Nhà Trần chia nước ta thành bao nhiêu lộ , đứng đầu mỗi lộ là ai câu hỏi 3218159 – hoidap247.com

Lời giải 1:

Họ tên người giải: chijsv346

Nhà Trần chia nước ta thành 12 lộđứng đầu mỗi lộ là các chức an phủ chánh sứ và phó sứ, thông phán, trấn phủ, tri phủ

THAM KHẢO NHÉ

Lời giải 2:

Họ tên người giải: phuongthanh085

– Nhà Trần chia nước ta thành 12 lộ

– Đứng đầu mỗi lộ là: các chức an phủ chánh sứ và phó sứ, thông phán, trấn phủ, tri phủ.

Đọc thêm  (Pdf) Bài Giảng Powerpoint Giáo Dục Học Đại Cương, Bài Thuyết Trình: Giáo Dục Học Đại Cương

Viết một bình luận