Nghị Quyết 15 Của Thành Ủy Hà Nội, Tập Trung Củng Cố Các Tổ Chức Cơ Sở Đảng Yếu Kém

HNP -Sáng 26/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 đã họp sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố.

Đang xem: Nghị quyết 15 của thành ủy hà nội


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố và đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Báo cáo tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy cho biết, 1 năm qua, các tổ chức, cơ quan, đơn vị của thành phố và các quận, huyện, thị ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU; 100% các quận, huyện, thị ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Các đơn vị đã tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc, phân công nhiệm vụ, có lộ trình giải quyết cụ thể; nâng cao nhận thức của các cấp ủy về sự cần thiết của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, gắn với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Dư luận cán bộ, đảng viên và người dân đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kịp thời Nghị quyết 15-NQ/TU. Sự tập trung của lãnh đạo thành phố chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đã kiểm soát tốt hơn tình hình ngay từ cơ sở, giảm bớt bức xúc, mâu thuẫn nội tại từng địa bàn, không để gây căng thẳng, phức tạp thêm tình hình hoặc phát sinh các vụ việc mới. Một số địa phương đã thực hiện tăng cường công tác cán bộ ở một số địa bàn còn tồn tại, được đánh giá là biện pháp phù hợp để chấn chỉnh đội ngũ cán bộ hạn chế về năng lực, trách nhiệm. Đặc biệt, công tác nắm tình hình dư luận xã hội được các cấp ủy chú trọng, giúp kịp thời có biện pháp giải quyết những vấn đề mới nảy sinh.

*

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu từ các ban, ngành, địa phương cũng bày tỏ sự thống nhất cao với tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 15 được nêu trong báo cáo. Đồng thời, kiểm điểm rõ những tồn tại, vướng mắc tại địa phương, đơn vị và đưa ra các giải pháp, kiến nghị để công tác này hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương Ban Chỉ đạo thực hiện NQ15 và CT15 từ Thành phố tới cơ sở trong thời gian qua đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc và triển khai có hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, đây là một nội dung chỉ đạo quan trọng của Thành ủy, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy và tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát tốt tình hình tại cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Bài Tập Tiếng Anh 8 Thí Điểm

Nhấn mạnh những mục tiêu nói trên là những thách thức rất lớn đối với Thành phố trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu sự vào cuộc và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở, trong đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 các cấp là nòng cốt. Đặc biệt là trong công tác giải quyết, xử lý triệt để những vấn đề còn tồn tại như ở một số nơi, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại các cấp ủy còn thiếu thực chất, chưa sát với thực tế, còn biểu hiện hình thức, nể nang; tình trạng công dân tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, tình trạng đơn gửi nhiều cấp, vượt cấp xuất hiện ở một số nơi, trong đó có nhiều đơn trùng, đơn khuyết danh, mạo danh; công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp vẫn chưa hiệu quả, tiến độ còn chậm; một số vụ việc chưa nghiêm túc thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm tra của cấp có thẩm quyền.
Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý các cấp, ngành của Thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15 gắn với Chỉ thị 15 của Thành ủy. Coi “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị.
Ban Chỉ đạo Thành phố tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu các giải pháp để củng cố, kiện toàn cơ sở đảng yếu kém; giải quyết dứt điểm những điểm nóng, vụ việc phức tạp, những vấn đề dân sinh bức xúc. Các đồng chí lãnh đạo từ Thành phố tới cơ sở bố trí nhiều thời gian hơn cho công tác tiếp công dân theo quy định; đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có tính chất chây ỳ, kéo dài. Đồng thời, các sở, ngành Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó lưu ý các phương hướng giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng. Đồng thời, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, giải quyết các vụ việc bức xúc, không để phát sinh điểm “nóng” trên địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hay xảy ra các vi phạm, tiêu cực như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu Hđnd, Đơn Xin Rút Khỏi Hội Đồng Nhân Dân Phường

Mặt khác, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp, những nơi có những vấn đề dân sinh, bức xúc chậm giải quyết, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung khiếu kiện đông người theo quy định. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng thống nhất với chủ trương thành lập các Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15 trong năm 2018, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy định của Thành ủy về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm, yếu kém liên quan đến địa bàn, lĩnh vực công tác thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Viết một bình luận