Ngành kinh tế chính của Ấn Độ cổ là ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: luongthihien35238

Trước khi người Anh đến xâm lược, Ấn Độ là một nền kinh tế phần lớn  nông nghiệp truyền thống với một bộ phận chủ yếu sống phụ thuộc vào công nghệ nguyên thủy. Ngành nông nghiệp đã tồn tại cùng với một hệ thống thương mại, chế tạo và tín dụng phát triển một cách cạnh.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenthuyduong8908

⇒ Ngành kinh tế chính của Ấn Độ cổ là Nông Nghiệp trồng lúa.

Đọc thêm  Our World 1: Student"S Book With Online Practice, The Good Student Is More Than A Listener

Viết một bình luận