Người đứng đầu cuộc vận động Duy Tân 1898 ? Mục đích của cuộc vận động này là gì?, – Phong trào nghĩa Hoà Đoàn do lực lượng nào tiến hành? Mục đích của phong trào?, – Nội dung của học thuyết Tam Dân

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trambeo1610044

Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi

Mục đích: đưa trung quốc phát triển,thoát khỏi tình trạng bị các nước đế quốc xâu xé.

Nghĩa Hòa Đoàn là một tổ chức tôn giáo thần bí và đồng thời là một tổ chức chính trị đã lãnh đạo phong trào Nghĩa Hòa Đoàn do Chu Hồng Đăng lãnh đạo. Có thuyết cho rằng tổ chức này liên quan tới Bạch Liên giáo. Lực lượng nòng cốt của Nghĩa Hòa Đoàn bao gồm nhiều người giỏi võ nghệ.

Nội dung của học thuyết Tam Dân do Tôn Trung Sơn đề ra:dân tộc đập lập,dân quyền tự do dân sinh hạnh phúc.

Sự kiện nào đánh dấu cách mạng Tân Hợi trên thực tế đã kết thúc?

viên thế khải nhậm chức đại tổng thống

 Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

– Không thủ tiêu tận gốc giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp

– Chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược cũng như không dám đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc

– Cuộc cách mạng còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức

Đọc thêm  Mẫu Bìa Tiểu Luận Ftu - Mẫu Bìa Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Ngoại Thương

Viết một bình luận