“Ngày thứ ba đen tối” (29/10/1929) trong lịch sử nước Mĩ gắn với sự kiện nào dưới đây?, A. Cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ. , B. Chính phủ Mĩ thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình của nhân dân lao độn

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Ronielisa6

Danh sách các câu trả lời: Câu hỏi : “ ngày thứ ba đen tối “ (29/10/1929) trong lịch sử nước mĩ gắn với sự kiện nào dưới đây ? Đáp án C. Vì “ ngày thứ ba đen tối “ (29/10/1929) trong lịch sử nước mĩ gắn với sự kiện khủng hoảng kinh tế lên đến đỉnh điểm

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dothotuantu6

“Ngày thứ ba đen tối” (29/10/1929) trong lịch sử nước Mĩ gắn với sự kiện nào dưới đây?
`->` C. Khủng hoảng kinh tế lên đến đỉnh điểm. 

`->` “Ngày thứ ba đen tối” (29/10/1929) trong lịch sử nước Mĩ gắn với sự kiện về sự khủng hoảng của kinh tế lên đến đỉnh điểm. Nhưng thời gian về sau thì hoàn toàn đã được khôi phục

`->` Không chọn đáp án A (Cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ) là vì trước ngày thứ 3 đen tối 29-10-1029 thì nước Mỹ đã rơi vào khủng hoảng kinh tế nhưng đến “Ngày thứ ba đen tối” (29/10/1929) thì khủng hoảng kinh tế đã thật sự đỉnh điểm

`#Ronielisa`

Đọc thêm  1000 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 (có đáp án) - VietJack.com

Viết một bình luận