module 14 thcs

Đang xem: Module 14 thcs

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 2 (9 trang)

Tài liệu liên quan

BDTX mã module 14 THCS
BDTX mã module 14 THCS 9 1,248 2

Bai thu hoach bdtx module 14 thcs 23 6,396 12

ke hoach BDTX cua ca nhan 13-14 THCS Quang Ngai 7 494 0

BDTX modul 14 THCS chinh sua 10 547 0

BDTX ma modun6 THCS 3 415 2
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ Module 06:(Mã module THCS 6) CHUYÊN ĐỀ: XÂY DỤNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC SINH THCS
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ Module 06:(Mã module THCS 6) CHUYÊN ĐỀ: XÂY DỤNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC SINH THCS 12 695 0
CHUYÊN ĐỀ: “ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS ” Mã mô đun THCS 2 – BDTX
CHUYÊN ĐỀ: “ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS ” Mã mô đun THCS 2 – BDTX 12 584 2

BDTX Module 17 THCS kĩ thuật dạy học tích cực trong môn toán 66 312 0

Xem thêm: Download Mẫu Giấy Báo Có Của Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Giấy Báo Nợ Của Ngân Hàng Vietcombank

BDTX MODULE 17 THCS MÔN SINH HOC 61 235 0

BÁO CÁO THU HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THCS MODULE 14, 18, 20, 23 60 910 0

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THCS MODULE 14, 18, 20, 23 27 839 0

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THCS MODULE 14, 18, 20, 23 25 751 0

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THCS MODULE 14, 18, 20, 23 27 900 0

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THCS MODULE 14, 18, 20 459 462 0

Bài thu hoạch BDTX mầm non Module 14 ( bản wor) 54 626 1

BÀI THU HOẠCH bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THCS MODULE 14, 18, 23, 31 20 68 0

BAI THU HOACH BDTX MODULE 39 THCS 3 18 0

BDTX MÔN VẬT LÍ THCS CHU KÌ III (CHUAN LUON) 69 515 0

MA TRAN VLI-THCS_Nghiep_DA SUA. 128 162 0

tai lieu ma tran Ly THCS 128 328 2

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Chương 2 Số Học 6 Có Đáp Án Lớp 6, Đề Ôn Tập Số Học 6 Chương 2

