HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYELT DÀNH CHO SINH VIÊN

Myelt

Video Myelt

4. Chọn INSTRUCTOR-LED và nhấp chuột vào NEXT

5. Trong ô COURSE KEY nhập vào mã khóa học được cung cấp bởi giáo viên của bạn.

Lưu ý: Phần mã hiện thị bên dưới chỉ là ví dụ, Bạn không thể nhập được.

6. Sau đó nhập mã truy cập vào ô CONTENT ACCESS CODE (mã truy cập được tìm thấy trên trang bìa trong của cuốn sách hoặc thẻ MyELT) và nhấp chuột vào NEXT.

Lưu ý: Phần mã hiện thị bên dưới chỉ là ví dụ, Bạn không thể nhập được.

7. Chọn Next.

8. Nhập tên truy cập bạn muốn sử dụng cho MyELT vào ô Login ID.

9. Nhập mật khẩu bạn muốn sử dụng cho MyELT vào ô CREATE PASSWORD và nhập lại mật khẩu vào ô RETYPE PASSWORD.

10. Nhập địa chỉ email bạn muốn sử dụng cho My ELT vào ô EMAIL ADDRESS và nhập lại địa chỉ email lần nữa vào ô RETYPE EMAIL ADDRESS để xác nhận.

11. Chọn câu hỏi bí mật SECURITY QUESTION và nhập câu trả lời vào ô ANSWER.

12. Nhập tên vào ô FIRST NAME, nhập họ vào ô LAST NAME, và nhập tên quốc gia vào ô COUNTRY.

13. Đọc bản thỏa thuận sử dụng ở cuối trang và nhấp chuột vào I AGREE.

14. Nhấp chuột vào SUBMIT để hoàn thành quá trình đăng kí tài khoản MyELT.

15. Nhấp chuột vào START USING MyELT để bắt đầu học.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO MỘT SELF-STUDY ACCOUNT?

Để đăng kí một Self-Study account mà bà có thể tự học, bạn cần một Content Access Code. Bạn có thể tìm thấy mã này trên trang bìa trong của cuốn sách hoặc thẻ MyELT

1. Truy cập MyELT.HEINLE.COM.

2. Chọn CREATE AN ACCOUNT!

3. Chọn STUDENT và nhấp chuột vào NEXT.

Đọc thêm  Mẫu Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến (Kỳ 2), Mẫu Báo Cáo Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến

4. Chọn SELF-STUDY và nhấp chuột vào NEXT.

5. Nhập mã truy cập vào ô CONTENT ACCESS CODE (mã truy cập được tìm thấy trên trang bìa trong của cuốn sách hoặc thẻ MyELT) và nhấp chuột vào NEXT..

Lưu ý: Phần mã hiện thị bên dưới chỉ là ví dụ, Bạn không thể nhập được.

6. Nhập tên truy cập bạn muốn sử dụng cho MyELT vào ô Login ID.

7. Nhập mật khẩu bạn muốn sử dụng cho MyELT vào ô CREATE PASSWORD và nhập lại mật khẩu vào ô RETYPE-PASSWORD

8. Nhập địa chỉ email bạn muốn sử dụng cho My ELT vào ô EMAIL ADDRESS và nhập lại địa chỉ email lần nữa vào ô RETYPE EMAIL ADDRESS để xác nhận.

9. Chọn câu hỏi bí mật SECURITY QUESTION và nhập câu trả lời vào ô ANSWER.

10. Nhập tên vào ô FIRST NAME, nhập họ vào ô LAST NAME, và nhập tên quốc gia vào ô COUNTRY.

11. Đọc bản thỏa thuận sử dụng ở cuối trang và nhấp chuột vào I AGREE.

12. Nhấp chuột vào SUBMIT để hoàn thành quá trình đăng kí tài khoản MyELT.

13. Nhấp chuột vào SUBMIT để hoàn thành quá trình đăng kí tài khoản MyELT.

NÊN LÀM GÌ NẾU CHƯA NHẬP COURSE KEY KHI ĐÃ ĐĂNG KÍ?

1. Truy cập MyELT.HEINLE.COM. Nhập tên truy cập và mật khẩu và chọn SIGN IN.

2. Chọn Add A RESOURCES.

3. Chọn ENROLL rồi chọn SAVE AND GO TO STEP 2.

4. Nhập mã Course Key của bạn và chọn SAVE AND GO TO STEP 3.

Lưu ý: Phần mã hiện thị bên dưới chỉ là ví dụ, Bạn không thể nhập được.

