Mẫu Lời Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn Thực Tập, Phiếu Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn

Sau khi sinh viên hoàn thành thời gian thực tập sẽ phải có lời nhận xét của đơn vị thực tập, cũng như giáo viên hướng dẫn để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp.

Đang xem: Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Nội dung trong mẫu lời nhận xét nhằm đánh giá về kiến thức chuyên môn, ý thức chấp hành những quy định của cơ quan. Từ đó làm căn cứ mà nhà trường sẽ đưa ra quyết định xét tốt nghiệp hay không cho sinh viên. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giấy xác nhận thực tập

Mẫu bảng đánh giá kết quả thực tập

+ Chuyên cần, chăm chỉ, thực tập đều đặn, đầy đủ

+ Khả năng nắm bắt công việc nhanh, ứng dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn

+ Chịu khó học hỏi, cầu tiến trong công việc

+ Vui vẻ, hòa nhã với các anh chị trong công ty

Chúng tôi đánh giá cao kết quả bài báo cáo thực tập với đề tài …………….. này của em.

Lời nhận xét của đơn vị thực tập – Mẫu 2

Đơn vị thực tập: …………………………………………………..

Người hướng dẫn thực tập: ………………………………….

Sinh viên: …………………………………………………………..

Lớp: …………………………………………………………………..

Trường: …………………………………………………………….

Thời gian thực tập: …………………………………………….

Nội dung thực tập: ……………………………………………..

Nhận xét:

– Trong thời gian thực tập tại ……………………. từ ngày …. đến ngày ….. sinh viên …………… đã có ý thức chấp hành nội quy của ……………, cố gắng học hỏi, hăng hái nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động, tổ chức của đơn vị và tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn của mình.

Đọc thêm  Xin Tên Phim Ma Hay, Rùng Rợn, Hấp Dẫn Nhất Mấy Thím Đã Từng Xem

– Những nội dung trình bày trong luận văn của sinh viên …. là phù hợp với tình hình của đơn vị.

Xem thêm: Màu Dây Usb Bị Đứt – Hỏi Cách Nối Dây Bàn Phím Usb Bị Đứt

Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

TRƯỜNG ………

KHOA…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ tên sinh viên: ……………………………………………………………

Mã Sinh viên: ………………………………………………………………….

Lớp: ……………………………………………………………………………..

Sinh viên ……………….. đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng theo quy định

– Về nội dung: Báo cáo thực tập gồm 3 chương:

Chương I: ………………………………………………………………

Chương II: …………………………………………………………….

Chương III: …………………………………………………………….

Nội dung báo cáo hợp lý, đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục chặt chẽ, văn phong mạch lạc.

– Về ý thức: Tinh thần thái độ thực tập tích cực, có cố gắng để tìm hiểu thực tế công tác kế toán. Cầu tiến trong học tập.

Kết luận: Đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo thực tập và làm luận văn tôt nghiệp

Điểm: …………………….. Bằng chữ: ………………………

Xem thêm: Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Có Đáp Án Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Cũ, Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 7

  ……….., ngày….tháng….năm…
  Giáo viên hướng dẫn(Ký và ghi rõ họ tên)

bocdau.com

Viết một bình luận