Mông – te -xki- ơ sinh năm bn?, Vôn te sinh năm bn ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: chijsv343

Mông – te -xki- ơ sinh năm 1689 mất năm 1755

Vôn-te sinh năm 1694 mất năm 1778

Lời giải 2:

Họ tên người giải: chinguyenphuong094

– Vôn te: (Ngày sinh)

– François-Marie Arouet 21 tháng 11 năm 1694 Paris, Pháp.

– Mông – te -xki- ơ: sinh năm 1689 (mất năm 1755).

Đọc thêm  Bài Tham Luận Về Nề Nếp Và Tu Dưỡng Đạo Đức, Tham Luận Về Nề Nếp Của Các Bạn Học Sinh

Viết một bình luận