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG Nội dung bồi dưỡng : a Module 14 : Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp b Module 15 : Các yếu tố ảnh hưởng tới thực kế hoạch dạy học c Module 22 : Sử dựng số phần mềm dạy học d Module 31 : Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm Thời gian bồi dưỡng: – Module 14 : Từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014 – Module 15 : Từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 – Module 22 : Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 28 tháng 02 năm 2015 – Module 31 : Từ ngày 01 tháng năm 2015 đến ngày 30 tháng năm 2015 Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng hình thức tự học Kết đạt được: A Mà MODULE 14 : Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp I MỤC TIÊU Mục tiêu chung : Giúp giáo viên THPT nắm đuợc yêu cầu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp; làm rõ mục tiêu, nội dung, phuơng pháp kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Mục tiêu cụ thể : – Về kiến thức: Nâng cao hiểu biết kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Xác định yêu cầu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp phỏi hợp với nội dung môn học Làm rõ mục tiêu, nội dung, phuơng pháp kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp – Về kỹ năng: Rèn luyện kĩ lựa chọn phuơng pháp dạy học phỏi hợp với việc dạy học tích hợp, kĩ lập kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp nội dung giáo dực theo môn học – Về thái độ: Tích cực với việc xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn từ trưởng THPT II NỘI DUNG : Trong dạy học, tích hợp coi liên kết đối tượng giảng dạy, học tập kế hoạch hoạt động đề đảm bảo thống nhất, hài hoà, trọn vẹn hệ thống dạy học nhằm đạt mục tiêu dạy học tốt Dạy học tích hợp trình dạy học mà từ nội dung, hoạt động dạy kiến thức, kĩ năng, thái độ đuợc tích hợp với nội dung hoạt động dạy học đề hình thành phát triển lực thực hoạt động cho ngưởi học; tạo mối liên kết môn học tri thức, giúp học sinh phát triển tư sáng tạo tính tích cực học tập Nội dung : DẠY HỌC TÍCH HỢP a Hoạt động 1: Dạy học tích hợp gì? Xu phát triển khoa học ngày tiếp tực phân hoá sâu, song song với tích hợp liên môn, liên ngành rộng, việc giảng dạy môn khoa học nhà trưởng phải phản ánh phát triển đại khoa học, giảng dạy khoa học lĩnh vực tri thức liêng rẽ Mặt khác, khỏi lượng tri thức khoa học gia tăng nhanh chóng mà thời gian học tập nhà trưởng lại có giới hạn, phải chuyển từ dạy môn học liêng rẽ sang dạy môn học tích hợp Nếu nhà trưởng phổ thông, học sinh quen tiếp cận khái niệm cách rởi rạc, học sinh có nguy sau tiếp tực suy luận theo kiểu khép kín Những chương trình nghiên cứu quốc tế cho thấy tưởng “mù chữ chức năng”, trưởng hợp ngưởi lĩnh hội kiến thức trưởng tiểu học khả sử dựng kiến thức vào sống ngày: Họ đọc văn bản, hiểu ý nghĩa nó; biết làm tính cộng, có vấn đề sống ngày đặt cho họ họ phải làm tính cộng hay tính trừ Điều đặt đòi hỏi: cần phải dạy học tích hợp đề đào tạo ngưởi đáp ứng yêu cầu luôn biến động thực tiễn Mặt khác, với tốc độ phát triển nhanh chóng khoa học kĩ thuật, nguồn thông tin hàng ngày đổi gia tăng, kiến thức học nhà trưởng trở nên cũ đi, học sinh lại tiếp thu nguồn thông tin qua nhiều kênh khác nhà trưởng (đài, báo, đặc biệt internet) Đề việc học nhà trưởng tiếp tực có ý nghĩa đổi với học sinh, việc dạy học cần đuợc đổi mới, không dạy kiến thức mà cần phải dạy kĩ năng, không học kiến thức khoa học môn mà cần dạy tích hợp với nhiều môn học khác Hiện nay, nhiều môn học đưa vào nhà trưởng