module 9 thcs

Đang xem: Module 9 thcs

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 294 (6 trang)

Tài liệu liên quan

BÀI THU HOẠCH MODULE 9 “HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN ĐỒNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP”
BÀI THU HOẠCH MODULE 9 “HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN ĐỒNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP” 6 9,444 293
BÀI THU HOẠCH BDTX module THCS 8, 9 hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
BÀI THU HOẠCH BDTX module THCS 8, 9 hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp 16 88 0

Module THCS 9:hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp 99 3,034 3
BÀI THU HOẠCH MODULE 12 mầm NON tư vấn CHO các bậc CHA mẹ về CHĂM sóc GIÁO dục TRẺ 3 6 TUỔI
BÀI THU HOẠCH MODULE 12 mầm NON tư vấn CHO các bậc CHA mẹ về CHĂM sóc GIÁO dục TRẺ 3 6 TUỔI 42 12,782 24
Module Giáo dục thường xuyên 9- Hướng dẫn, tư vấn cho học viên giáo dục thường xuyên – Kiều Thị Bình
Module Giáo dục thường xuyên 9- Hướng dẫn, tư vấn cho học viên giáo dục thường xuyên – Kiều Thị Bình 40 862 0

Module TH 9 Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu hoc 52 5,622 5

Bài thu hạoch 4 năm hưởng ứng cuộc vận động tấm gương đđ HCM 5 418 0

bài thu hoạch 4 năm thực hiện cuộc vận động 2007-2010 4 479 0

Xem thêm: Powerpoint Luận Văn Tốt Nghiệp Mẫu, Bài Powerpoint Luận Văn Tốt Nghiệp

BÀI THU HOẠCH 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG 4 375 0

Bai thu hoạch 4 năm thục hiện cuoc van động làm theo tam guong đạo đuc HCM 6 570 0

bai thu hoach 4 nam thuc hien cuoc van dong HCM 6 208 0
Bài thu hoạch 4 năm thực hiện cuộc vân động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Bài thu hoạch 4 năm thực hiện cuộc vân động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 7 833 5

Bài thu hoạch 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo … 3 267 0

Bài thu hoạch 4 năm thực hiện cuộc vận động …(của GV) 3 766 5

Bài Thu hoạch 4 năm thực hiện cuộc vận động… 7 267 0

MODULE THCS 9 HƯớNG DẪN ĐồNG NGHỆP TRONG PHáT TRIểN NGHề NGHỆP GIÁO VIÊN 96 4,552 7

bai thu hoach 4 nam thuc hien cuoc van dong….HCM 7 173 0
Bài thu hoạch đề tài hướng dẫn nhúng chèn các tệp kết xuất từ phần mềm toán học trong power point
Bài thu hoạch đề tài hướng dẫn nhúng chèn các tệp kết xuất từ phần mềm toán học trong power point 17 762 2

Hướng dẫn tự học môn kinh tế phát triển 1 đại học kinh tế quốc dân 76 685 0

Hướng dẫn tự học môn kinh tế phát triển đại học kinh tế quốc dân 60 672 0

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Cứu Xét, Gia Hạn Đào Tạo, Mẫu Đơn Xin Cứu Xét

