Nêu những đóng góp của Tôn Trung Sơn đối với trọng nước và ngoài nước??

Lời giải 1:

Họ tên người giải: doanlephananh3

Cuộc cách mạng tư sản

– Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á.

– Trước thắng lợi của cách mạng, tư sản thương lượng với nhà Thanh, đế quốc can thiệp.

=> Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức (12/2/1912), Viên Thế Khải làm Tổng thống (6/3/1912) = > Thế lực phong kiến quân phiệt lên nắm quyền

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diemnguyen23673

bn tham khảo của mik nha

cho mik xin câu trả lời hay nhất cho nhóm nha ạ

Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước (cuối thế kỷ XVIII). 
– Giữa TK XVIII CĐPK suy yếu, khủng hoảng sâu sắc, phong trào nông dân bùng nổ. 
– 1771 khởi nghĩa nông dân bùng nổ ở Tây Sơn-Bình Định. Từ một cuộc khởi nghĩa nhanh chóng thành PT lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong. 
– Từ 1786 đến 1788 PT Tây Sơn lần lượt đánh đổ tập đoàn PK Trịnh – Lê, thống nhất đất nước. 
– Giải phóng dân nhân khỏi chế độ phong kiến thối nát thời Trịnh-Lê 
– Mở ra thời kì vàng son trong lịch sử nước ta 
– Làm huỷ diệt âm mưu xâm lược của các nước khác đối với nước ta 
– Nền khinh tế phát triển trở lại, nhân dân ấm no sung sướng, có nhiều quyền lợi và đất 

Đọc thêm  1000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Có Đáp Án Theo Từng Bài Violet

Viết một bình luận