Mỹ đã tiến hành các cuộc chiến tranh đàn áp nào trong gia đoạn chiến tranh lạnh , Mỹ đã tiến hành đánh nước nào mà cuộc chiến tranh giải phóng của các dân tộc này rất nổi tiếng trong lịch sử 

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest8

`-` Mỹ đã tiến hành các cuộc chiến tranh đàn áp : với liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu

`-` Mỹ đã tiến hành các cuộc xâm lược ở ba nước Đông Dương đó là Việt Nam , Lào và In-đô-nê-xi-a và cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của đất nước Việt Nam rất nổi tiếng vì nước ta là một nước nhỏ bé mà thắng được trước một đối thủ hùng mạnh như Mĩ , thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đã để lại cho Mỹ nhiều thiệt hại to lớn

`#Harryisthebest`

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tatkhanh5556

 Mỹ đã tiến hành các cuộc chiến tranh đàn áp với liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu

 Mỹ đã tiến hành các cuộc xâm lược ở ba nước Đông Dương đó là Việt Nam , Lào và In-đô-nê-xi-a  +) cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của đất nước Việt Nam rất nổi tiếng vì nước ta là một nước nhỏ bé mà thắng được trước một đối thủ hùng mạnh như Mĩ 

+) thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đã để lại cho Mỹ nhiều thiệt hại to lớn

Đọc thêm  Hướng dẫn viết CV/Hồ sơ xin việc bằng Trung chuẩn 2023 - TopCV

Viết một bình luận