modun bdtx thcs

Mật khẩu mở mô đun: 123456

Module THCS 1 – Đặc điểm tâm sinh lý học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 2 – Đặc điểm học tập của học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 3 – Giáo dục học sinh trung học cơ sở cá biệt.pdf

Module THCS 4 – Phương pháp và kĩ thuật thu thập xử lý thông tin về môi trường giáo dục trung học cơ sở.pdf

Module THCS 5 – Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên.pdf

Module THCS 6 – Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 7 – Hướng dẫn tư vấn cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 8 – Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn tư vấn cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 9 – Hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp.pdf

Module THCS 10 – Rào cản học tập của các đối tượng học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 11 – Chăm sóc hỗ trợ tâm lý cho học sinh nữ học sinh dân tộc thiểu số trong trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 12 – Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 13 – Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trung học cơ sở trong xây dựng kế hoạch dạy học.pdf

Module THCS 14 – Xay dung ke hoach theo huong day hoc tich hop.pdf

Đọc thêm  Bìa Khóa Luận Tốt Nghiệp - Tổng Hợp 20 Mẫu Bìa Báo Cáo Thực Tập Đẹp Miễn Phí

Module THCS 15 – Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học.pdf

Module THCS 16 – Hồ sơ dạy học.pdf

Module THCS 17 – Tim kiem, khai thac, xu ly thong tin phuc vu bai giang.pdf

Module THCS 18 – Phương pháp dạy học tích cực.pdf

Module THCS 19 – Dạy học với công nghệ thông tin.pdf

Module THCS 20 – Sử dụng các thiết bị dạy học.pdf

Module THCS 21 – Bảo quản sửa chữa sáng tạo thiết bị dạy học.pdf 

Module THCS 22 – Sử dụng một số phần mềm dạy học.pdf 

Module THCS 23 – Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.pdf 

Module THCS 24 – Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.pdf

Module THCS 25 – Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường trung học cơ sở.pdf 

Module THCS 26 – Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường trung học cơ sở.pdf

 Module THCS 27 – Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 28 – Kế hoach hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường trung học cơ sở.pdf

 Module THCS 29 – Giáo dục học sinh trung học cơ sở thông qua các hoạt động giáo dục.pdf

 Module THCS 30 – Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh trung học cơ sở.pdf

 Module THCS 31 – Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.pdf 

Module THCS 32 – Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.pdf 

Đọc thêm  Mẫu CV Tiếng Nhật chuẩn, đẹp nhất - Timviec365.vn

Module THCS 33 – Giai quyet tinh huong su pham trong cong tac chu nhiem.pdf 

Module THCS 34 – Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở.pdf

 Module THCS 35 – Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở.pdf 

Module THCS 36 – Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở.pdf 

Module THCS 37 – Giao duc vi su phat trien ben vung o trng THCS.pdf 

Module THCS 38 – Giáo dục hòa nhập trong giáo dục trung học cơ sở.pdf 

Module THCS 39 – Phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh trung học cơ sở.pdf 

Module THCS 40 – Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục.pdf 

Module THCS 41 – Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học cơ sở.pdf
 

 

Viết một bình luận