BÀI THU HOẠCH MODULE “HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN ĐỒNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP” A PHẦN NỘI DUNG I Giới thiệu phát triển nghề nghiệp giáo viên Những đặc điểm đối tượng, công cụ lao động nghề nghiệp giáo viên khẳng định sáng tạo gợi đến tính thay đổi liên tục dạy học giáo dục Vì lẽ đó, giáo viên hiểu biết tất cả, tinh thông nghề dạy học Cũng thế, giáo viên cần phát triển nghề nghiệp cách liên tục, sở giáo dục phải xác định việc phát triển chuyên môn liên tục cho giáo viên nhiệm vụ chủ yếu nội dung quản lý nhân lực sở giáo dục Phát triển nghề nghiệp cá nhân hiểu theo nghĩa rộng có liên quan đến việc phát triển người vai trò nghề nghiệp người Đây trình tạo thay đổi lao động nghề nghiệp giáo viên nhằm gia tăng mức độ thích ứng thân với yêu cầu nghề dạy học Phát triển nghề nghiệp liên tục giáo viên bao hàm phát triển lực chuyên môn lực nghiệp vụ nghề cho giáo viên Năng lực nghiệp vụ sư phạm giáo viên lại xác định lực thực vai trò giáo viên trình lao động nghề nghiệp Bản thân vai trò giáo viên bất biến Nhà trường đại đặt yêu cầu giáo viên, theo đó, người giáo viên phải đảm nhận thêm vai trò Vai trò người hướng dẫn, tư vấn chăm sóc tâm lý học sinh mà người giáo viên nhà trường đại phải đảm nhận minh họa Phát triển nghề nghiệp giáo viên trình mang tính tất yếu lâu dài giáo viên Về chất, phát triển nghề nghiệp giáo viên trình gia tăng thích ứng lao động nghề nghiệp người giáo viên Phát triển nghề nghiệp giáo viên có vai trò quan trọng việc giúp/hỗ trợ giáo viên xây dựng lý thuyết thực tiễn sư phạm để phát triển thành thạo nghề Tính định hướng phát triển nghề nghiệp giáo viên đồng thời hướng đến phát triển giáo viên phát triển hệ thống/tổ chức, sở giáo dục II Chức phát triển nghề nghiệp giáo viên Phát triển nghề nghiệp giáo viên có chức mở rộng, đổi phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên Chức mở rộng phát triển nghề nghiệp giáo viên làm cho phạm vi sử dụng lực nghề nghiệp vốn có giáo viên ngày mở rộng Phát triển nghề nghiệp giáo viên thực chức phát triển, trình làm cho lực nghề nghiệp giáo viên ngày nâng cao giúp giáo viên thực hoạt động nghề nghiệp tình khác mà đảm bảo kết Chức đổi phát triển nghề nghiệp giáo viên trình tạo thay đổi theo chiều hướng tích cực lực nghề nghiệp giáo viên Đổi lực nghề nghiệp giáo viên trình phức tạp, kết thay đổi nhận thức, hành động khắc phục rào cản hành vi, thói quen dạy học, giáo dục giáo viên Kinh nghiệm nghề nghiệp tài sản giáo viên III Đặc điểm vai trò phát triển nghề nghiệp giáo viên 1) Phát triển nghề nghiệp giáo viên dựa xu hướng tạo dựng thay dựa mô hình chuyển giao 2) Phát triển nghề nghiệp giáo viên trình lâu dài 3) Phát triển nghề nghiệp giáo viên thực với nội dung cụ thể 4) Phát triển nghề nghiệp giáo viên liên quan mật thiết với thay đổi/cải cách trường học 5) Phát triển nghề nghiệp giáo viên có vai trò giúp/hỗ trợ giáo viên việc xây dựng lý thuyết thực tiễn sư phạm giúp họ phát triển thành thạo nghề 6) Phát triển nghề nghiệp giáo viên trình cộng tác 7) Phát triển nghề nghiệp giáo viên thực thể đa dạng IV Mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên 1.Mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên gì? Mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên mô hình giáo dục Các mô hình giáo dục thường thuộc dạng mô hình nhận thức, để vận hành hoạt động cần thiết nhằm gia tăng lực nghề nghiệp cho giáo viên, tạo hội để giáo viên phát triển nghề nghiệp thân Có mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên nào? + Phát triển nghề nghiệp giáo viên đòi hỏi phải có gia tăng kiến