nhà trần thay thời lý có ý ghĩa gì?, A củng cố chế độ quân chủ trung ương vững mạnh, B tạo điều kiện cho nề quân chủ phát triển vững mạnh, C làm cho chế độ phong kiến suy sụp, D chứng tỏ nhà trần mạn

Lời giải 1:

Họ tên người giải: kuunanh1249

Nhà Trần thay nhà Lý có ý nghĩa như thế nào `?`

`A.` Củng cố chế độ quân chủ trung ương vững mạnh

`B.` Tạo điều kiện cho nề quân chủ phát triển vững mạnh

`C.` Làm cho chế độ phong kiến suy sụp

`D.` Chứng tỏ nhà trần mạnh hơn nhà lý

`⇒` Nhà Lý vì vua ăn chơi , quan tranh quyền,không chăm lo sản xuất,mất mùa ,thiên tai,đời sống cực khổ ,…Cũng vì thế mà cố chế độ quân chủ trung ương yếu đi.Nhà Trần đã củng cố lại chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm ba cấp :triều đình; các đơn vị hành chánh trung gian ; các cấp hành chánh cơ sở .Điều này khiến chế độ quân chủ thêm vững mạnh, phát triển và tiến bộ.

$#Bubble tea$

Lời giải 2:

Họ tên người giải: QuangDung2k97

Nhà trần thay thời Lý có ý nghĩa gì?

`->`A.củng cố chế độ quân chủ trung ương vững mạnh.

Vù lúc đó đất nước ta vua,quan ăn chơi sa đạ.Nên chế độ quân chủ trung ương bị yêu đi.

#$QuangDung09$

Đọc thêm  Tóm tắt sở kiều truyện - curvesvietnam.com

Viết một bình luận