module 6 thpt file word

Download > Tài liệu > Giáo dục, học tập

Bản quyền: Phát hành: Sưu tầm    Homepage Downloads: 1327 Size: 100 KB

Đang xem: Module 6 thpt file word

Đánh giá:        5 ★- 4 đánh giá  ĐG của bạn?

*

Đáp án câu 1 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 Đáp án câu 3 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 Đáp án câu 2 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 Viết bài thu hoạch cảm tình Đoàn chuẩn, đúng cách như thế nào? Viết thư kể về một bộ phim yêu thích 

Download Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT – Thu hoạch bồi dường học sinh cấp 3

Diệu Hương Giang  cập nhật: 07/05/2019

Xem thêm: bản kiểm điểm đảng viên theo điều 30

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT gồm có 40 Module với các chủ đề khác nhau liên quan tới học sinh học trường THPT. Các thầy cô giáo khi học xong lớp bồi dưỡng thường xuyên đều phải làm bài thu hoạch này.

Việc tham khảo bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT sẽ giúp các thầy cô giáo có thể làm bài thu hoạch các nội dung đã học trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn, được đánh giá tốt hơn. Thấu hiểu điều này, bocdau.com đã cập nhật và chia sẻ các mẫu bài thu hoạch này theo các module khác nhau, các bạn cùng tham khảo.

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT theo từng module

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT

– Module 1: Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT

– Module 2: Hoạt động học tập của học sinh THPT

Module 3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt

– Module 4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục

– Module 5: Môi trường học tập của học sinh THPT

Module 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THPT

Module 7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT

Module 8: Kỹ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT

Module 9: Hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

Module 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THPT

Module 11: Chăm sóc hỗ trợ tâm lý học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THPT

Module 12: Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh THPT

Module 13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong xây dựng kế hoạch dạy học

Module 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Module 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT

Module 16: Hồ sơ dạy học đáp ứng đổi mới PPDH học cấp THPT

Module 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng

Module 18: Phương pháp dạy học tích cực

Module 19: Dạy học với CNTT

Module 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở THPT

Module 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

– Module 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học

Module 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

Module 24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

– Module 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THPT

Module 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

Module 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT

Module 29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục

Module 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT

Module 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

– Module 32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

Module 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

Module 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT

Module 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT

Module 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT

Module 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THPT

Module 38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT

Module 39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT

Module 40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

Để có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT thì đừng bỏ qua các mẫu bài thu hoạch theo 40 module chia theo từng chủ đề khác nhau trên đây. Bên cạnh đó, đối với giáo viên dạy THCS thì nên tham khảo bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS (cấp 2).

Xem thêm: key english test 5 audio free download

Tính năng nổi bật Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT:Bài thu hoạch bồi dưỡng thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT bồi dưỡng thường xuyên THPT

Viết một bình luận