thức, kĩ năng, phán đoán có đóng góp giáo viên cộng đồng dạy học + Các chương trình nhằm mục đích phát triển nghề cho giáo viên nên tập trung vào vấn đề sau: – Phát triển kĩ sống; – Trở thành người có lực kĩ nghề dạy học; – Phát huy tính linh hoạt người giảng dạy; – Có chuyên môn giảng dạy; – Đóng góp vào phát triển nghề nghiệp đồng nghiệp; – Thực vai trò lãnh đạo tham gia vào việc định Mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên thể phát triển nghề nghiệp giáo viên Một số mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên sử dụng phổ biến Việt Nam a) Mô hình cá nhân tự định hướng phát triển Giáo viên đặt mục tiêu phát triển nghề nghiệp cho thân, tự hoạch định hoạt động bồi dưỡng cá nhân cách thức để đạt mục tiêu Mỗi giáo viên tự tạo cho động học tập, phát triển nghề nghiệp b) Mô hình giáo viên tham gia vào quá trình đổi mới Quá trình phát triển nghề nghiệp nhà trường bao gồm việc đánh giá phương pháp dạy học sử dụng xem xét khó khăn phát sinh sử dụng phương pháp c) Mô hình thực hiện các nghiên cứu lớp học Giáo viên nghiên cứu việc sử dụng phương pháp dạy học Mô hình nghiên cứu bao gồm: xác định vấn đề nghiên cứu, thu thập số liệu, phân tích số liệu thực thay đổi phương pháp dạy học sau thu thập thêm số liệu để so sánh, đối chiếu d) Mô hình tập huấn Giáo viên tham dự lớp tập huấn theo: nhu cầu thân; yêu cầu tổ chức/người quản lý để phát triển lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động dạy học giáo dục e) Mô hình mạng lưới giáo viên hướng dẫn đồng nghiệp Mạng lưới giáo viên tạo điều kiện cho giáo viên xích lại gần để giải vấn đề mà họ gặp phải công việc, nhờ phát triển nghiệp riêng người với tư cách cá nhân hay với tư cách nhóm giáo viên V Khái niệm hướng dẫn đồng nghiệp Hướng dẫn đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp giáo viên làm cho việc phát triển nghề nghiệp thực thông qua công việc lâu dài liên tục, đáp ứng kịp thời với nhu cầu đồng nghiệp trình dạy học giáo dục 1.Các lĩnh vực hướng dẫn đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp giáo viên a) Hướng dẫn đồng nghiệp chuyên môn – Phương pháp phân tích tổng thể chương trình môn học nhằm định hướng cho việc khai thác, huy động chuyên môn đào tạo để thực thi chương trình môn học ; – Những vấn đề trọng tâm, đơn vị kiến thức « khó dạy » cần lưu ý chương trình môn học ; – Cách thức cập nhật thông tin thực thi chương trình môn học ; – Thiết kế nhiệm vụ học tập, xây dựng tập, hướng dẫn học tập để hình thành phát triển hoạt động học tập môn học cho học sinh ; – Bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh; phụ đạo học sinh học lực kém ; bồi dưỡng học sinh giỏi v.v b) Hướng dẫn đồng nghiệp nghiệp vụ – Phát khó khăn học tập học sinh – Sử dụng câu hỏi – Sử dụng đồ khái niệm – Quan sát phản ứng lớp học – Sự chẩn đoán sau giảng – Phân tích làm theo đề mục – Phỏng vấn theo nhóm học học sinh – Phân tích băng ghi hình/tiếng – Ghi nhật ký giảng dạy c) Hướng dẫn đồng nghiệp việc giúp học sinh lựa chọn tài liệu học tập tích cực tham gia sinh hoạt tập thể và vượt qua vướng mắc riêng tư có liên quan đến nhu cầu cá nhân và các mối quan hệ – Quan sát cá nhân – Những nguyện vọng học sinh – Hồ sơ học sinh tài liệu cập nhật Hình thức hướng dẫn đồng nghiệp – Hướng dẫn đồng nghiệp sinh hoạt tổ chuyên môn (hoặc khối) chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm – Hướng dẫn đồng nghiệp thông qua hội thảo, hội nghị chuyên đề – Hướng dẫn đồng nghiệp sinh hoạt nhóm giáo viên – Hướng dẫn đồng nghiệp việc mời báo cáo viên để thực nội dung hướng dẫn Công cụ thu thập thông tin hướng dẫn đồng nghiệp a) Trắc