Năm 1917, Lê-nin đã bí mật từ Phần Lan về đâu để chỉ huy cuộc khởi nghĩa giành chính quyền?, Chọn đáp án k cần giải thích ạ, Mát-xcơ-va., Vôn-ga-grát., Bê-lô-rút-xi-a., Pê-tơ-rô-grát.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: lamanh282892

Năm 1917, Lê-nin đã bí mật từ Phần Lan về đâu để chỉ huy cuộc khởi nghĩa giành chính quyền? 

 Mát-xcơ-va.

Vôn-ga-grát.

Bê-lô-rút-xi-a.

Pê-tơ-rô-grát.

$\text{*Giải thích:}$

$\text{Tới đầu năm 1917, ngày 7-10-1917, Lênin từ Phần Lan đã bí mật trở về Pê-tơ-rô-grat để chỉ huy cuộc khởi nghĩa giành chính quyền}$

$\text{⇒Đáp án D}$

Lời giải 2:

Họ tên người giải: lamtuele23101

Năm 1917, Lê-nin đã bí mật từ Phần Lan về đâu để chỉ huy cuộc khởi nghĩa giành chính quyền?

đáp án là : pê-tơ-rô-grat

Đọc thêm  modun 31 mam non

Viết một bình luận