phổ thông, môn học có xu hướng phải liên kết với Điều thể trình mục tiêu giáo dực toàn diện học sinh (HS) Tuy nhiên với quỹ thời gian kinh phí có hạn, đưa nhiều môn học vào nhà trưởng cho dù tri thức cần thiết, vậy, việc dạy học tích hợp (DHTH) môn học, nội dung giáo dực nhà trưởng giải pháp quan trọng Phương thức tích hợp môn học hay DHTH vận dựng tương đổi phổ biến nhiều nước giới Ở Việt Nam, có nhiều môn học, cấp học quan tâm vận dựng tư tưởng sư phạm tích hợp trình dạy học đề nâng cao chất lượng giáo dực HS (như môn Sinh học, Địa lí, Ngữ văn đưa nội dung giáo dực vào môn học ) DHTH chủ trọng tới chương trình, kế hoạch đề nâng cao lực, tập trung vào lực không đơn kiến thức Thực lực biết sử dựng nội dung kĩ tình có ý nghĩa Thay việc dạy sổ lớn kiến thức cho HS, ngưởi GV trước hết xem xét xem học sinh vận dựng kiến thức vào tình thực tế hay không, chẳng hạn như: thay nhắc lại lởi mẫu nói lễ phép dạy học đạo đức, xem xết học sinh có khả lựa chọn mẫu lởi nói lễ phép tình cho trước biết sử dựng mẫu cách đắn; thay học lượng kiến thức liên quan đến môi trường (trong môn Sinh học, Địa lí ), học sinh có khả hành động đề bảo vệ môi trưởng xung quanh DHTH đuợc hiểu trình dạy học cho toàn hoạt động học tập góp phần hình thành HS lực rõ ràng, có dự tính trước điều cần thiết cho HS, nhằm phục vụ trình học tập chuẩn bị cho HS bước vào sống lao động Mục tiêu tư tưởng sư phạm tích hợp nâng cao chất lượng giáo dực HS phỏi hợp với mục tiêu giáo dực toàn diện nhà trưởng b Hoạt động Đặc trưng dạy học tích hợp DHTH hướng tới việc tổ chủc hoạt động học tập, HS học cách sử dựng phỏi hợp kiến thức kĩ tình có ý nghĩa gần với sống Trong trình học tập vậy, kiến thức HS từ môn học khác đuợc huy động phỏi hợp với nhau, tạo thành nội dung thống nhất, dựa sở mối liên hệ lí luận thực tiến đề cập môn học DHTH có đặc trưng chủ yếu sau: làm cho trình học tập có ý nghĩa, cách gắn trình học tập với sống ngày, không làm tách biệt giới nhà trường với giới sống; làm cho trình học tập mang tính mục đích rõ rệt; sử dựng kiến thức nhiều môn học không dừng lại nội dung môn học Từ góc độ giáo dực, DHTH phát triển lực, đặc biệt trí tưởng tưởng khoa học lực trì HS tạo tình đề HS vận dựng kiến thức tình gần với sống Nó làm giảm trùng lặp nội dung dạy học môn học, góp phần giảm tải nội dung học tập Nội dung : LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC a Hoạt động Kế hoạch dạy học gì? Một đặc điểm giáo dực nhà trường đuợc tiến hành có mục đích, có kế hoạch, đạo giáo viên Muốn dạy học đạt hiệu cao thiết phải có chuẩn bị ngưởi thầy giáo Một khâu chuẩn bị quan trọng lập kế hoạch cho chuỗi dạy, cho dạy, dự kiến cách chắn tiết học bất đầu sao, diễn biến kết Như vậy, kế hoạch dạy học chương trình công tác giáo viên soạn thảo bao gồm toàn công việc thầy trò suốt năm học, học kì, chương tiết học lớp Ta chia kế hoạch dạy học giáo viên thành hai loại: Kế hoạch năm học kế hoạch học (còn gọi giáo án hay soạn) b Hoạt động Cách lập kế hoạch năm học Kế hoạch giảng dạy cho năm học, chương, học kì nét lớn khái quát có nội dung quan trọng, giúp cho giáo viên xác định phương hướng phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học Trong kế hoạch năm học giáo viên môn, sau phần mục tiêu môn học toàn năm học chương với dự kiến sau cho chương: – Xác định mục tiêu – Dự kiến kế hoạch thời gian để đảm bảo hoàn thành chương trình cách đầy đủ có chất lương (ghi rõ ngày bất đầu ngày kết thức) – Lệt kê tài liệu, sách tham khảo, phương tiện dạy học có sẵn hay cần tự tạo – Đề xuất vấn đề cần trao đổi tự bồi dương liên quan đến nội dung