nghiệm tâm lí: thí dụ đo Chỉ số Thông minh (IQ), kiểu nhận thức/sở thích; tự khái niệm, khả lập luận giải vấn đề; b) Trắc nghiệm thành tích: dùng để đo kết đạt lĩnh vực nhận thức – Để thu thông tin thái độ đối tượng cần đến công cụ đo thái độ như: + Phiếu câu hỏi; + Bản thống kê; + Phiếu lấy ý kiến; – Để thu thông tin kỹ đối tượng cần đến công cụ đo kỹ năng, đo khía cạnh khác lực thực hành như: + Các sơ đồ quan sát ; + Thống kê kỹ thực hành Phương pháp thu thập xử lí thông tin hướng dẫn đồng nghiệp a) Phỏng vấn nhóm và vấn cá nhân b) Quan sát theo nhóm và quan sát cá nhân c) Ghi chép – Ghi chép thành tích đồng nghiệp – Ghi chép thông tin tính cách đồng nghiệp – Ghi chép gia đình đối tượng hướng dẫn Đặc điểm người hướng dẫn đồng nghiệp Trong vai trò người hướng dẫn đồng nghiệp người giáo viên có số đặc điểm phẩm chất lực sau: – Tôn trọng sở thích tin tưởng vào khả đồng nghiệp ; có uy tín nghề nghiệp khả tạo tin tưởng đồng nghiệp – Hiểu nguyện vọng đồng nghiệp, mức độ thực hoạt động nghề nghiệp đồng nghiệp – Có thái độ thông cảm, có kỹ động viên, thúc đẩy đồng nghiệp ; biết đưa nhiều lựa chọn để đồng nghiệp định làm cho đồng nghiệp biết họ phải làm để hoạt động nghề nghiệp họ tốt so với Tuy nhiên, hướng dẫn đồng nghiệp, bạn cần ý vấn đề đây: – Giúp đồng nghiệp biết cách điều chỉnh thói quen, hành vi sống – Động viên đồng nghiệp tham gia vào hoạt động nhà trường nhằm phát huy lực họ hoạt động cá nhân cộng đồng – Thể quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp việc lập kế hoạch công tác, phát triển mối quan hệ cá nhân xã hội – Giúp đồng nghiệp việc tự đánh giá, tự hiểu biết tự định hướng, tạo cho họ khả đưa định phù hợp với mục tiêu trước mắt lâu dài – Giúp đồng nghiệp phát triển sức khoẻ thái độ giá trị tích cực – Giúp đồng nghiệp thu hiểu biết tốt lĩnh vực học tập, hoạt động thông qua việc thu lượm kỹ thái độ làm việc tham gia vào hoạt động nhà trường, cộng đồng – Khuyến khích đồng nghiệp lập kế hoạch sử dụng tốt hoạt động giải trí – Giúp đồng nghiệp hiểu điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, giá trị, tiềm hạn chế thân Nguyên tắc xử người hướng dẫn đồng nghiệp Sự tôn trọng triệt để nguyên tắc yếu tố đảm bảo thành công hướng dẫn nhằm hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp liên tục a) Sự tin cẩn b) Sự kiên nhẫn c) Tính tự nguyện d) Tính khách quan Những giới hạn người hướng dẫn đồng nghiệp Phần lớn giáo viên trường ý thức trách nhiệm phát triển nghề nghiệp đông nghiệp Những giáo viên thực hướng dẫn đồng nghiệp giới hạn hiểu biết kinh nghiệm họ Các bước giai đoạn lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp trình, bao gồm giai đoạn (lập kế họach, thực hiện, đánh giá điều chỉnh kế hoạch) bước cụ thể giai đoạn Trong giai đoạn lập kế hoạch quan trong, giai đoạn tạo sản phẩm văn kế hoạch để người hướng dẫn triển khai thực tiễn Các bước giai đoạn lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp gồm: a) Nhận rõ đồng nghiệp gặp vấn đề hoạt động nghề nghiệp b) Viết mục tiêu cho chủ đề hướng dẫn đồng nghiệp mà bạn xác định c) Thực mục tiêu mục tiêu hướng dẫn đồng nghiệp mà bạn xác định d) Hoạt động mà bạn thực chủ đề hướng dẫn đồng nghiệp đ) Dự toán đầu vào chủ đề hướng dẫn đồng nghiệp bạn e) Trình bày văn kế hoạch theo mẫu để thuận lợi cho việc sử dụng giai đoạn thực đánh giá kế hoạch B PHẦN VẬN DỤNG Câu Có quan điểm cho rằng: Hướng dẫn tư vấn khái niệm đồng nghĩa Anh (Chị) có đồng ý không? Hãy cho biết ý kiến mình? – Hướng dẫn trình tác động có chủ định chủ thể đến trình phát triển tự nhiên đối tượng hướng dẫn, giúp đỡ nhằm cung cấp cho họ thông tin, tri