộc cách m

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thaohoinm3

⇒ Chọn D. Là cuộc cách mạng bạo lực,trong đó chủ yếu là bạo lực vũ trang.

→ Phương pháp đấu tranh của cách mạng tháng Tám là sử dụng bạo lực cách mạng, trong đó chủ yếu là bạo lực vũ trang là SAI về Cách mạng tháng Tám của Việt Nam

~~~ Học tốt nhá!~~~

Đọc thêm  giáo dục học đại cương

Viết một bình luận