Mục Lục Sách Ngữ Văn 11 Tập 1 1 (Chi Tiết), Mục Lục Soạn Văn 11 Tập 1

Mục lục soạn bài “Ngữ văn lớp 8 – Tập 1” giới thiệu đến các bạn hệ thống, danh sách các bài học trong môn Ngữ văn lớp 8, tập 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

*

Mục lục soạn bài ngữ văn lớp 8 Soạn bài ngữ văn lớp 8 Tập 1­ Tôi đi học- Cấp độ kháiquát của nghĩa từ ngữ- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản- Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)- Trường từ vựng- Bố cục của văn bản- Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)- Xây dựng đoạn văn trong văn bản- Lão Hạc- Từ tượnghình, từ tượng thanh- Liên kết các đoạn văn trong văn bản- Từ ngữ địaphương và biệt ngữ xã hội- Tóm tắtvăn bản tự sự- Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự- Cô bé bán diêm (trích) – Trợ từ, thán từ- Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự- Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)- Tình thái từ- Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm- Chiếc lá cuối cùng (trích)- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)- Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểucảm- Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)- Nói quá- Ôn tập truyện kí Việt Nam- Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000- Nói giảm nói tránh- Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm- Câu ghép- Trả bài tập làm văn số 2- Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh- Ôn dịch, thuốc lá- Câu ghép(tiếp theo)- Phương pháp thuyết minh- Bài toán dân số- Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm- Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh- Chương trình địa phương (phần Văn)- Dấu ngoặ ckép- Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng- Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác- Đập đá ở Côn Lôn- Ôn luyện về dấu câu- Thuyết minh về một thể loại văn học- Muốn làm thằng Cuội- Ôn tập vàkiểm tra phần Tiếng Việt- Trả bài tập làm văn số 3- Hai chữ nước nhà (trích)- Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I Tập 2- Nhớ rừng- Ông đồ- Câu nghi vấn-Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh- Quê hương- Khi con tu hú- Câu nghi vấn (tiếp theo)-Thuyết minh một phương pháp (cách làm)- Tức cảnh Pác Bó- Câu cầu khiến- Thuyết minh một danh lam thắng cảnh- Ôn tập về văn bản thuyết minh­ Ngắm trăng (Vọng nguyệt)­ Đi đường (Tẩu lộ)- Câu cảm thán- Câu trần thuật- Viết bài tập làm văn số 5­ Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)- Câu phủ định­ Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) ­ Hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn)- Hànhđộngnói­ Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô đại cáo)- Hành động nói (tiếp theo)­ Ôn tập về luận điểm ­ Bàn luận về phép học (Luận học pháp)- Viết đoạn văn trình bày luận điểm- Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm­ Viếtbài tập làm văn số 6 ­ Thuế máu (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp)- Hội thoại­ Tìmhiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận ­ Đi bộ ngao du (Trích Ê­min hay về giáo dục)- Hội thoại (tiếp theo)- Luyện tập đưa tố biểu cảm vào bài văn nghị luận- Kiểm tra văn- Lựa chọn trật tự từ trong câu­ Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận ­ Ông Giuốc­đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang)- Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)­Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận ­ Chương trình địa phương (Phần Văn)- Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)- Viết bài tập làm văn số 7­ Tổng kết phần Văn­ Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt- Văn bản tường trình- Luyện tập làm văn bản tường trình­ Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)­ Văn bản thông báo ­ Tổng kết phần Văn (tiếp theo)­ Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)- Kiểm tra tổng hợp cuối năm­ Tổng kết phần Văn (tiếp theo)­ Luyện tập làm văn bản thông báo­ Ôn tập phần Tập làm văn

Viết một bình luận