nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ 2 có gì giống và khác nhau

Lời giải 1:

Họ tên người giải: iamgwz6

nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ 2 có gì giống và khác nhau?

Giống nhau

– Cả 2 cuộc chiến tranh này bùng nổ đều bắt nguồn từ mâu thuẫn của các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa, khi mâu thuẫn đó đạt đến đỉnh cao không thể giải quyết được dẫn đến chiến trang bùng nổ.

– Về tính chất cả 2 cuộc chiến tranh này đều mang tính chất phi nghĩa gây tổn thất nặng nề về sức người sức của của nhân loại, để lại những hậu quả nặng nề.

– Thoát ra khỏi 2 cuộc chiến tranh tất cả các nước dù thắng trận hay bại trận đều phải gánh chịu những hậu quả,tổn thất hết sức nặng nề.

– Sau cả 2 cuộc chiến tranh đều có một trật tự thế giới được thiết lập.

Khác nhau

– Chiến tranh thế giới 1 bùng nổ với sự tham chiến của 2 phe là liên minh ( Đức, Áo- Hung, Italia) và phe hiệp ước ( Anh- Pháp- Nga). Còn Chiến tranh thé giới 2 là mâu thuẫn giữa mặt trận đồng minh chống phát xít và phe phát xít ( Đức, Nhật , Italia).

=>Điểm mấu chốt dẫn đến sự khác biệt giưuã chiến tranh thế giứoi thứ nhất và thứ hai là chiến tranh thế giới thứ hai có sự tham chiến của Liên Xô.

$#ME$

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenthuyduong8902

Giống nhau:

Đọc thêm  Bài giảng Luật thương mại 1 - hoa_dại - WordPress.com

– Cả hai cuộc chiến tranh bắt nguồn từ mâu thuẫn của các nước đế quốc.

– Đều mang tính chất phi nghĩa gây tổn thất nặng nề về sức người, sức của nhân loại.

– Các nước dù thắng trận hay bại trận đều phải gánh chịu những tổn thất nặng nề.

– Đều có một sự trật tự thế giới được thiết lập.

Khác nhau:

– Chiến tranh thế giới thứ hai lớn hơn chiến tranh thế giới thứ nhất.

– Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ có các nước tư bản chủ nghĩa trong khi chiến tranh thế giới thứ hai có sự tham gia của cả phe đối lập với tư bản chủ nghỉa.

⇒ Điểm mấu chốt dẫn đến sự khác biệt giưuã chiến tranh thế giứoi thứ nhất và thứ hai là chiến tranh thế giới thứ hai có sự tham chiến của Liên Xô.

Viết một bình luận