Nhà Trần chia nước ta thành bao nhiêu lộ đứng đầu mỗi lộ là ai câu hỏi 3218178 – hoidap247.com

Lời giải 1:

Họ tên người giải: chijsv349

thành 12 lộ

Đứng đầu mỗi lộ là các chức an phủ chánh sứ và phó sứ, thông phán, trấn phủ, tri phủ

THAM KHẢO 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: toiyeuquynh2

Trả lời: Nhà Trần chia nước ta thành 12 lộđứng đầu mỗi lộ là các chức an phủ chánh sứ và phó sứ, thông phán, trấn phủ, tri phủ

xin hn ạ

Đọc thêm  trắc nghiệm kinh tế quốc tế

Viết một bình luận