năm 1042, Nhà lý ban hành bộ luật gì?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: duongxgcute7

năm 1042, Nhà lý ban hành bộ luật gì?                                                                                                       TRẢ LỜI : NĂM 1041 NHÀ LÝ BAN HÀNH BỘ LUẬT  Hình thư.                                           

Lời giải 2:

Họ tên người giải: gianglinhtuyet9

Năm 1042, Thái Tông Hoàng đế ban Hình thư

 cho xin hay nhất ạ

Đọc thêm  Nội Dung Văn Bản ' Thông Tư 49/2014/Tt-Nhnn, Thông Tư 49/2014/Tt

Viết một bình luận