Nguời : Ai cập ; Lưỡng Hà có những thành tựu Chữ viết ; văn học ; Toán học nào. Ng ai cập viết chữ gì; lương hà viest chữ gì

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Trinhsang291

* Người Lưỡng Hà

Chữ viết: Người Lưỡng Hà dùng chữ hình nêm. Đó là loại chữ cổ nhất thế giới.

Toán học: Người Lưỡng Hà thì theo hệ đếm 60, từ đó, người Lưỡng Hà phân chia 1 giờ thành 60 phút và 1 phút gồm 60 giây, tính được diện tích các hình.

Kiến trúc: Vườn treo Ba-bi-lon.

* Người Ai Cập

 Chữ viết: Sử dụng chữ tượng hình

 Toán học: Giỏi về hình học; Biết làm các phép tính theo hệ đếm thập phân.

 Kiến trúc: Xây dựng được các công trình đồ sộ, kì vĩ. Ví dụ: Kim tự tháp…

Lời giải 2:

Họ tên người giải: huong6133534

.

  Người Ai Cập và Lưỡng Hà có đại có nhiều phát minh quan trọng còn có giá trị đến ngày nay như                             cách làm thuỷ lợi, phát minh ra cái cày, bánh xe, chữ viết,..

          Những thành tựu văn hóa chủ yếu của Ai Cập:

Những thành tựu văn hóa chủ yếu của Lưỡng Hà:

Chữ viết: Người Lưỡng Hà dùng chữ hình nêm. Đó là loại chữ cổ nhất thế giới

Đọc thêm  Tài Liệu Giáo Trình Excel Nâng Cao Của Ông Văn Thông, Giáo Trình Tự Học Tin Học Văn Phòng

Viết một bình luận