nha tran ra doi trong hoan canh nao , thoi nha ly ai la người len ngoi

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenhoang920106

– Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu. Chính quyền không còn chăm lo đến đời sống nhân dân như trước, hầu hết quan lại lao vào ăn chơi xa đọa.

– Lụt lội, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra. Đời sống nhân dân khổ cực, nhiều nơi nhân dân đã nổi dậy đấu tranh.

 Các thế lực phong kiến nổi lên ở nhiều nơi. Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn nên đã tạo điều kiện và thời cơ cho họ Trần buộc Lý Chiêu Hoàng (vị vua cuối cùng của nhà Lý) phải nhường ngôi cho Trần Cảnh vào tháng 12-1226.

 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenhoaian688066

Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh:

Thời nhà Lý, người lên ngôi là:
    Lý Công Uẩn

Đọc thêm  Tài Liệu Môn Tiếng Anh Lớp 5 Theo Từng Bài, Tài Liệu Môn Tiếng Anh Lớp 5

Viết một bình luận