Nêu những thành tựu của nền văn minh Việt Cổ đầu tiên còn được bảo tồn cho đến ngày nay? Em ấn tượng với thành tựu nào nhất ? Vì sao?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Dilen135799

những thành tựu của nền văn minh Việt Cổ đầu tiên còn được bảo tồn cho đến ngày nay :

– Các loại rìu đá

– các loại xẻng công cụ lao động 

– trống đồng đông sơn

– các loại kiếm mũi tên công cụ chiến đấu bằng đồng sắt 

Em ấn tượng với thành tựu trống đồng đông sơn vì nó là một loại trống đồng tiêu biểu cho Văn hóa Đông Sơn (700 TCN – 100) của người Việt cổ. Những chiếc trống này với quy mô đồ sộ, hình dáng cân đối, hài hoà đã thể hiện một trình độ rất cao về kỹ năng và nghệ thuật, đặc biệt là những hoa văn phong phú được khắc họa, miêu tả chân thật đời sống sinh hoạt của con người

Lời giải 2:

Họ tên người giải: KING7779

Những thành tựu của nền văn minh Việt Cổ đầu tiên còn được bảo tồn cho đến ngày nay :

– Các loại rìu đá

– các loại xẻng công cụ lao động 

– trống đồng đông sơn

– các loại kiếm mũi tên công cụ chiến đấu bằng đồng sắt 

Em ấn tượng thành tựu chữ viết của Lưỡng Hà vì đó là loài chữ cổ nhất thế giới. 

Đọc thêm  Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử thời Lý.

Viết một bình luận