Module Bồi Dưỡng Thường Xuyên, Bộ Tài Liệu Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên

Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tải về

TH3

Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu

Tải về

TH4

Môi trường dạy học lớp ghép

Tải về

TH5

Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép

Tải về

TH6

Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

Tải về

TH7

Xây dựng môi trường học tập thân thiện

Tải về

TH8

Thư viện trường học thân thiện

Tải về

TH9

Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

Tải về

TH10

Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói.

Tải về

TH11

Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học, về vận động

Tải về

TH12

Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Tải về

TH13

Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Tải về

TH14

Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Tải về

TH15

Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

Tải về

TH16

Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

Tải về

TH17

Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

Tải về

TH18

Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

Tải về

TH19

Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học

Tải về

TH20

Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

Tải về

TH21

Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

Tải về

TH22

Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

Tải về

TH23

Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác thông tin

Tải về

TH24

Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Tải về

TH25

Kỹ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Tải về

TH26

Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Tải về

TH27

Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét

Tải về

TH28

Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét)

Tải về

TH29

Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tải về

TH30

Hướng dẫn áp dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế Việt Nam

Tải về

TH31

Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày

Tải về

TH32

Dạy học phân hoá ở tiểu học

Tải về

TH33

Thực hành dạy học phân hoá ở tiểu học

Tải về

TH34

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Tải về

TH35

Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

Tải về

TH36

Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm

Tải về

TH37

Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Viết một bình luận