modun 28 thcs

Đang xem: Modun 28 thcs

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 33 (9 trang)

Tài liệu liên quan

BDTX MODUN 28 THCS
BDTX MODUN 28 THCS 9 3,794 33

BDTX MODUN 29 THCS 9 1,738 10

BDTX cho GV THCS chu ki III (2009-2010).doc 25 605 0

Tiết 28 – THCSnghian 122 485 0

bdtx modun 17 41 209 0

am nhac 8 tiet 28 (THCS Vo Xan) 23 425 0

BDTX modul 14 THCS chinh sua 10 550 0

Bài thu hoạch BDTX modun 23,24,28,29 17 3,585 9

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Lớp Trung Cấp Chính Trị

BDTX ma modun6 THCS 3 415 2

BDTX Module 17 THCS kĩ thuật dạy học tích cực trong môn toán 66 312 0

BDTX MODULE 17 THCS MÔN SINH HOC 61 235 0

Ke hoach BDTX 2017 2018 thcslx 17 380 0

Modun 28 BDSC hệ thống di chuyển 77 137 0

BỘ 40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI BDTX môn NHAC THCS 6 214 4

BỘ 40 CÂU TRẮC NGHIỆM THI BDTX môn văn THCS 6 102 0

BAI THU HOACH BDTX MODULE 39 THCS 3 18 0

MODUN 30 thcs nam 20162017 13 2,947 24

THONG TU 31 BAN HANH CHUONG TRINH BDTX GIAO VIEN THCS 13 1,069 0

Bai thu hoach bdtx module 15 thcs 14 7,536 5

Bai thu hoach bdtx module 14 thcs 23 6,396 12

Xem thêm: Tải Bộ Sách Ngữ Pháp Tiếng Pháp Cơ Bản Pdf Download Tài Liệu Ngữ Pháp Tiếng Pháp

