nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của ấn độ thời phong kiến? ý nghĩa của những thành tựu đó câu hỏi 3215271 – bocdau.com

Lời giải 1:

Họ tên người giải: hlong2104103

– tư tưởng :  đạo Bà-la-môn (Hin- đu), đạo Phật.

– Chữ viết: Chữ Phạn xuất hiện sớm – khoảng 1500 năm TCN, là nguồn gốc của chữ viết Hin-đu thông dụng hiện nay ở Ấn Độ.

– Văn học – nghệ thuật: Phát triển phong phú với nhiều thể loại:  sử thi, kịch thơ…

– Nghệ thuật kiến trúc: chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo. Nhiều công trình kiến trúc đền thờ, chùa mang đậm phong cách tôn giáo vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay.

#hlong210410

Lời giải 2:

Họ tên người giải: thaophuong1226

– Tư tưởng:  đạo Bà-la-môn (Hin- đu), đạo Phật.

– Chữ viết: Chữ Phạn xuất hiện sớm – khoảng 1500 năm TCN, là nguồn gốc của chữ viết Hin-đu thông dụng hiện nay ở Ấn Độ.

– Văn học – nghệ thuật: Phát triển phong phú với nhiều thể loại:  sử thi, kịch thơ…

– Nghệ thuật kiến trúc: chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo. Nhiều công trình kiến trúc đền thờ, chùa mang đậm phong cách tôn giáo vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay.

Đọc thêm  Đọc Truyện Tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ Full, Phượng Nghịch Thiên Hạ

Viết một bình luận