thức, kĩ mà người chưa biết, làm cho người hiểu, chấp nhận sử dụng lực, khả để đạt đến mục tiêu phải thực Hoạt động hướng dẫn bao gồm hàng loạt hành động nối tiếp bước tiến hành theo cấp độ tăng dần hướng mục đích xác định Hoạt động hướng dẫn mang tính tương tác người hướng dẫn người hướng dẫn – Tư vấn trình tác động có định hướng người tư vấn đến người tư vấn nhằm đưa gợi mở, định hướng, phương án giải khác Trên sở đó, người tư vấn tự tin lựa chọn phương án, cách giải tình phù hợp với thân nhằm giải khó khăn nhiệm vụ đặt Tư vấn hướng dẫn có điểm giống nhau, cung cấp thông tin cho người hướng dẫn, giúp họ giải vấn đề Tuy nhiên, hướng dẫn tư vấn có điểm khác biệt: hướng dẫn cách làm cụ thể, người hướng dẫn hoàn toàn tuân theo để đến kết quả; tư vấn đưa gợi ý, định hướng, phương án thực người tư vấn tự đưa phương án giải Câu Để hoạt động hướng dẫn tư vấn đạt hiệu quả, người giáo viên hướng dẫn tư vấn cần phải tuân thủ nguyên tắc nào, nguyên tắc giữu vai trò định – Tính khách quan: Giáo viên cần khách quan đưa quan điểm hướng dẫn, tư vấn cho đồng nghiệp Điều không dễ thực quan điểm mà giáo viên đưa cho đồng nghiệp bị chi phối thái độ lợi ích có liên quan đến đồng nghiệp mà GV hướng dẫn, tư vấn – Sự tin cẩn: Sự tin cẩn đặt lên hàng đầu nhiều trường hợp, thông tin cá nhân người tư vấn vấn đề trao đổi lời khuyên đưa cần phải giữ bí mật – Sự tôn trọng: Trong suốt trình hướng dẫn, tư vấn, giáo viên phải thể thái độ tôn trọng đồng nghiệp Đó chân thành, chấp nhận họ người có giá trị riêng, địa vị, đạo đức, tình cảm, hành vi tích cực hay tiêu cực họ – Sự kiên nhẫn: Giáo viên phải đủ kiên nhẫn để nghe đồng nghiệp trình bày vấn đề họ Giáo viên kiên nhẫn thu nhiều thông tin từ họ Bằng kiên trì, người giáo viên có đầy đủ thông tin để từ đưa lời khuyên giải pháp tốt – Tính tự nguyện: đồng nghiệp hoàn toàn có quyền lựa chọn người hướng dẫn, tư vấn cho Nếu người giáo viên muốn đồng nghiệp đến với cần có lòng tin từ đồng nghiệp Câu Để hoạt động hướng dẫn tư vấn đạt hiệu quả, người giáo viên hướng dẫn tư vấn cần phải có kỹ nào? – Kĩ tạo dựng niềm tin đồng nghiệp thể qua: + Chấp nhận: cần hiểu chấp nhận đồng nghiệp thể cho họ biết điều Điều khiến họ cảm thấy quan trọng có giá trị + Chia sẻ mục tiêu: cần chia sẻ mục đích mục tiêu hoạt động để đồng nghiệp hiểu lại thực việc làm + Chia sẻ thông tin: cần phải trao đổi thông tin để đồng nghiệp biết thông tin có liên quan đến vấn đề cần giải + Cùng định: cần tạo cho đồng nghiệp cảm giác tin tưởng bàn bạc định – Kĩ thu thập, đặt phân tích thông tin qua giao tiếp thể: qua khả biết lựa chọn thông tin từ hoạt động giao tiếp, tương tác với đồng nghiệp, đặt theo trình tự, theo nhóm tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ vấn đề cần hướng dẫn, tư vấn Thông qua để phân tích, đánh giá, đưa lựa chọn tư vấn – Kĩ phân tích đặc điểm tâm, sinh lí: thể khả biết kết hợp tính cách, lực, sở trường…của đồng nghiệp với mong muốn họ để hướng dẫn, tư vấn cho phù hợp – Kĩ lắng nghe tích cực đặt câu hỏi giao tiếp – Kĩ tạo dựng mối quan hệ tích cực, thân thiện Trong hoạt động hướng dẫn, tư vấn, không tạo mối quan hệ tích cực khó tạo dựng niềm tin quan hệ tương tác cởi mở, thông tin chia sẻ thiếu xác; việc hướng dẫn, tư vấn không đạt hiệu * Tự nhận xét đánh giá GV – Nội dung: 4.0 điểm – Vận dụng: 4.5 điểm Tổng cộng: 8.5 điểm * Nhận xét, đánh giá BGH Hiệu Trưởng ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Nguyễn Văn Bé Long Định, ngày 25 tháng 11 năm 2016 GV thực Nguyễn Anh Dũng

Đọc thêm  Báo Cáo Thực Tập Sư Phạm Tiểu Học Năm 3, Báo Cáo Thu Hoạch Đợt Thực Tập Sư Phạm Năm 3

Viết một bình luận