TRƯỜNG THCS ĐẶNG HỮU PHỔ TỔ: Toán – Lý – Tin CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 I Thông tin cá nhân Họ tên: Hoàng Trọng Lâm Ngày tháng năm sinh:02/06/1964 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán Tổ chuyên môn: Toán – Lý – Tin Trình độ ngoại ngữ: B anh văn Chức vụ: Giáo viên Giới tính: Nam Năm vào ngành giáo dục: 1986 Môn dạy(1): Toán Trình độ tin học Cử nhân II Nội dung báo cáo Nội dung bồi dưỡng 3: Kế hoạch hoạt động GD học sinh nhà trường THCS Phần Nhận thức việc tiếp thu kiến thức kỹ Hoạt động 1: Khám phá số khái niệm, mô tả đặc điểm vai trò loại k ế hoạch giáo dục 1.1 Hoạt động giáo dục Các hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động lên lớp hoạt động lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đúc, tri tuệ, thể chất thẩm m1 kỉ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tực học THPT vào sống lao động Hoạt động giáo dục lên lớp đuợc tiến hành thông qua việc dạy học môn học bắt buộc tự chọn chương trinh giáo dục cấp học Bộ trường Bộ Giáo dục đào tạo ban hành Hoạt động giáo dục lên lớp (HĐGDNGLL) bao gồm hoạt động ngoại khóa khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chổng tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỉ sống nhằm phát triển toàn diện bồi dưỡng khiếu; hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, giáo dục môi trường; – Hoạt động tập thể: Sinh hoạt cờ, Sinh hoạt cuối tuần – Các hoạt động ngoại khoá: Các hoạt động không thuộc chương trình thúc mà nhà trường thực hiện, quỹ thời gian xác định thời khoá biểu nhà trường Các hoạt động bao gồm việc thực hành môn học vườn trường xưởng sản xuất, loại hình hoạt động khác hoạt động trị, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, lao động, 1.2 Kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh – Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh: Là toàn điều vạch cách có hệ thống hoạt động giáo dục dự định thực học sinh thời gian định, với mục tiêu, cách thúc, trình tự, thời gian tiến hành 1.3 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh – Xây dung kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh: Việc tạo cách có hệ thống hoạt động giáo dục dự định thực học sinh thời gian định, với mục tiêu, cách thúc, trình tự, thời gian tiến hành 2.1 Các loại kế hoạch hoạt động giáo dục – Theo tính tập thể hay cá nhân – Theo thời gian năm học, kế hoạch hoạt động giáo dục học kì, kế hoạch hoạt động giáo dục theo tháng, kế hoạch hoạt động giáo dục theo tuần – Theo nội dung giáo dục 2.2 Đặc điểm vai trò loại kế hoạch hoạt động giáo dục Mọi loại kế hoạch hoạt động giáo dục có vị tri, vai trò quan trọng riêng trình giáo dục học sinh nhà trường Đối với giáo viên, để thực có hiệu hoạt động sư phạm mình, họ cần coi trọng, xây dựng loại kế hoạch hoạt động giáo dục cách nghiêm tuc, tỉ mỉ chuyên nghiệp -Đối với kế hoạch dài hạn (kế hoạch năm học, học kì): Kế hoạch thể tính ổn định tương mục tiêu chung, hoạt động tổng thể năm học học kì -Đối với kế hoạch ngắn hạn (theo tháng, theo tuần): đòi hỏi người giáo viên cần cụ thể hoá nội dung kế hoạch theo thời gian, nguồn lực, phương thúc, cách đánh giá Hoạt động 2: Phân tích vai trò việc xây dựng kẽ hoạch hoạt động giáo dục giáo viên nhà trường THCS Ý ngh1a việc xây dung kế hoạch hoạt động giáo dục giáo viên Giúp giáo viên chủ nhiệm (GVCN) xác định rõ mục tiêu cần đạt việc tổ chức hoạt động giáo dục Từ đề biện pháp, huy động nguồn lực cách tối ưu cho hoạt động giáo dục Kế hoạch làm giảm bớt hành động tùy tiện, tự phát, vô tổ chức dễ chệch hướng mục tiêu Kế hoạch hoạt động giáo dục đóng vai trò kim nam cho hoạt động tập thể lớp Là sở cho