Mô Đun Th 27

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (246.99 KB, 4 trang )

Đang xem: Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 27 » tài liệu miễn phí cho giáo viên, học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcTRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ MỸ THOBÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNMODULE TH 27: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BẰNG NHẬN XÉT—————-Họ và tên :Lê Quốc ThiệnChức vụ : Giáo viênĐơn vị : Trường Tiểu học Nguyễn HuệDạy lớp: Thể dục K2, K4, K5* Đổi mới công tác đánh giá là một trong những đổi mới cần thiết của Chương trình giáodục phổ thông. Đổi mới đánh giá là kết hợp giữa tự đánh giá của học sinh với đánh giá củagiáo viên, kết hợp giữa đánh giá định lượng với đánh giá bằng định tính, kết hợp giữa đánh giáthường xuyên trong cả quá trình học tập và đánh giá định kỳ: giữa học kỳ, cuối học kỳ và cuốinăm học. Trong đổi mới công tác đánh giá, cần coi trọng vai trò tự đánh giá của học sinh, coitrọng đánh giá thường xuyên trong suốt quá trình học tập của học sinh, nhằm có được nhữngthông tin đầy đủ nhất về tinh thần, thái độ học tập, kiến thức, kỹ năng của học sinh so vớiChuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình. Thông qua đánh giá bằng nhận xét của giáo viên,học sinh biết mình đã đạt ở mức độ nào của Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học. Đánh giábằng nhận xét một số môn học đã góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phươngpháp đánh giá kết quả học tập của học sinh ở tiểu học.* Có hai hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học- Đành giá bằng điểm số kết hợp với nhận xét đối với các môn: Toán, Tiếng Việt, Khoahọc, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Tiếng dân tôc, Tin học.- Đành giá kết quả học tập bằng nhận xét đối với các môn: Đạo đức, Tự nhiên – xã hội,
Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công – Kỹ thuật, Thể dục.1. Mục đích:- Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học, đổi mới nội dung, phương pháp,hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục tiểu học và đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả họctập của học sinh thông qua những nhận xét của giáo viên trong quá trình học tập của họcsinh.- Khuyến khích học sinh tiểu học học tập chuyên cần; phát huy tính tích cực, năng động,sáng tạo, khả năng tự học; xây dựng niềm tin, rèn luyện đạo đức, phát triển trì tuệ cho cácem.- Giúp cho quá trình đánh giá đơn giản và phù hợp với đặc điểm của một số môn học.2 . Đánh giá bằng nhận xét là:Sử dụng các nhận xét được rút ra từ quan sát các hành vi hoặc sản phẩm học tập của họcsinh theo những chuẩn (tiêu chí) cho trước mà giáo viên đưa ra những phân tích hay phánđoán về học lực, hạnh kiểm của các em.,Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ – Mỹ Tho – Tiền Giang1Đánh giá bằng nhận xét là hình thức đánh giá dựa trên nhận xét của giáo viên nói về mức độthành công, chất lượng học tập đạt được của học sinh theo các tiêu chí đã được xác định từtrước.* Tác dụng của nhận xét đối với học sinh:Động viên và hướng dẫn học sinh điều chỉnh việc học tập. Cụ thể:- Phải thực tế; Phải cụ thể; Phải kịp thời và nói thẳng, không úp mở và cho những ý kiếnhay cảm nghỉ riêng thay vì những lời nhận định đầy quyền uy.- Phải nhạy cảm đối với những quan tâm, mục đích hay cố gắng của học sinh; không nêncho là học sinh sai hay không tốt mà cần cố gắng nhận biết mục đích mà các em thực hiện.- Khuyến khích những điều các em làm được với những chứng cứ cụ thể
