Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công trình kiến trúc lớn trên thế giới ảnh hưởng từ:, A: Ấn Độ cổ đại, B: Lưỡng Hà cổ đại, C: Hi Lạp cổ đại, D: La Mã cổ đại, Vì sao khu vực Đông Nam

Lời giải 1:

Họ tên người giải: duongminhduc1236

Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công trình kiến trúc lớn trên thế giới ảnh hưởng từ:

A: Ấn Độ cổ đại

B: Lưỡng Hà cổ đại

C: Hi Lạp cổ đại

D: La Mã cổ đại

Vì sao khu vực Đông Nam Á có vị trí địa lí rất quan trọng?:

A: Nằm giáp Trung Quốc

B: Nằm trên con đường biển nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương

C: Nằm giáp Ấn Độ

D: Tiếp giáp với khu vực châu Á gió mùa nét tương đồng về kinh tế của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á so với Hy Lạp và La Mã cổ đại là:

A: Kinh tế nông nghiệp phát triển

B: Các nghề thủ công rèn sắt, đúc đồng giữ vị trí rất quan trọng

C: Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp giữ vai trò chủ đạo

D: Thương mại đường biển thông qua các hải cảng

Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á và Hy Lạp, La Mã cổ đại có điểm tương đồng về kinh tế là: thương mại đường biển thông qua các hải cảng.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: truongthuhang110165

Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công trình kiến trúc lớn trên thế giới ảnh hưởng từ:

A: Ấn Độ cổ đại

B: Lưỡng Hà cổ đại

C: Hi Lạp cổ đại

D: La Mã cổ đại

Đọc thêm  bản kiểm điểm xin lỗi người yêu

Vì sao khu vực Đông Nam Á có vị trí địa lí rất quan trọng?:

A: Nằm giáp Trung Quốc

B: Nằm trên con đường biển nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương

C: Nằm giáp Ấn Độ

D: Tiếp giáp với khu vực châu Á gió mùa nét tương đồng về kinh tế của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á so với Hy Lạp và La Mã cổ đại là:

A: Kinh tế nông nghiệp phát triển

B: Các nghề thủ công rèn sắt, đúc đồng giữ vị trí rất quan trọng

C: Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp giữ vai trò chủ đạo

D: Thương mại đường biển thông qua các hải cảng

Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á và Hy Lạp, La Mã cổ đại có điểm tương đồng về kinh tế là: thương mại đường biển thông qua các hải cảng.

Viết một bình luận