việc kiểm tra, đánh giá hiệu việc tổ chức hoạt động giáo dục học sinh Những hậu người giáo viên không coi trọng việc xây dung kế hoạch hoạt động giáo dục Lúng túng việc tổ chức hoạt động giáo dục học sinh Thực không đầy đủ, không chuyên nghiệp toàn diện nội dung giáo dục nhà trường nhằm phát triển toàn diện nhân cách học sinh Không có để kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động sư phạm người giáo viên, đó, không tạo động lực thúc đẩy người giáo viên phấn đấu rèn luyện kỉ năng, nghiệp vụ sư phạm Hoạt động 3: Phân tích vai trò việc xây dựng kẽ hoạch hoạt động giáo dục tập thể học sinh THCS “ Ý ngh1a việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục tập thể học sinh Giúp thực tốt chức tập thể học sinh Phát huy tốt mạnh tập thể học sinh việc giáo dục tùng cá nhân học sinh Làm sở để tập thể học sinh trở thành tập thể tự quân ` Một số khó khăn xây dung kế ho ạch hoạt động giáo dục học sinh THCS Về đặc điểm tâm, sinh lí học sinh THCS Những ảnh huởng tiêu cực chế thị trường Mức độ quan tâm tham gia gia đình, lực lượng xã hội khác việc tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh Sự chưa coi trọng vai trò việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh Sự thiếu k1 nàng, nghiệp vụ trình xây dung kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh Thiếu kinh phí nguồn lực cho việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh Hoạt động 4: Phân tích vai trò việc xây dựng kẽ hoạch hoạt động giáo dục cán quản lí nhà trường Ý ngh1a việc xây dung kế hoạch hoạt động giáo dục cán quản lí nhà truởng Việc lập kế hoạch chu đáo đưa phương án tối ưu để thực mục tiêu Nhờ đó, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tiết kiệm thời gian Tạo thống hoạt động nhà trường Giúp cấp quản lí ứng phó linh hoat với thay đối môi trường Kế hoạch nõ ràng thuận lơi cho phận triển khai thực thi nhiệm vụ Là sở cho chức kiểm tra, đánh giá Đánh giá cán quản lí nhà trường tầm quan trọng việc xây dung kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh thực tế Trao đối thông tin học viên lớp học Nội dung MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỞNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Hoạt động 1: Xác định mục tiêu việc xây dựng kẽ hoạch hoạt động giáo dục học sinh THCS – Thiết kế mục tiêu kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh Các loại mục tiêu kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh Mục tiêu diễn đạt định tính Các tiêu danh hiệu phấn đấu Cách viết mục tiêu kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh Các để thiết kế mục tiêu kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh Kế hoạch giáo dục năm học nhà trường Đặc điểm học sinh lớp chủ nhiệm Năng lực, sở trường người giáo viên Nội dung giáo dục cho học sinh Loại kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh Điều kiện sở vật chất nhà trường Điều kiện kinh tế, văn hóa, lễ hội địa phương nơi nhà trường hoạt động Ýnghia mục tiêu kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh Định hướng đạo việc thiết kế nội dung hoạt động, phuơng thúc nguồn lực tham gia thực Là công cụ đánh giá kết xây dung tổ chức hoạt động giáo dục học sinh nhà trường – – Hoạt động 2: Xác định nội dung kẽ hoạch hoạt động giáo dục học sinh THCS Các nội dung kế hoạch hoạt động giáo dục Kế hoạch hoạt động giáo dục chương trinh hành động tương lai hướng vào việc thực mục tiêu giáo dục định, cụ thể hoá nội dung công việc, thời gian, phuơng thúc thực nguồn lực Do đó, nội dung kế hoạch bao gồm: Xác định mục tiêu (Làm gì? – vvhat) Xây dựng nội dung (Ai làm? – vvho) Lụa chọn phuơng thúc (Làm nào? – H ow) Thời gian (Khi làm?