– Hướng dẫn các em cách thức khắc phục những điều mà các em chưa đạt cũng như cáchthực hiện nhiệm vụ học tập kế tiếp tốt hơn.3. Để có nhận xét tốt:- GV cần thường xuyên tham khảo các tiêu chí (chứng cứ) đã được xác lập đối vớitrường hợp nội dung quan sát nhỏ hẹp.- Xây dựng bảng hướng dẫn đánh giá khi mà kết quả của nó sẽ được chính thức sử dụngđể xếp loại học sinh.- Quan sát và ghi nhận các biểu hiện hành vi của các em theo tiêu chí đã định.- Thu thập thông tin đầy đủ, phù hợp và tránh định kiến.- Trước khi đưa ra nhận xét cần xem xét:+ Chứng cứ thu thập được có thích hợp không ?+ Chứng cứ thu thập được đã đủ cho nhận xét về học sinh chưa ?+ Xem xét những yếu tố nào khác ngoài bài kiểm tra hay thực hành có thể ảnh hưởngđến kết quả thực hiện của học sinh không?+ Viết nhận xét nào đó cần phải nêu rõ ràng những lí do của nhận xét ấy.Tiêu chí là những diễn đạt bằng lời về một tiêu chuẩn nào đó thể hiện kết quả học tập củahọc sinh. Chúng được sử dụng làm cơ sở so sánh để đánh giá những thông tin đã thu được.Với các môn đánh giá bằng nhận xét ở tiểu học, các tiêu chí chính là hệ thống các “nhận xét”và các “chứng cứ” của từng môn học được in chi tiết trong “Sổ theo dõi kết quả kiểm tra,đánh giá học sinh”.+ Quan niệm về hình thức đánh giá: đánh giá kết quả học tập các môn Đạo đức, Tựnhiên – xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục cần quan niệm như sau: Đánh giá làsự khơi dậy tiềm năng của học sinh chứ không phải là sự so sánh giữa các cá nhân học sinhvới nhau; Cần đánh giá nhẹ nhàng không tạo áp lực cho học sinh để tránh tình trạng học sinhtự ti mặc cảm, mất hứng thú trong quá trình học tập; Đánh giá chú trọng đến đánh giá cả quátrình và hướng tới từng cá nhân. Theo quan niệm trên, đánh giá kết quả học tập của học sinhbằng hình thức nhận xét đối với các môn Đạo đức, Tự nhiên – xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật,Thủ công, Thể dục ở lớp 1, 2, 3 là phù hợp. Tuy nhiên, cần phải có những cải tiến để việctriển khai đánh giá bằng nhận xét không phức tạp và khó thực hiện như hiện nay và đảm bảođánh giá một cách khách quan, chính xác kết quả học tập của học sinh.
+ Xếp loại học lực môn học kết hợp với nhận xét cụ thể: với quan niệm trên, đánh giá làsự khơi dậy tiềm năng học tập của học sinh chứ không phải là sự so sánh giữa các cá nhânhọc sinh với nhau nên việc xếp loại học lực những môn học đánh giá bằng nhận xét chỉ để 2mức độ: Loại Hoàn thành (A) và Loại Chưa hoàn thành (B). Những học sinh đạt 100% sốnhận xét trong từng học kỳ hay cả năm học và có biểu hiện rõ về năng lực học tập môn học,Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ – Mỹ Tho – Tiền Giang2được GV ghi nhận là (A+) để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng.+ Ngoài ra, khi đánh giá kết quả học tập môn học của học sinh vào cuối học kì hay cuốinăm, bên cạnh xếp loại học sinh đạt được (hoàn thành hay chưa hoàn thành), giáo viên dựavào các ghi nhận cụ thể có được trong năm, khái quát những hành vi mà học sinh thườnglàm thành những nhận định tổng quát về phẩm chất và năng lực của học sinh.* Kết luậnĐánh giá kết quả học tập của học sinh là một quá trình thu thập, phân tích và xử lí cácthông tin về kiến thức, kĩ năng, thái độ của học sinh theo mục tiêu môn học (hoặc hoạt động)nhằm đề xuất các giải pháp để thực hiện mục tiêu của môn học (hoặc hoạt động) đó.Đánh giá bằng nhận xét là hình thức đánh giá dựa trên nhận xét của giáo viên nói về mứcđộ thành công, chất lượng học tập đạt được của học sinh theo các tiêu chí đã được xác địnhtừ trước.Tiêu chí là những diễn đạt bằng lời về một tiêu chuẩn nào đó thể hiện kết quả học tập củahọc sinh. Chúng được sử dụng làm cơ sở so sánh để đánh giá những thông tin đã thu được.Với các môn đánh giá bằng nhận xét ở tiểu học, các tiêu chí chính là hệ thống các “nhận xét”và các “chứng cứ” của từng môn học được in chi tiết trong “Sổ theo dõi kết quả kiểm tra,đánh giá học sinh”.Xu hướng mới trong đánh giá kết quả học tập trên thế giới:- Từ giữa thập niên 80, trên thế giới đã bùng nổ một cuộc cách mạng thực sự về kiểm tra,đánh giá với những thay đổi căn bản cả về triết lí, quan điểm, phương pháp và các hoạt độngcụ thể.
