Tài Liệu Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cấp Thcs Module 32 Thcs

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (65.28 KB, 4 trang )

Đang xem: Tài liệu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 32

BÀI THU HOẠCH
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2016 – 2017
MODULE THCS 32: Tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm.
*Quá trình thực hiện:
-Thực hiện tự học tập vào thời gian tháng 2,3,4/2016 (theo kế hoạch bồi dưỡng
thường xuyên)
* Kết quả: Tôi đã nhận thấy vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của giáo viên chủ
nhiệm như sau:
+ Người học hiểu được sụ cần thiết phải tổ chúc các hoạt động để thục hiện kế hoạch
công tác chú nhiệm.
+ Người học tổ chúc được các hoạt động trong công tác chú nhiệm.
+ Người học nhận thúc được làm công tác chú nhiệm thục chất là tổ chúc thục hiện
lìên tục chuỗi các hoạt động lìên quan đến giáo dục HS trong lớp chú nhiệm.
1. Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp:
– Giáo viên chủ nhiệm lớp được thay mặt hiệu trưởng quản lí và giúp lớp tổ chức
học tập, rèn luyện đạt mục tiêu đào tạo, giáo viên chủ nhiệm vừa đóng vai quản lí
hành chính nhà nước, vừa đóng vai trò người thầy giáo, đồng thời còn đóng vai trò
người đại diện cho quyền lợi của tập thể lớp.
– Là người chủ chốt của trường làm công tác giáo dục học sinh.
– Nắm chắc tư tưởng, tinh thần thái độ và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh,
phối hợp với gia đình và đoàn thể để giúp đỡ, cảm hóa học sinh trong rèn luyện để trở
thành người tốt cho xã hội.
– Giáo viên chủ nhiệm có vai trò rất lớn trong việc nâng cao chất lượng cũng như
hình thành nhân cách cho học sinh. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm khi tham gia
công tác giáo dục không chỉ là nắm được những chỉ số của quản lí hành chính đơn
thuần như tên, tuổi, số lượng, hoàn cảnh gia đình của học sinh, trình độ học sinh về
học lực, hạnh kiểm mà còn phải dự báo xu hướng, tổ chức giáo dục, dạy học phù hợp
điều kiện khả năng của từng học sinh.
– Nêu cao các phẩm chất trong công tác giáo dục học sinh:
+ Gần gũi yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, an tâm với

nghề dạy học.
+ Có ý thức trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, tận tụy sáng tạo trong lao
động sư phạm.
+ Gắn bó mật thiết với tập thể sư phạm và cộng đồng.

+ Sống giản dị, lành mạnh, trung hậu, bao dung, vui tươi, cởi mở. Có tác phong
mẫu mực.
+ Ham hiểu biết cái mới, luôn nâng cao trình độ và rèn luyện tự hoàn thiện nhân
cách.
* Để đảm bảo được nhiệm vụ trồng người thì mỗi giáo viên phải có nhiệm vụ đào
tạo nên những con người có đức, có tài cho xã hội. Bởi thế nhiệm vụ của mỗi người
không chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức về tự nhiên, xã hội mà còn phải xây
dựng và hình thành cho các em ý thức tự chủ, tinh thần trách nhiệm cao ngay từ
nhỏ… Nói cách khác, giáo viên vừa dạy chữ, vừa dạy cách làm người cho các em khi
còn ngồi trên ghế nhà trường.
2. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp:
– Giảng dạy bộ môn, tổ chức giáo dục rèn luyện học sinh.
– Học tập, nâng cao sự hiểu biết, đạt trình độ chuẩn, phấn đấu đạt trên chuẩn.
– Nêu cao các phẩm chất trong công tác giáo dục học sinh:
+ Gần gũi yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, an tâm với
nghề dạy học.
+ Có ý thức trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, tận tụy sáng tạo trong lao
động sư phạm.
+ Gắn bó mật thiết với tập thể sư phạm và cộng đồng.
+ Sống giản dị, lành mạnh, trung hậu, bao dung, vui tươi, cởi mở. Có tác phong
mẫu mực.
+ Ham hiểu biết cái mới, luôn nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp và rèn
luyện tự hoàn thiện nhân cách.
* Để đảm bảo được nhiệm vụ trồng người thì mỗi giáo viên phải có nhiệm vụ đào

tạo nên những con người có đức, có tài cho xã hội. Bởi thế nhiệm vụ của mỗi người
không chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức về tự nhiên, xã hội mà còn phải xây
dựng và hình thành cho các em ý thức tự chủ, tinh thần trách nhiệm cao ngay từ
nhỏ… Nói cách khác, giáo viên vừa dạy chữ, vừa dạy cách làm người cho các em khi
còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tổ chức các hoạt động tập thể .
Ví dụ: CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIẲO DỤC NGOÀI GIỜ LẾN LỚP (lớp
6)
Tháng
Chủ điểm
Nội dung và hình thức hoạt động

9

TRUYỀN
THỐNG
NHÀ
TRUỜNG

– Thảo luận nội dung và nhiệm vụ năm học mới.
– Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.
– Nghe giới thiệu về truyền thống của trường.
– Tập các bài hát quy định.
CHĂM NGOAN HỌC – Nghe giới thiệu thư Bác Hồ.
10
GIỎI
– Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân.
– Trao đổi về kinh nghiệm học tập ở THCS.
– Thi văn nghệ giữa các tổ.