- When) Địa điểm (Làm đâu? – vvhere) Kiểm tra, đánh giá kết thựchìện kế hoach hoat động (Ched1- Control) Các để xác định nội dung kế hoạch hoạt động giáo dục Loại kế hoạch hoạt động giáo dục Đặc điểm tình hình họ c sinh lớp chủ nhiệm Kế hoạch năm học nhà trường Xác định sứ mạng, tầm nhìn giá trị nhà trường tập thể lớp Nguồn lực nhà trường Các yèu cầu xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục – Kế hoạch hoạt động giáo dục phẳi phù hợp với trình độ đặc điểm tâm sinh lí học sinh, chủ ý phát huy vai trò chủ thể tự giáo dục học sinh tập thể học sinh – Phù hợp với đặc điểm, điều kiện nhà trường, địa phuơng – Khai thác, phát huy vai trò gia đình, tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội khác trình giáo dục học sinh – Thể tính khách quan, tính bất buộc, tính ổn định, tính linh hoạt, mềm deo tính rõ ràng – Hoạt động 3: Mô tả phương pháp xây dựng kẽ hoạch hoạt động giáo dục học sinh THCS Xây dung kế hoạch so bộ: thực theo công thúc 5W-1H-2C- 5M Xây dựng hệ thống mục tiêu, tiêu cần đạt theo nguyên tắc lW(Why) Xác định yêu cầu, mục tiêu giúp người lập kế hoạch hướng trọng tâm công việc vào mục tiêu đánh giá hiệu cuổi Khi xây dựng hệ thống mục tiêu người viết kế hoạch cần trả lởi số câu hỏi sau: – Tại bạn phải làm công việc này? – Nó có ý ngh1a với tổ chức, phận bạn? – Hậu bạn không thực chứng? Để xác định mục tiêu cách tốt áp dựng nguyên tắc SMART , cụ thể sau: s – Speolic – Cụ thể, dế hiểu: tiêu phải cụ thể, dễ hiểu định hướng cho hoạt động tương lai M – Mesureable – Đo lưởng được: tiêu mà không đo lưởng đuợc trình thực có đạt hay không? A – Attainable – vừa sức để đạt được: tiêu phải có tính thách thúc để cố gắng, đừng đặt tiêu cao mà đạt R – Result – Or1ented- Định hướng kết quả: Đây tiêu chí đo lưởng khả thực so với nguồn lực lớp (thời gian, nhân sự, quỹ hoạt động điều kiện khác, ) T – Time – bound – Giới hạn thời gian: Mọi công việc phải có thời hạn hoàn thành, không bị trì hoãn Thời gian hợp lí giúp hoạt động lớp vừa đạt mục tiêu lai vừa dưỡng sức cho mục tiêu khác 1.2 Xác định nội dimg kế hoạch 1W(what) Ở bước này, chứng ta phải xác định kế hoạch có nội dung chứng có mối quan hệ với 1.1 nào? 1.3 Xác định phương pháp thực hìện công việc 1H (How) Ở bước này, chứng ta xác định xem nội dung kế hoạch đuợc thực với tiêu chuẩn gì, có tài liệu hướng dẫn thực công việc? 1.4 Xác định nơi thực nội dung kế hoạch, thời điểm người thực hìện công việc-Xác định 3W Ở bước này, chứng ta phải xác định rõ số vấn đề là: * Whene: Ở đâu, bao gồm câu hỏi sau: – H oạt động đuợc thực nơi nào? – H oạt động kiểm tra Đâu? * When: Khi giao nhiệm vụ thực hoạt động đó, hoạt động thực nào, kết thúc, ? – Để xác định thời hạn phải làm công việc, chứng ta cần xác định mức độ khẩn cẩp mức độ quan trọng tùng công việc – Có loại hoạt động khác nhau: hoạt động quan trọng khẩn cẩp, hoạt động không quan trọng khẩn cáp, hoạt động quan trọng không khẩn cẩp, hoạt động không quan trọng không khẩn cẩp chứng ta phải thực hoạt động quan trọng khẩn cẩp trước * vvho: Ai, bao gồm khia cạnh sau: – Ai thực hoạt động đó? – Ai kiểm tra ? – Ai hổ trợ? – Ai chịu trách nhiệm ? 