Nêu tên các triều đại phong kiến đại Việt từ thế kỷ 14 ai giải được mình cho năm sao b⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ngocanh3247758

Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi tên thành Đại ViệtViệt Nam giai đoạn này trải qua nhiều chế độ phong kiến:

Nhà Ngô (939–965)

Nhà Đinh (968–980)

Nhà Tiền Lê (980–1009)

Nhà Lý (1009–1225)

Nhà Trần (1226–1400) 

Nhà Hồ (1400–1407).

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tranquangphat7

Nhà Trần , Nhà Hồ , Đinh , Tiền Lê, Lý , Hậu Lê

Đọc thêm  Năm 20 19 Dđiều Đảng Viên Không Được Làm (Mới Nhất), 19 Điều Đảng Viên Không Được Làm

Viết một bình luận