Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản anh thế kỉ XVIII

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ngthanhlong4

Đây nhé ! Mong ctlhn + sao + tim #@!

-Cuộc cách mạng tư sản Anh do tầng lớp quý tộc mới liên minh với giai cấp tư sản lãnh đạo, được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ đã giành được thắng lợi, đưa nước Anh phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa

-Tuy nhiên, đây là cuộc cách không triệt để . Mặt khác, cách mạng chỉ đáp ứng được quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới, còn nhân dân không được hưởng chút quyền lợi gì

Đọc thêm  Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Thuốc Dược Phẩm, Hợp Đồng Mua Bán Thuốc/Dược Phẩm

Viết một bình luận