1.5 Xác định phương pháp kiểm soát Ở bước này, người lập kế hoạch cần xác định nõ có loại hoạt động kế hoạch, tính chất tùng loại hoạt động gì, thực hoạt động đó, cần tác động nào? 1.6 Xác định phương pháp kiểm tra Có bước hoạt động cần phải kiểm tra? Thông thường có hoạt động thi cần số luợng tương tự bước phải kiểm tra – Tần suất kiểm tra nào? Việc kiểm tra thực lần hay thường xuyên (nếu thi lần?) – Ai tiến hành kiểm tra? – Những điểm kiểm tra trọng yếư? Điểm kiểm tra trọng yếu tuân theo nguyên tắc Pareto (20/00), túc điểm kiểm tra chiếm 20% số lương chiếm đến 80% khiổ1 lượng sai sót – Phần Việc vận dụng kiến thức, kỹ bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học giáo dục Nội dung TỐ CHỨC THỰC HIỆN KẼ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ I Hoạt động Triển khai tổ chức thực kẽ hoạch hoạt động giáo dục Những nội dung nêu triển khai: – Mục tiêu họp – Phân công thực hiện, sấp xếp nhân lực, phân bổ kinh phí điều kiện vật chất cho việc thực kế hoạch – Lập chương trình hoạt động, tức kế hoạch cụ thể cho việc thực việc nêu kế hoạch – Giao kế hoạch cho phận – Ra định thực kế hoạch Sau kết thúc họp, người chịu trách nhiệm điều khiển phải đảm bảo tất công việc đuợc phân công cho cá nhân cụ thể cách hợp lí, nêu nõ thời gian tiến hành kết thúc, địa điểm thực Tất điều cần phải ghi vào biên họp Để đảm bảo kiểm soát việc thực cách dễ dàng, sau họp, người chủ trì họp cần có số sản phẩm biên họp, số bảng biễu kế hoạch thực công việc Trong trình triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục, cần lưu ý số vấn đề sau: – Thực quyền huy, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ – Thường xuyên đôn đổc, động viên kích thích – Giám sát điều chỉnh, sửa chữa – Thúc đẩy hoạt động phát triển Cấu trúc kế hoạch cổng tác chủ nhiệm Kế hoạch tháng Kế hoạch Sơ kết học kì Kế hoach Tổng kết năm học Kế hoạch hoạt động hè Đặc điểm môi trưòrng lớp học Tổng số học sinh: Trong đó: Thuận lợi- Thời Khó khăn- Thách thúc Hoạt động Đánh giá việc thực kế hoạch hoạt động giáo dục Ý nghía đánh giá thực kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh Hoạt động đánh giá giúp giáo viên nhận biết kết hoạt động có phù hợp với mục tiêu đề hay không, điều thực tốt việc chưa đạt yêu cầu, đồng thời tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu hoạt động giáo dục Việc đánh giá sở để giáo viên thực bước rút kinh nghiệm Nếu việc đánh giá đạt yêu cầu giúp giáo viên điều chỉnh, định hướng đứng đắn hoạt động giáo dục Những công việc cần thực đánh giá, rút kinh nghiệm Nêu tất công việc thực tốt chưa đạt yéu cầu, công việc chưa thực Khi nêu hiệu công việc cần nêu rõ người thực công việc để tiện cho việc tìm nguyên nhân ảnh hương khâu rút kinh nghiệm Khi trình bày thành tích đạt cần phải có dẫn chủng minh hoạ rõ ràng, cụ thể, xác đầy đú Giáo viên sú dựng số thang đánh giá hiệu giáo dục em học sinh để tham khảo đánh giá hiệu hoạt động giáo dục – Tiếp theo giáo viên tìm hiểu, phân tích nguyên nhân, điều kiện ảnh hưởng đến việc thực hoạt động giáo dục Trong phần này, cần đề cập đến nguyên nhân chủ quan – Sau phân tích nguyên nhân ảnh huởng đến hoạt động, giáo viên tổ chức rút kinh nghiệm Trong phần này, cần hệ thống đuợc việc thực tốt để tiếp tực phát huy hoàn thiện Đồng thời hệ thong việc chưa làm chưa thực tốt nhằm đua phương hướng điều chỉnh khắc phục Tóm lai, giáo viên phải đua đề xuất, kiến nghị thật cụ thể, chi tiết nhằm phát huy ÍD1 đa lực có hạn chế thiếu khuyết hoạt động giáo dục – Việc đánh giá, rút kinh nghiệm thưởng thực kết thúc hoạt động, thực theo tùng giai đoạn thấy cần thiết Đối tượng tham gia đánh giá Việc đánh giá giáo viên tự thực kết họp với lực lượng giáo dục khác thực hiện, chứng ta tổ chức cho giáo viên học sinh thực hiện, giáo viên tổ chức cho em học sinh tự nhận xét rút kinh nghiẾm để phát huy tính tích cục, chủ động tự quân em học sinh Hoạt động Thực hành triển khai thực việc đánh giá kẽ hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh THCS hướng tới chủ điểm giáo dục năm hoạt động giáo dục lên lóp dành cho họ c sinh TH CS 1) Người chủ trì nêu mục tiêu họp, yéu cầu thư kí ghi lại nội dung cần thiết