– Theo xu hướng này, có thể khẳng định về mặt lí luận đánh giá bằng nhận xét có rấtnhiều ưu điểm, phù hợp xu hướng phát triển của đánh giá hiện nay, đó là đánh giá để phụcvụ việc học tập của học sinh, có nghĩa là không chỉ đánh giá kết quả cuối mà còn quan tâmđánh giá quá trình học tập của học sinh để lập kế hoạch cho các bước học tập tiếp theo củahọc sinh một cách phù hợp và hiệu quả.Một số nguyên tắc cần đảm bảo trong đánh giá kết quả học tập:- Nguyên tắc khách quan.- Nguyên tắc công bằng.- Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện.- Nguyên tắc đảm bảo tính công khai.- Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục.- Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển.Một số văn bản có liên quan đến vấn đề đánh giá kết quả học tập:- Chương trình giáo dục phổ thông: theo chương trình tiểu học (Ban hành kèm theo quyếtđịnh số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 11 năm 2001), việc đánh giá kết quả học tậpcủa học sinh được quy định như sau: 1/Đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét của giáoviên đối với các môn học Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí; 2/Đánh giá chỉbằng nhận xét của giáo viên đối với các môn học và các hoạt động giáo dục khác.- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh: để ghi lại kết quả đánh giá trong suốtnăm học, Bộ Giao1 dục và Đào tạo đã ban hành. Trong đó :+ Đối với mỗi môn đánh giá bằng nhận xét, ở các lớp 1 và 2, học sinh được đánh giábằng 8 nhận xét cho mỗi lớp, còn ở lớp 3 có 10 nhận xét.+ Nội dung, sự sắp xếp các nhận xét được xây dựng dựa trên nội dung và cách sắp xếpcác chủ đề theo từng lớp của những môn học đánh giá bằng nhận xét.Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ – Mỹ Tho – Tiền Giang3+ Ở tất cả các lớp tiểu học, với tất cả môn học, mỗi nhận xét đều có 3 – 4 chứng cứ.Các chứng cứ được xây dựng căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học.
Cách xếp loại học lực môn học theo học kì và cả năm như sau :Lớp 1, 2Xếp loại học lựcHọc kì IHọc kì II (cả năm)+Hoàn thành tốt (A )4 nhận xét8 nhận xétHoàn thành (A)2-3 nhận xét4-7 nhận xétChưa hoàn thành (B)0-1 nhận xét0-3 nhận xétXếp loại học lựcHoàn thành tốt (A+)Hoàn thành (A)Chưa hoàn thành (B)Lớp 3, 4, 5Học kì I5 nhận xét3- 4 nhận xét0-2 nhận xétHọc kì II (cả năm)10 nhận xét5- 9 nhận xét

Xem thêm: Mẫu Xác Nhận Đặt Phòng Khách Sạn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xác Nhận Đặt Phòng Khách Sạn

0- 4 nhận xétNgười làm thu hoạchLê Quốc ThiệnLê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ – Mỹ Tho – Tiền Giang4

*

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 34. CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC 8 30 540

*

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 13: KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC 6 24 494

*

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 27: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BẰNG NHẬN XÉT 4 16 330

*

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 26: HÌNH THỨC TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC 3 14 342

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS36 11 752 0

Xem thêm: bài thu hoạch bdtx thcs

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên MODULE TH 27 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BẰNG NHẬN xét 23 2 2

Viết một bình luận