Nền kinh tế Nhật Bản hiện nay phải đối mặt với những khó khăn gì?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: bachnhuyco6

Kinh tế Nhật Bản hiện nay đối mặt với những khó khăn:

Khối nợ khổng lồ

-Tăng trưởng lương chậm

-Các vụ bê bối công nghiệp

-Kinh doanh kém năng động

Lời giải 2:

Họ tên người giải: lamtruynguyet1

Những khó khăn và hạn chế của nhật bản hiện nay:

– Lãnh thổ Nhật Bản không rộng

-Tài nguyên khoáng sản nghèo nàn

-Nền công nghiệp của Nhật Bản hầu như phụ thuộc vào nguồn nguyên, nhiên liệu nhập khẩu từ bên ngoài

-Dân số đông và thường xuyên bị thiên tai

@tsuki_lamtruynguyet

Đọc thêm  dạy tiếng việt cho người nhật

Viết một bình luận