module bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Quý thầy cô lưu ý: Thầy cô xem hướng dẫn tải tài liệu bên dưới để biết cách tải tài liệu về máy tính. thầy cô cần tài liệu gấp vui lòng liên hệ sđt/Zalo: 079.212.7419 (Dương). Em sẽ cố gắng hỗ trợ quý thầy cô sớm nhất có thể.

 

TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học, những giải pháp sư phạm

Tải về

TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người,  học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tải về

TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu

Tải về

TH4: Môi trường dạy học lớp ghép

Tải về

TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép

Tải về

TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

Tải về

TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện

Tải về

TH8: Thư viện trường học thân thiện

Tải về

TH9:Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

Tải về

TH10: Giáo dục hòa nhập

Tải về

TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về nghe

Tải về

TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Tải về

TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Tải về

TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực

Tải về

TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

Tải về

TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

Tải về

TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

Tải về

TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

Tải về

TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học

Tải về

TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

Tải về

TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

Tải về

TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

Tải về

TH23: Mạng Internet – Tìm kiếm và khai thác thông tin

Tải về

TH24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Tải về

TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Tải về

TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Tải về

TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất

Tải về

TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số

Tải về

TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tải về

TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

Tải về

TH31: Tổ chức dạy học cả ngày

Tải về

TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học

Tải về

TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học

Tải về

TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Tải về

TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

Tải về

TH36: Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm

Tải về

TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Tải về

TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

Tải về

TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Tải về

TH40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Tải về

TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục

Tải về

TH42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học

Tải về

TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

Tải về

TH44: Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

Tải về

TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Tải về

 

Viết một bình luận