nhà trần có biện pháp gì và thu được kết quả trong công việc đắp đê?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: lknhatminh03226

Biện pháp:

-Cổ động mọi người tham gia đắp đê để chống lũ,đê sắp được đắp từ đầu nguồn của các con sông.

Kết quả : 

-Hệ thống đắp đê đã được hình thành dọc theo sông Hồng và các con sông lớn.

– Hệ thống góp phần giúp đỡ bà con làng xóm yên tâm trồng trọt bội thu,chống lũ.Ngành nông nghiệp sẽ được phát triển hơn.

Xin hay nhất và 5 sao ạ

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tuyetnhi20105

Nhà Trần có biện pháp gì và thu được kết quả trong công việc đắp đê?

=> Đặt ra điều lệ cho mọi người đều phải tham gia đắp đê để chống lũ, đê được đắp suốt từ đầu nguồn các con sông lớn đến cửa các bãi biển. Hằng năm, khi có lũ lụt, không phân biệt trai gái, giàu nghèo đều phải tham gia bảo vệ đê điều.

HỌC TỐT NHÉ~~~

Đọc thêm  Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam đã thông qua văn kiện lịch sử nào?, Tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc., Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lê nin về vấn đề về dân t

Viết một bình luận