vào biên họp 2) Thực thảo luận phân công công việc Mọi nhóm lụa chọn chủ đề hoạt động thảo luận theo nội dung đây: Các hoạt động/ công việc cụ thể Thời gian Bắt đầu Hoàn thành Thành lập Ban xây dựng nội dung thiết kế hình thúc hoạt động Thành lập Ban Giám khảo cho hình thúc thi sân khấu hoá Thành lập đội thi Người dẫn chương trình Mởi cổ vấn chuyên môn Chuẩn bị sở vật chất Người điều hành, giám sát toàn chương trinh thi Đánh giá việc thực thi PHUƠNG PHẮP, PHUƠNGTIỆN Thuyết trình, vấn đáp, thẳo luận nhóm, giấy Ạ), bút viết bảng, máy tính, máy chiếu CẤC BUỚC TIẾN HẰNH Bước Lớp chia làm hai nhóm Mọi nhóm lụa chọn mẫu giáo án hoạt động giáo dục lên lớp Sau nhóm tổ chức triển khai thực việc đánh giá việc thực hoạt động giáo dục lên lớp Bước Các nhóm thảo luận, lụa chọn ý kiến ghi giấy Ạ), cử người đại diện lên trình bày Bưóc3 Đại diện nhòm lần lưot báo cáo Các nhóm khác nghe, nêu câu hòi phản biện Phần Tự nhận xét đánh giá Đánh giá nhận thức kỉ năng, thái độ người học thông qua tập tình huống, sản phẩm thiết kế nhóm Bài tập đánh giá: Phiếu học tập Thầy (cô) săp xếp câu hỏi phù hợp vào khu vục SWOT S W O T Lớp chứng ta có điểm mạnh nào? Những thành công lớp năm học vừa qua gì? Chúng ta làm công việc có kết mỹ mãn nhất? Cá tính, nhân cách GVCN (Cán lớp, học sinh lóp, có trội so với người khác?) Những thành tích lớp, cá nhân xây dựng theo đường nào, theo kiến thúc nào, mà người khác không có? Từng tổ nhóm học sinh lớp có điểm mạnh gì? Lớp chứng ta có điểm yếu nào? Những yếu tổ dẫn đến thất bại lớp năm học vừa qua? Chúng ta làm công việc có kết nhất? 10 Cá tính, nhân cách GVCN (Cán lớp, học sinh lóp, có khiếm khuyết gi cần phải cải thiện?) 11 Những thất bại lớp, cá nhân diễn theo đường nào, theo chiều hướng nào?, làm khác không? 12 Từng tổ, nhóm học sinh lớp có điểm yếu cần khắc phục ? 13 Chủ trương tới Nhà nước (Bộ, sở, ), đem lại lợi cho Trường, cho lớp chứng ta? 14 Sự quan tâm lãnh đạo địa phương có giúp cho nhà trường hay không? 15 Những xu hướng giáo dục phương pháp giảng dạy mà chủng ta nhận thấy được? 16 Cuộc khủng hoảng kinh tế giới có ảnh hưởng lớn đến lớp học không? (ảnh hưởng kinh tế toàn cầu , địa phương nơi trường đóng , gia đình học sinh , lớp học) 1S Các quán Internet, game Online, karaoke, có ảnh hưởng đến học sinh trường, lớp hay không? 19 Bạo lực học đường có xâm nhập vào trường, lớp không? 20 Đường giao thông xuổng cấp nạn kẹt xe, ùn tắc có ảnh hưởng đến việc học tập học sinh hay không? Việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh nhà trường quan trọng cần thiết, lẽ kế hoạch giúp thực hoá mục tiêu giáo dục nhà trường hình thành phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh; giúp cán quản lí giáo viên nhà trường biết hoạt động giáo dục cần phải đuợc thực năm; giúp cho việc kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục cách nhanh chóng, hiệu * Tự chấm điểm: Bằng số: điểm; Bằng chữ: Chin điểm Quảng Phú, ngày 10 tháng 05 năm 2016 Người báo cáo Hoàng Trọng Lâm … học sinh THCS “ Ý ngh1a việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục tập thể học sinh Giúp thực tốt chức tập thể học sinh Phát huy tốt mạnh tập thể học sinh việc giáo dục tùng cá nhân học sinh. .. học sinh Làm sở để tập thể học sinh trở thành tập thể tự quân ` Một số khó khăn xây dung kế ho ạch hoạt động giáo dục học sinh THCS Về đặc điểm tâm, sinh lí học sinh THCS Những ảnh huởng tiêu cực… dựng kẽ hoạch hoạt động giáo dục học sinh THCS – Thiết kế mục tiêu kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh Các loại mục tiêu kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh Mục tiêu diễn đạt định tính Các

Viết một bình luận