Mọi người sinh ra tự do, nhưng khắp nơi họ đều mang xiềng xích … Tự do là quyền tự nhiên của con người, của nhà triết học ánh sáng nào ?, nhanh nha

Lời giải 1:

Họ tên người giải: chijsv341

Của nhà triết học ánh sáng : G.G. Rút- Xô 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: chinguyenphuong098

“Mọi người sinh ra tự dp, nhưng ở khắp nơi họ đều mang xiềng xích … Tự do là quyền tự nhiên của con người” (Khế ước xã hội).

=> Đoạn trích trên là của nhà tư tưởng Rút-xô trong trào lưu triết học Ánh sáng ở Pháp thế kỉ XVII

Đọc thêm  Dàn Ý Bài Viết Số 6 Lớp 9 - Dàn Ý Bài Tập Làm Văn Số 6 Lớp 9 Đề 2

Viết một bình luận