Nhận xét nào đúng về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đến nước Đức?, A. Tác động mạnh nhất đến nền nông nghiệp Đức. , B. Giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế nước Đức. ,

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trangpham6

Danh sách các câu trả lời: => đáp án: B. Giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Đức => giải thích:
+ năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm tới 47% so với năm trước khủng hoảng
+ số người thất nghiệp lên tới tận 5 triệu người
+ hàng nghìn xí nghiệp, nhà máy phải đóng cửa
=> nhận xét: Giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Đức đúng về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 – năm 1933 đến nước Đức

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dothotuantu2

– Đáp án B. Giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế nước Đức.

– Khủng hoảng kinh tế đã tàn phá nghiêm trọng nước Đức.

– Để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế, phong trào cách mạng ngày càng dâng cao, giai cấp tư sản cầm quyền đã quyết định đưa Hít-le (thủ lĩnh Đảng Quốc xã ) lên cầm quyền, mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

Đọc thêm  (Pdf) Collins

Viết một bình luận