nêu vai trò nền văn hoá chăm-pa đối vs lịch sử phát triển của VÙNG ĐẤT QUẢNG NGÃI .theo em ta cần làm gì để bảo tồn và phát huy các giá trị của nền văn hoá này helpppp:((

Lời giải 1:

Họ tên người giải: minh2k7boy5

Quảng Ngãi là vùng đất trung tâm của miền Trung Việt Nam với gần 5 thế kỷ giữ vai trò trung tâm của nhà nước Chăm-pa, mặc dù có nhiều bước thăng trầm, chiến tranh xảy ra liên miên, nhưng văn hóa Chăm-pa ở đây vẫn phát triển cho đến khi nhà nước Chăm-pa mất vai trò lịch sử. Dấu tích văn hóa của thời kỳ nhà nước Chăm-pa tồn tại trên đất Quảng Ngãi còn để lại vô cùng phong phú, đa dạng về loại hình, nhiều về số lượng và trở thành đối tượng quan trọng trong việc tiếp tục nghiên cứu khảo cổ về Quảng Ngãi.

+ Theo em chúng ta nên khai quật lên và trưng trong viện bảo tàng, để mọi người được tham quan. Để chúng ta nhận thấy và phát hay nền văn hóa đó.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: lamtonhi230219619

Chăm Pa  là một quốc gia cổ từng tồn tại độc lập liên tục qua các thời kỳ từ năm 192 đến năm 1832. Cương vực của Chăm Pa lúc mở rộng nhất tương ứng với miền Trung Việt Nam ngày nay, trải dài từ dãy núi Hoành Sơn, Quảng Bình ở phía Bắc cho đến Bình Thuận ở phía nam và từ biển Đông cho đến tận miền núi phía tây của nước Lào ngày nay.

Đọc thêm  Bàn Về Năng Lực Nghề Nghiệp Là Gì ? Cách Rèn Luyện Năng Lực Theo Từng Ngành Nghề

Viết một bình luận