nêu biểu hiện xã hội của CN tư bản Tây Âu

Lời giải 1:

Họ tên người giải: lqmarduin6

– Trên cơ sở nền sản xuất công trường thủ công, ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường,… có thuê mướn nhân công.

– Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.

– Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn.

 

Đọc thêm  mẫu giấy kiểm tra cấp 2

Viết một bình luận