5. Nếu bạn thấy thông báo này hiện ra, chọn OK.

6. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin. Nếu chính xác, chọn SUBMIT để kết thúc phần đăng kí khóa học của bạn

Đọc thêm  Kho Giáo Án Phụ Đạo Tiếng Anh 7 Thí Điểm, Giáo Án Phụ Đạo Tiếng Anh 7

Lưu ý: Nếu thông tin chưa chích xác, chọn

để nhập lại mã Course Key của bạn.

7. Chọn Go To [Tên khóa học của bạn].

8. Đăng nhập trở lại MyELT bằng tài khoản của bạn và kiểm tra lại.

LÀM BÀI TẬP NHƯ THẾ NÀO?

1. Truy cập MyELT.HEINLE.COM. Nhập tên truy cập và mật khẩu và chọn SIGN IN.

2. Tìm khóa học bạn muốn làm việc trên đó và chọn nút Assignments để thấy toàn bộ học phần mà bạn muốn để làm bài tập.

3. Chọn Take ở bên phải phần bài tập mà bạn muốn làm.

Notes:

 Nếu bạn đã take phần bài tập lần trước đó thì nút take sẽ được chuyển sang thành Retake. Nếu bạn đã bắt đầu phần bài tập của mình nhưng chưa kết thúc nó thì trạng thái sẽ chuyển sang thành Resume.

 Để xem tất cả các điểm số của khóa học hay các môn học – chọn Show All.

4. Trả lời tất cả các câu hỏi của phần bài tập và sau đó chọn Submit.

5. Để xem câu trả lời đúng. Chọn Show Answer.

6. Chỉ dẫn ý nghĩa các biểu tượng trong phần bài tập:

 Chọn nút Retake

để nhận bài tập trở lại.

 Chọn Next

để làm tiếp phần câu hỏi bài tập.

 Chọn X ở phía trên góc phải màn hình để quay trở lại danh sách các bài tập.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỂ XEM ĐƯỢC CÁC ĐIỂM SỐ ?

Bạn có thể xem các điểm số của bạn trên các phần bài tập và các hoạt động Self-Study in phần Grade book. Bạn cũng có thể xem các câu trả đúng ở bất cứ câu hỏi nào bạn sai.

Đọc thêm  Giúp e vs ạ! E cảm ơn trước ạ!, EM HÃY NÊU CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA MỸ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.

1. Truy cập MyELT.HEINLE.COM. Nhập tên truy cập và mật khẩu và chọn SIGN IN.

2. Tìm khóa học hoặc nội dung selfstudy và xem các điểm số và chọn nút GRADES

3. Xem điểm của bạn trên mỗi phần bài tập hoặc các hoạt động bạn đã hoàn thành.

4. Chọn điểm số của bạn trên phần bài tập để xem thông tin chi tiết như là các câu trả lời đúng.

5. Chọn Prev Grades hoặc Next Grades để xem thông tin chi tiết của phần trước hoặc phần tiếp theo của bài tập

NHẬN SỰ GIÚP ĐỠ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ EMAIL CHO GIÁO VIÊN?

1. Truy cập MyELT.HEINLE.COM. Nhập tên truy cập và mật khẩu và chọn SIGN IN.

2. Tìm các khóa học được giảng dạy bởi giáo viên mà bạn muốn gửi email và nhấn vào phong bì bên cạnh tên của giáo viên đó.

3. Nhập tiêu đề và nội dung email bạn muốn gửi, và sau đó chọn Send E-mail.

4. Khi bạn nhận được tin nhắn xác nhận đã gửi thành công, chọn X để đóng cửa sổ.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN KỸ THUẬT ?

Nếu bạn có bất kì thắc mắc/câu hỏi nào mà phần hướng dẫn chưa được giải đáp, xin hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật MyELT louis.dinhvan@cengage.com. Bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng từ 1 – 3 ngày.

Khi liên hệ với bộ phận kỹ thuật, vui lòng cung cấp như thông tin sau:

======

Họ và Tên:

Trường:

Hệ điều hành đang sử dụng:

Trình duyệt và phiên bản:

Content Access Code:

Course Key (Nếu có):

Mô tả vấn đề:

Chụp ảnh màn hình lỗi: