Module 14 Thcs Dạy Tich Hợp

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3MODULE 14 : XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢPCÂU HỎI: Thế nào là dạy học tích hợp, vì sao cần thiết sử dụng dạy học tíchhợp. Hãy nêu các mục tiêu, yêu cầu và nội dung cơ bản của kế hoạch dạy họctích hợp?.TRẢ LỜI:A. Dạy học tích hợp:Phương thức tích hợp các môn học hay DHTH đã được vận dụng tươngđối phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, đã có nhiều môn học, cấphọc quan tâm vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp vào quá trình dạy học đềnâng cao chất lượng giáo dục HS (như các môn Sinh học, Địa lí, Ngữ văn… đưacác nội dung giáo dục vào môn học…).DHTH chú trọng tới chương trình, kế hoạch để nâng cao năng lực, tậptrung vào năng lực chứ không đơn thuần chỉ là kiến thức. Thực hiện một nănglực là biết sử dựng các nội dung và các kĩ năng trong một tình huống có ýnghĩa. Thay vì việc dạy một sổ lớn kiến thức cho HS, ngưởi GV trước hết hãyxem xét xem học sinh có thể vận dựng các kiến thức đó vào tình huống thực tếhay không, chẳng hạn như: thay vì nhắc lại những lời mẫu nói lễ phép trong dạyhọc đạo đức, hãy xem xét học sinh có khả năng lựa chọn một mẫu lời nói lễphép trong tình huống cho trước và biết sử dụng mẫu đó một cách đúng đắn;hoặc thay vì học một lượng kiến thức liên quan đến môi trường (trong mônSinh học, Địa lí…), học sinh có khả năng hành động đề bảo vệ môi trường xungquanh mình…DHTH đuợc hiểu là quá trình dạy học sao cho trong đó toàn bộ các hoạt1động học tập góp phần hình thành ở HS những năng lực rõ ràng, có dự tínhtrước những điều cần thiết cho HS, nhằm phục vụ các quá trình học tập tiếptheo và chuẩn bị cho HS bước vào cuộc sống lao động. Mục tiêu cơ bản của tưtưởng sư phạm tích hợp là nâng cao chất lượng giáo dục HS phối hợp với cácmục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trưởng.Cần thiết phải đưa vào pp dạy học tích cựcXu thế phát triển của khoa học ngày nay là tiếp tục phân hoá sâu, songsong với tích hợp liên môn, liên ngành càng rộng, chính vì thế việc giảng dạycác môn khoa học trong nhà trưởng phản ánh sự phát triển hiện đại của khoahọc, không thể giảng dạy các khoa học như là các lĩnh vực tri thức riêng rẽ. Mặtkhác, khối lượng tri thức khoa học đang gia tăng nhanh chóng mà thời gian họctập trong nhà trưởng lại có giới hạn, do đó phải chuyển từ dạy các môn họcriêng rẽ sang dạy các môn học tích hợp.Nếu trong nhà trưởng phổ thông, học sinh quen tiếp cận các khái niệmmột cách rời rạc, học sinh có nguy cơ sau này tiếp tục suy luận theo kiểu khépkín. Những chương trình nghiên cứu quốc tế đã cho thấy hiện tưởng “mù chữchức năng”, đó là trường hợp những ngưởi đã lĩnh hội được kiến thức trườngtiểu học nhưng không có khả năng sử dụng các kiến thức đó vào cuộc sốnghằng ngày; Họ có thể đọc được một văn bản, nhưng không thể hiểu ý nghĩa củanó; có thể biết làm tính cộng, nhưng khi có một vấn đề của cuộc sống hằngngày đặt ra cho họ thì họ không biết phải làm tính cộng hay tính trừ… Điều nàyđặt ra một đòi hỏi: cần phải dạy học trong sự tích hợp để đào tạo những conngưởi đáp ứng được yêu cầu luôn luôn biến động của thực tiễn.Mặt khác, với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học và kĩ thuật,nguồn thông tin hàng ngày đổi mới và gia tăng, mọi kiến thức được học trongnhà trưởng có thể trở nên cũ đi, trong đó học sinh lại có thể tiếp thu các nguồnthông tin qua nhiều kênh khác nhau ngoài nhà trưởng (đài, báo, đặc biệt làinternet). Đề việc học ở nhà trưởng vẫn tiếp tục là có ý nghĩa đổi với học sinh,việc dạy học cần đuợc đổi mới, không chỉ là dạy kiến thức mà cần phải dạy các2kĩ năng, không chỉ là học kiến thức khoa học của một môn mà cần dạy trong sựtích hợp với nhiều môn học khác nhau… Hiện nay, nhiều môn học đã được đưavào nhà trưởng phổ thông, các môn học đó đã có xu hướng phải liên kết vớinhau. Điều này thể hiện quá trình mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh . Tuynhiên với quỹ thời gian và kinh phí có hạn, không thể đưa nhiều môn học hơnnữa vào nhà trưởng cho dù những tri thức này rất cần thiết, vì vậy, việc dạy họctích hợp (DHTH) các môn học, các nội dung giáo dục trong nhà trưởng là giảipháp quan trọng.B. Mục tiêu cơ bản của KHDHTHNhững mục tiêu cơ bản của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợpKế hoạch dạy học tích hợp nhằm nhiều mục tiêu khác nhau, có thể xácđịnh bốn mục tiêu lớn sau:- Làm cho quá trình học tập có ý nghĩa hơn bằng cách đặt các quá trình học tậpvà nhận thức trong hoàn cánh có ý nghĩa đổi với HS. Chính vì vậy, việc học tậpkhông tách rời cuộc sống hằng ngày mà thường xuyên được liên hệ và kết nốitrong mối quan hệ với các tình huống cụ thể mà HS sẽ gặp trong thực ti ễn,những tình huống có ý nghĩa với HS. Nói một cách khác việc học ở nhà trườnghòa nhập vào đời sống thường ngày của học sinh.- Phân biệt cái cốt yếu với cái thứ yếu. Không thể dạy học một cách dàn trải,đồng đều, các quá trình học tập ngang bằng với nhau. Bên cạnh những điều hữuích, những kiến thức và năng lực cơ bản có những thứ được dạy chỉ là “líthuyết”, không thật hữu ích. Trong khi đó, giờ học trên lớp là có hạn, nhiều kiếnthức và năng lực cơ bản không đủ thời gian cần thiết.- Dạy sử dụng kiến thức trong tình huống. DHTH chủ trọng tới việc thực hành,sử dựng kiến thức mà HS đã lĩnh hội đuợc, thay vì chỉ học tập lí thuyết mọi loạikiến thức. Mục tiêu của DHTH là hướng tới việc giáo dục HS thành con ngưởichủ động, sáng tạo, có năng lực làm việc trong xã hội cũng như làm chủ cuộc3sống của bản thân sau này.- Lập mối liên hệ giữa các khái niệm đã học. Một trong bốn mục tiêu củaDHTH là nhằm thiết lập mối quan hệ giữa những khái niệm khác nhau của từngmột môn học cũng như của những môn học khác nhau. Điều này sẽ giúp choHS có năng lực giải quyết các thách thức bất ngờ gặp trong cuộc sống, đòi hỏingười đối mặt phải biết huy động những năng lực đã có không chỉ ở một khíacạnh mà nhiều lĩnh vực khác nhau đề giải quyết..C. Các yêu cầu của kế hoạch dạy học tích hợp:Các yêu cầu cơ bản đối với một kế hoạch bài học- Cấu trúc bài soạn phải bao quát đuợc tổng thể các phuơng pháp dạy học đadạng và nhiều chiều, tạo điều kiện vận dụng phối hợp những phuơng pháp dạyhọc, mềm dẻo về mức độ chi tiết đề có thể thích ứng đuợc với cả những giáoviên đã dày dặn kinh nghiệm lẫn những giáo viên trẻ mới ra trường hay giáosinh thực tập sư phạm. Đồng thời làm nổi bật hoạt động của học sinh như làthành phần cốt yếu.- Bài soạn phải nêu đuợc các mục tiêu của tiết học. Giáo viên cần phải xác địnhchính xác trọng tâm kiến thức kĩ năng của bài dạy, trên cơ sở đó có phươngpháp dạy phối hợp. Thông qua phương pháp dạy, cách hỏi, rèn kĩ năng mà thầygiáo có thể rèn luyện bồi dưỡng phát triển tư duy, phát triển trí thông minh củahọc sinh. Mục đích yêu cầu sẽ chỉ đạo toàn bộ nội dung kế hoạch thực tiễn bàidạy và chính nội dung bài dạy quy định mục đích yêu cầu. chính vì vậy việc xácđịnh mục đích yêu cầu là vấn đề hết sức quan trọng đòi hỏi sự dày công, ý thứctrách nhiệm cao khi sọan bài.- Bài soạn phải nêu được kết cấu và tiến trình của tiết học, bài soạn phải làm nổibật các vấn đề sau: Sự phát triển logic từ giai đoạn này đến giai đoạn khác, từphần kiến thức này đến phần kiến thức khác. Giảng dạy phỏi hợp với quy luậtnhận thức, dẫn giải, suy luận từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp một cáchcó hệ thống. Làm rõ sự phát triển tất yếu từ kiến thức này đến kiến thức khác.4Cụ thể là đảm bảo mối liên hệ logic giữa các phần, bảo đảm bài dạy là một hệtoàn vẹn, mỗi phần là một phân hệ, các phân hệ gắn bó chãt chẽ tạo nên một hệtoàn vẹn.- Bài soạn phải xác định được nội dung, phương pháp làm việc của thầy và tròtrong cả tiết học: Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với một tiết học.

Đang xem: Tài liệu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợp

Xem thêm: Mẫu 10 Knđ – Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Dự Bị

Xem thêm: giáo trình revit 2017

Từ chỗgiáo viên nắm vững nội dung kiến thức, vận dụng thành thạo kiến thức đến chotruyền thụ cho được kiến thức đó đến học sinh, để họ nắm bắt và vận dụng đượcđòi hỏi ở ngưởi thầy sự động não, sự dày công thực sự. Muốn như vậy thầy giáophải lựa chọn được phuơng pháp thích hợp ứng với từng giờ giảng và trong bàisoạn phải nêu được một cách cụ thể công việc của thầy và trò trong tiết học cụthể. Xác định đồ dùng dạy học và phương pháp sử dụng chúng.D. Nội dung cơ bản của DHTH.Các quan điểm trong nội dung trình bày trong dạy học tích hợpCó bốn quan điểm khác nhau trong việc liên kết, tích hợp các môn học:- Quan điểm trong “Nội bộ môn học”. Theo quan điểm này chỉ tập trung chủyếu vào nội dung của môn học. Quan điểm này nhằm duy trì các môn học liêngrẽ.- Quan điểm “đa môn”. Quan điểm này theo định hướng những tình huống,những “đề tài”, nội dung kiến thức nào đó được xem xét, nghiên cứu theonhững quan điểm khác nhau nghĩa là theo những môn học khác nhau. Quanđiểm này, những môn học tiếp tục tiếp cận một cách liêng rẽ và chỉ gặp nhau ởmột số thời điểm trong quá trình nghiên cứu các đề tài. Như vậy, các môn họcchưa thực sự được tích hợp.- Quan điểm “liên môn”, trong đó chúng ta đề xuất những tình huống chỉ có thểđược tiếp cận một cách hợp lí qua sự soi sáng của nhiều môn học. Ở đây chứngta nhấn mạnh đến sự liên kết giữa các môn học, làm cho chứng tích hợp vớinhau đề giải quyết một tình huống cho trước. Các quá trình học tập sẽ khôngđược đề cập một cách rời rạc mà phải liên kết với nhau xung quanh những vấn5đề phải giải quyết.- Quan điểm “xuyên môn”, trong đó chúng ta chủ yếu phát triển những kĩ năngmà học sinh có thể sử dụng trong tất cả các môn học, trong tất cả các tìnhhuống, chẳng hạn, nêu một giả thiết, đọc thông tin, thông báo thông tin, giảimột bài toán… Những kĩ năng này chúng ta gọi là những kĩ năng xuyên môn, cóthể lĩnh hội được những kĩ năng này trong từng môn học hoặc nhân dịp cónhững hoạt động chung cho nhiều môn học.MODULE 18 : PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰCCÂU HỎI: So sánh đặc trưng của dạy học truyền thống và dạy học ?TRẢ LỜI:So sánh đặc trưng của dạy học cổ truyền và dạy học mới như sau:Dạy học cổ truyềnHọc là qúa trình tiếp thuQuan niệmvà lĩnh hội, qua đó hìnhthành kiến thức, kĩ năng,tư tưởng, tình cảm.Các mô hình dạy học mớiHọc là qúa trình kiến tạo; họcsinh tìm tòi, khám phá, phát hiện,luyện tập, khai thác và xử lýthông tin,… tự hình thành hiểubiết, năng lực và phẩm chất.Truyền thụ tri thức, truyền Tổ chức hoạt động nhận thức choBản chấtthụ và chứng minh chân lí học sinh. Dạy học sinh cách tìmMục tiêucủa giáo viên.ra chân lí.Chú trọng cung cấp tri Chú trọng hình thành các năngthức, kĩ năng, kĩ xảo. Học lực (sáng tạo, hợp tác,…) dạyđể đối phó với thi cử. Sau phương pháp và kĩ thuật lao độngkhi thi xong những điều khoa học, dạy cách học. Học đểđã học thường bị bỏ quên đáp ứng những yêu cầu của cuộchoặc ít dùng đến.sống hiện tại và tương lai. Nhữngđiều đã học cần thiết, bổ ích chobản thân học sinh và cho sự phát6triển xã hội.Từ nhiều nguồn khác nhau: SGK,Nội dungTừ sách giáo khoa + giáo GV, các tài liệu khoa học phù hợp,viênthí nghiệm, bảng tàng, thực tế…:gắn với:- Vốn hiểu biết, kinh nghiệm vànhu cầu của HS.- Tình huống thực tế, bối cảnh vàmôi trường địa phương- Những vấn đề học sinh quantâm.Các phương pháp diễn Các phương pháp tìm tòi, điều tra,Phương phápgiảng, truyền thụ kiến thức giải quyết vấn đề; dạy học tươngmột chiều.tác.Cơ động, linh hoạt: Học ở lớp, ởCố định: Giới hạn trong 4 phòng thí nghiệm, ở hiện trường,Hình thức tổ chứcbức tường của lớp học, giáo trong thực tế…, học cá nhân, họcviên đối diện với cả lớp.đôi bạn, học theo cả nhóm, cả lớpđối diện với giáo viên.MODULE 19 : DẠY HỌC VỚI CNTTCÂU HỎI: Nêu khái quát ưu và nhược điểm khi soạn giáo án bằngPowerpoint ? Các yêu cầu cơ bản để đảm bảo một bài giảng bằng PPt đạt chấtlượng? Để tập trung sự chú ý của HS trong giờ dạy bằng PowerPoint cần chú ýnhững vấn đề gì?TRẢ LỜI:a. Khái quát các ưu, nhược điểm của việc sử dụng bài giảng bằng PPt* Phần mềm PPt có những ưu điểm cơ bản sau:Các hiệu ứng, màu sắc, kiểu chữ..rất tiện lợi cho một xử lí một bài giảnglinh hoạt, hấp dẫn và sư phạm.7Khả năng sử dụng hiệu quả các hình ảnh, phim, các tư liệu dạy học nhanhchóng và chất lượng.Tiết kiệm nhiều thời gian viết, vẽ trên lớpThuận lợi cho việc sử dụng các PPDH tích cực.* Những nhược điểm khi sử dụng phần mềm :Tốn khá nhiều kinh phí để đào tạo GV sử dụng máy tính, cán bộ kĩ thuậtđảm bảo cho việc thực hiện của GV thông suốt, máy móc không bị hưhỏng một cách vô lí và mua sắm máy móc trang bị cho các đơn vị giáodục.Vấn đề kĩ thuật sử dụng máy tính, máy chiếu còn là một khó khăn chưathể vượt qua ở nhiều GV.Nếu không có ý thức sử dụng PPt tốt thì các ưu thế của phần mềm này cóthể sẽ trở thành nhược điểm lớn và cơ bản: HS thích học vì mới lạ nhưngtâm lí bị phân tán, không theo dõi được bài học, không ghi được nội dungcơ bản của bài….c. Các yêu cầu cơ bản để đảm bảo một bài giảng bằng PPt đạt chất lượng:* Về nội dung trang trình chiếuCần:Đủ nội dung cơ bản của bài họcPhải được mở rộng, cập nhậtNhiều thông tin có ý nghĩa và được chọn lọc.Trên các trang trình chiếu phải thể hiện được cả tính phương pháp.Tránh:Nội dung nghèo nàn, chỉ nhằm thay thế chiếc bảng đenQuá nhiều thông tin làm HS bị “nhiễu”8Sai sót các loại lỗi chính tả, lỗi văn bản* Về hình thức trang trình chiếu:Cần:Bố cục các trang trình chiếu sao cho HS dễ theo dõi, ghi được bàiCác trang trình chiếu phải mang tính thẩm mĩ để kích thích sự hứng thúhọc tập,vừa giáo dục được HSCỡ chữ phù hợp với số lượng người học, quá lớn thì loãng thông tin, quánhỏ thì người cuối lớp không nhìn thấy. Thông thường dùng cỡ chữ 24hoặc 28 là vừa.Cố gắng tận dụng kĩ thuật trong phần mềm (nhưng không cần thiết cầukì) để thể hiện tính sư phạm của bài giảngTránh:Lạm dụng các hiệu ứng (effect) tới mức không cần thiếtLạm dụng màu và dùng các màu chõi nhau trên cùng một trang (xemmục 3.1).d. Để tập trung sự chú ý của HS trong giờ dạy bằng PowerPoint:* Thông thường, trong một giờ giảng, người nghe sẽ khá tập trung chú ý ở thờiđiểm bắt đầu. Tuy nhiên, sự tập trung ấy sẽ giảm dần rất nhanh. Vào cuối bàibài giảng, nếu chúng ta cho HS biết rằng bài học sắp kết thúc, họ sẽ chú ý trởlại, trong khi nội dung chính của bài giảng lại nằm ở khoảng “giữa”. Vậy làmthế nào để thu hút sự chú ý của người nghe trong suốt quá trình bài giảng? Bảnthân các trang trình chiếu bằng PPt (nếu soạn hợp lí) đã có một sức hút lớn đốivới học sinh. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng tính ưu việt đó thì đôi khi bài giảngsẽ có tác dụng ngược. Đó là tư tưởng chính của chúng tôi trong bài này. Nghệthuật sư phạm của người thiết kế bài giảng PPt sẽ có một sức hút riêng đối với9HS trong giờ học. Có một số thủ thuật cần thiết cho việc thiết kế bài giảng bằngPPt như sau:* Nội dung- Thay vì mở đầu bằng lời (kể chuyện dẫn dắt, ra một bài tập nhỏ..) ta kèm theođó là một trang hình phù hợp với nội dung nói, thậm chí có thể là một đoạntrích, một câu hỏi thảo luận đầu giờ, một hình ảnh có ý nghĩa, một đoạn phim…- Hãy dành một trang nêu tên bài học (sau mở đầu) cùng các đề mục (dàn bài)và cũng nên giới thiệu sơ qua các phần đó đề cập đến vấn đề gì, HS sẽ dễ dàngcó một tổng quan về bài giảng, gây tâm lí chờ đợi những thông tin thú vị phíasau.- Mỗi nội dung nhỏ (mục) cần có “điểm nhấn” hấp dẫn: một câu chuyện đểchuyển tiếp giữa các mục, hình ảnh, một đoạn phim, một nhiệm vụ học tập chohS làm nhanh, một câu trích dẫn có ý nghĩa, có thể pha một ít tính hài hước …để lôi kéo người nghe trở về bài giảng, đôi khi có ai đó bị mất tập trung.- Hãy giữ liên tục nội dung bài giảng (phần dành cho HS ghi) từ trang này sangtrang khác như một chiếc “bảng kéo”. Muốn làm điều này, cần chú ý:Hãy sử dụng cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ thống nhất theo từng loại đề mụccủa bài học. Cỡ chữ ghi nội dung cụ thể nhỏ hơn các đề mục. Sự thốngnhất này phải giữ từ đầu đến cuối bài giảng, cho dù nội dung bài học phảichuyển sang trang tiếp.Cố gắng sắp xếp nội dung một hoặc một số mục nằm gọn trong trang, trừtrường hợp bất khả kháng.Mọi nội dung khác không nhằm cho HS ghi hoặc vẽ theo, chỉ dùng tạmthời để mở rộng hoặc làm “điểm nhấn” cho bài giảng (chuyển tiếp giữacác mục, minh họa hình ảnh, câu hỏi thảo luận, nhiệm vụ khám phá..)đều phải dùng kĩ thuật “chèn”các ô cửa sổ có hình hoặc chữ, sử dụng10xong thoát ra, không lưu lại (dùng các hiệu ứng xuất hiện rồi biến mất),hoặc dùng thuật Hyperlink (trong Insert)…, sao cho tồn tại từ trang đầuđến trang cuối vẫn là nội dung chính của bài giảng.Những công việc trên còn phải được kết hợp linh hoạt với nghệ thuật trình bàycủa GV.MODULE 23 : KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌCSINHCâu hỏi: yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới công tác kiểm tra,đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học?Trả lời:-Giáo viên đánh giá đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, côngminh và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình;-Trong quá trình dạy học, cần kết hợp một cách hợp lí hình thức tự luậnvới hình thức trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tậpcủa học sinh, chuẩn bị tốt cho việc đổi mới các kì thi theo chủ trương của BộGiáo dục và Đào tạo.-Thực hiện đúng quy định của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trunghọc cơ sở, học sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành,tiến hành đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì, kiểm tra học kì cảlí thuyết và thực hành-Điểm kiểm tra thực hành điểm hệ số 1, giáo viên căn cứ vào quy trình thínghiệm một bài thực hành (được thống nhất trước trong toàn tỉnh) theo hướngdẫn, rồi thu và chấm lấy điểm thực hành.-Các bài kiểm tra định kì (kiểm tra 1 tiết kiểm tra học kì và kiểm tra cuổinăm học) cần được biên soạn trên cơ sở thiết kế ma trận cho mỗi đề.-Bài kiểm tra 45 phút nên thực hiện ở cả hai hình thức: trắc nghiệm kháchquan và tự luận. Bài kiểm tra cuổi học kì nên tiến hành dưới hình thức 100% tựluận. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần phải luyện tập cho học sinh thích11ứng với cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp phổ thông mà Bộ Giáo dụcvà Đào tạo tổ chức hằng năm.* Định hướng chỉ đạo về đổi mới kiểm tra, đánh giá- Phải có sự hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp quản lí giáo dục- Phải có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, nhất là giáo viên cùng bộ môn* Cần lấy ý kiến xây dựng của học sinh để hoàn thiện phương pháp dạy họcvà kiểm tra, đánh giá:- Đổi mới kiểm tra, đánh giá phải đồng bộ với các khâu liên quan và nângcao các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy học* Phát huy vai trò thúc đẩy của đổi mới kiểm tra, đánh giá đổi với đổi mớiphương pháp dạy học-Phải đưa nội dung chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với các phongtrào khác trong nhà trường:-Định hướng và yêu cầu chung về đổi mới đánh giá trong chươngtrình giáo dục phổ thông-Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh ở các môn học và hoạt động giáodục trong mọi lớp và cuối cấp học nhằm xác định mức độ đạt đuợc mục tiêugiáo dục phổ thông, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình giáo dục, góp phầnnâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, động viên, khuyến khích học sinhchăm học và tự tin trong học tập.-Đổi mới đánh giá phải gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Nói khôngvới tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và gắn với phong tràothi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.-Thực hiện đúng quy định của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh; đảmbảo tính khách quan, chính xác, công bằng.-Phải đảm bảo sự cân đối các yêu cầu kiểm tra về kiến thức (nhớ, hiểu,vận dụng), rèn luyện kĩ năng và yêu cầu về thái độ với học sinh và hướng dẫnhọc sinh biết tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện năng lực tự học và tư duydộc lập.1213

Viết một bình luận