Ngày 2-6-1793 đã diễn ra sự kiện j

Lời giải 1:

Họ tên người giải: chijsv344

Ngày 2-6-1793 đã diễn ra sự kiện . nhân dân Pa-ri dưới sự lãnh đạo Rô- be- spie đã khởi nghĩa lật đổ phái Gi- rông – đanh 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: hongtho06074

 Ngày 2/6/1793, nhân dân Pa-ri, dưới sự lãnh đạo của Rô-be-xpi-e khởi nghĩa lật đổ phái Ghi-rông-đanh.

Đọc thêm  quy định số 228-qđ/tw, ngày 7/2/2014 của ban bí thư trung ương đảng

Viết một bình luận