TỐN SU TRỌNG ĐẠO – Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy, cô giáo trong
11
trường.
– Lễ đăng kí “Tháng học tỏt, tuần học tốt”.
– Trao đổi tâm tình và ca hát mừng ngày 20 /11.
– Tổ chức kỉ niệm ngày 20/11.
UỐNG NUỚC
12
– Hội vui học tập.
NHỚ NGUỒN
– Tìm hiểu truyền thống cách mạng của địa
phưong.
– Nghe nói chuyện về ngày 22/12.
MỪNG
ĐẢNG
MỪNG
1 và2
– Trình bày kết quả sưu tầm về ca dao, tục ngữ và
XUÂN
nét đẹp truyền thống quê hương.
– Tìm hiểu gương sáng đẳng viên ở quê huơng.
– Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.
– Thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch ở học
kì II.
TIẾN BUỚC LÊN – Ca hát về mẹ và cô giáo.
3
ĐOÀN
– Nghe giới thiệu về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn
26/3.
– Tìm hiểu về gương các anh chị đoàn viên tiêu

biểu.
– Thảo luận kế hoạch chuẩn bị Hội trại 26 /3.
HÒA BÌNH VÀ HỮU – Thi tìm hiểu cuộc sống của thiếu nhi các nước.
4
NGHỊ
– Trở chơi hối đáp về một chú đề toàn cầu.
– Vãn nghé ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất
nước và mừng ngày chiến thắng 30/4.
BẮC HỔ KÍNH YẾU – Sưu tầm chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ
5
– Ca hát về Bác Hồ.
– Trao đổi về nội dung 5 điều Bác Hồ dạy.
VÍ DỤ : ĐẠI HỘI BẦU ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LỚP
Thành lập các tổ, nhóm trong lớp.

Bầu đội ngũ cán bộ lớp: lớp trương, các lớp phó, tổ trường, tổ phó, các cán sự
chức năng, cán sự môn học.
Xác định chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ lớp.
Về cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ lớp.
Giới thiệu, ứng cứ đội ngũ cán bộ lớp. GVCN có thể giới thiệu, đề xuất đội ngũ
tự quản trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ học sinh hoặc qua các biểu hiện, các đặc điểm cá
nhân mà GVCN quan sát được hàng ngày (về hình dáng, cứ chỉ, cách nói năng, quan
hệ với bạn bè…).
Có thể để học sinh giới thiệu và cho lớp lựa chọn.
Tổ chức bầu lớp trường, lớp phó, cán bộ Đội, Đoàn.
Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp trước tập thể lớp.
Mỗi GVCN cần có một sổ “Nhật kí giáo viên chủ nhiệm”, moi em có thể để 1, 2
trang. Hàng tuần, hàng ngày qua hoạt động, nếu thấy em nào có những biểu hiện tổt
hoặc chưa tổt (có những biểu hiện khác thường) thì nên ghi nhật kí, nhớ ghi nội dung

biểu hiện, ngày xảy ra .
3. Trong công tác phối kết hợp với BGH và các cơ quan đoàn thể:
– Điều tra lí lịch học sinh nắm được hoàn cảnh cũng như cá tính của từng em và có
biện pháp giáo dục các em cho phù hợp.
– Làm tốt công tác bảo vệ cảnh quan môi trường. Xây dựng và bảo vệ cơ sở vật chất
nhà trường. Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”. (Giáo viên cùng với hội cha mẹ học sinh và tập thể học sinh trong lớp quyên
góp quà và tiền mặt để thăm hỏi gia đình những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt).
– Trong buổi họp phụ huynh đầu năm cần nêu rõ cho phụ huynh biết những quy định
mà lớp cũng như trường, đề nghị cha mẹ học sinh phối hợp thực hiện nghiêm túc
nhằm đạt hiệu quả giáo dục như mong muốn.
– Tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với cha mẹ học sinh, trao đổi kịp thời với phụ
huynh học sinh các vấn đề có liên quan trong công tác giáo dục học sinh.
– Chủ động nắm bắt kế hoạch hàng tháng của tổ chức Đoàn – Đội để xây dựng kế
hoạch riêng phù hợp với đặc điểm tình hình của lớp và động viên các em tích cực
tham gia.
* Người giáo viên làm công tác giảng dạy còn phải tích cực tìm tòi, nghiên cứu sách
vở, học hỏi đồng nghiệp và những người đi trước để vận dụng các phương pháp dạy
học một cách linh hoạt, khéo léo, phù hợp với từng bài, từng phần nhằm nâng cao
chất lượng dạy và học cũng như để lôi cuốn, tạo hứng thú và đưa các em đến với
niềm đam mê thích thú trong học tập.
– Luôn giữ mối quan hệ gần gũi, thân thiết và tốt đẹp với học sinh, khuyến khích các
em nói ra những gì mình nghĩ để tất cả các giờ học đều thoải mái, vui tươi và sôi nổi
hơn.

Tài liệu liên quan

*

Bài thu hoạch cá nhân THCS Mỹ Xuyên 1 2 38

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Thcs Năm Học 2016, Biểu Mẫu Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Nh 2018

*

Bài thu hoạch nội dung thực tập sư phạm (thực tập sư phạm 2) trường thcs trần quốc toản 19 406 0

*

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2015 cấp thcs modul 18, 22, 25,32 9 3 29

*

Bài thu hoach BDTX mônđun THCS 16 26 2 8

*

bai thu hoach modul THCS 24 11 424 1

*

Bai thu hoach tu modun 3 den modun 10 28 632 1

*

bài thu hoạch BDTX module thcs 1,11,12,29 17 1 2

*

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN modun 35 THCS 30 5 0

*

BÀI THU HOẠCH TỰ BDTX NĂM HỌC 2016 2017 NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3 (Module THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS) 14 649 0

Xem thêm: Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tài Khoản, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tài Khoản

*

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợp 24 1 0

Viết một bình luận