phương pháp dạy học – Xác định yêu cầu biện pháp điều tra, theo dõi học sinh đề nắm vững đặc điểm, khả năng, trình độ tiến họ qua thời kì Kế hoạch năm học không nên viết chi tiết vụn vặt phải dự kiến đủ công việc định làm thời gian giảng dạy Việc lập kế hoạch năm học thường khó giáo viên mới, lập kế hoạch chương để công việc cụ thể Kế hoạch lập để phấn đấu thực hiện, giáo viên cần giữ để theo dõi công việc thực Muốn kế hoạch có chất lượng giáo viên cần chuẩn bị: – Nghiên cứu kĩ chương trình dạy, sách giáo khoa tài liệu có liên quan, trước hết để nắm tư tưởng chủ đạo, tinh thần quán môn học, thấy điểm đổi sách Đây vấn đề quan trọng sách giáo khoa ấn định kiến thức thống cho nước Nếu có điều kiện nghiên cứu chương trình lớp lớp tranh thủ tận dụng kiến thức cũ để học sinh học lại hạn chế vấn đề thuộc lớp – Nghiên cứu tình hình thiết bị, tài liệu trường thân Công việc quan trọng giáo viên Vật lí, Hóa học… thí nghiệm có tính định thành công dạy Thấy đuợc tình hình trang thiết bị, giáo viên có kế hoạch mua sắm bổ sung, có kế hoạch tìm hiểu, lắp ráp, sử dụng hay chuẩn bị mẫu dùng dạy học giáo viên tự làm hay cho học sinh làm – Nghiên cứu tình hình lớp học sinh phân công dạy mặt – Nghiên cứu phân phỏi dạy Bộ Giáo dục Đào tạo đề chủ động thời gian suốt trình dạy c Hoạt động Cấu trúc kế hoạch học Giáo án, soạn giáo viên kế hoạch dạy đó, dự kiến công việc thầy trò tiết học theo mục đích yêu cầu định sẵn Giáo án thể rõ tinh thần trách nhiệm, trình độ kiến thức khả sư phạm thầy giáo, định phần lớn kết tiết lên lớp Tất nhiên kết học phụ thuộc vào kĩ giảng dạy thầy lĩnh hội, phát triển học sinh, trình nghiên cứu chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm thầy việc soạn góp phần định vào hiệu dạy Chính soạn tóm tắt chi tiết nội dung sách giáo khoa tóm tắt sơ lược có đầy đủ mục nội dung mục đích Nó phải thể cách sinh động liên hệ hữu mục tiêu, nội dung, phương pháp điều kiện dạy học Đ ể xây dựng soạn, người thầy giáo cần phải lĩnh hội mục tiêu nội dung dạy học quy định chương trình đuợc cụ thể hoá sách giáo khoa, nghiên cứu phương pháp dạy học dựa vào sách giáo khoa sách giáo viên, vận dựng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể lớp học Một soạn tốt soạn nêu rõ đuợc dự kiến công việc thầy trò lớp, thể nõ tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo thầy việc cải tiến phương pháp, nội dung cho học sinh nhiệt tình chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức 1/Các kiểu soạn Có nhiều cách phân loại soạn Cách phân loại dựa vào mục tiêu soạn, bao gồm: – Bài nghiên cứu kiến thức mới; – Bài luyện tập, củng cổ kiến thức; – Bài thực hành thí nghiệm; – Bài ôn tập, hệ thống hoá kiến thức; – Bài kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ Đương nhiên lên lớp phải thực nhiều mục tiêu dạy học, chúng hỗ trợ lẫn làm cho trình dạy học đạt kết cao toàn diện Bài lên lớp thực mục tiêu thường buồn tẻ, hiệu Trong kiểu học đây, phải thực nhiều mục tiêu dạy học để phục vụ mục tiêu Các hoạt động học sinh trải cho mục tiêu phận mà phải tập trung hỗ trợ cho việc thực mục tiêu chính, ta gọi làm rõ trọng tâm 2/ Các bước xây dựng soạn – Xác định mục tiêu học vào chuẩn kiến thức kĩ yêu cầu thái độ chương trình – Nghiên cứu sách giáo khoa tài liệu liên quan để: Hiểu xác, đầy đủ nội dung học Xác định kiến thức, kĩ thái độ cần hình thành phát triển HS Xác định trình tự lôgic học – Xác định khả đáp ứng nhiệm vụ nhận thức HS: xác định kiến thức, kĩ mà học sinh có cần có Dự kiến khó khăn, tình nảy sinh phương án giải – Lựa chọn PPDH: Phương tiện, TBDH, HTTCDH cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp HS học tập tích cực, chủ động sáng tạo phát triển lực tự học – Xây dựng kế hoạch học: xác định mục tiêu, thiết kế nội dung, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, thời gian yêu cầu cần đạt cho hoạt động dạy GV hoạt động học tập HS 3/ Cấu trúc kế hoạch học Cấu trúc lên lớp gồm chuỗi hoạt động giáo viên học sinh, xếp theo trình tự hợp lí đảm bảo cho học sinh hoạt động có hiệu nhằm chiếm lĩnh kiến thức, phát triển lực hình thành thái độ, đạo đức Mỗi học có mục đích chung, phân chia thành mục tiêu phận Mỗi mục tiêu phận ứng với nội dung cụ thể, phải sử dụng phuơng tiện dạy học định, áp dụng phương pháp hoạt động phỏi hợp với đối tượng học sinh Trong thực hiện, hành động phải luôn đảm bảo thống mục tiêu phận, nội dung phuơng pháp, đồng thời đảm bảo thực mục đích, nội dung phương pháp chung bài, xem thể thống Với mục đích, nội dung dạy học, ứng với đối tượng điều kiện sở vật chất, phương tiện dạy học xác định, lên lớp phải có cấu trúc riêng thích hợp có hiệu Tuy khó đề cấu trúc chung, học sinh hoạt động tập thể lớp xác định, phải thực mục đích chung thời gian sác định nên nêu sổ hoạt động điển hình phải thực Những hoạt động yếu tổ cấu trúc học Bài soạn giảng thường có cấu trúc sau: * Mục tiêu học : Nêu rõ yêu cầu HS cần đạt kiến thức, kĩ năng, thái độ Các mục tiêu biểu đạt động từ cụ thể lượng hoá Mục tiêu học cần cụ thể hoá đề người thầy giáo có định hướng rõ ràng, xác dạy học Một cách cụ thể hoá tốt cố gắng hoạt động hoá mục tiêu, tức hoạt động tương thích với nội dung mục tiêu học mà khả tiến hành hoạt động học sinh biểu thị mức độ đạt mục tiêu Liên quan đến mục tiêu tiết học, ta cần lưu ý: Thứ nhất, yêu cầu mà học sinh cần đạt sau chủ học tập ví dự yéu cầu học sinh phát biểu định nghĩa, chứng minh định lí có nghĩa học sinh phải làm đuợc việc sau học xong tiết học đòi hỏi họ tự làm việc trình lĩnh hội học Thứ hai, mục tiêu để thầy giáo định hướng học “hình dung” đuợc kết dạy học chủ đòi hỏi họ tiết phải kiểm tra đề kết luận xác học sinh có đạt mục tiêu đề hay không Trên thực tế, thầy giáo có đủ đề làm Mục tiêu kiến thức: gồm múc độ – Nhận biết: Nhận biết TT, ghi nhớ, tái thông tin - Thông hiểu: Giải thích được, chứng minh – Vận dụng: Vận dụng nhận biết TT đề giải vấn đề đặt – Phân tích: chia TT thành phần TT nhỏ thiết lập mối liên hệ phụ thuộc lẫn chúng – Tổng hợp: Thiết kế lại TT từ nguồn tài liệu khác sở đ ó tạo lập nên hình mẫu – Đánh giá: Thảo luận giá trị tư tưởng, phương pháp, nội dung kiến thức Mục tiêu kĩ năng: gồm hai mức độ; làm đuợc, biết làm thông thạo (thành thạo) Mục tiêu thái độ : Tạo hình thành thói quen, tính cách, nhân cách nhằm phát triển người toàn diện theo mục tiêu GD * Chuẩn bị GV HS – Giáo viên chuẩn bị TBDH (tranh ảnh, mô hình, vật, hữá chất ) phương tiện tài liệu dạy học cần thiết – GV hướng dẫn HS chuẩn bị học (soạn bài, làm tập, chuẩn bị tài liệu dtừng học tập cần thiết) * Tố chức hoạt động dạy học : Trình bày rõ cách thức triển khai hoạt động dạy học cụ thể phân chia hoạt động theo trình tự kế hoạch học sau: – Hoạt động nhằm kiểm tra, hệ thống, ôn lại cũ, chuyển tiếp sang – Hoạt động nhằm hướng dẫn, diễn giải, khám phá, phát tình huống, đặt nêu vấn đề – Hoạt động nhằm đề HS tự tìm kiếm, khám phá, phát hiện, thử nghiệm, quy nạp, suy diễn để tìm kết quả, giải vấn đề – Hoạt động nhằm rút kết luận, tổng hợp, hệ thống kết quả, hệ thống hoạt động đưa kết luận giải vấn đề – Hoạt động nhằm tiếp tục khắc sâu kiến thức, rèn luyện kĩ để vận dụng vào giải tập áp dụng vào sống * Hướng dẫn ôn tập củng cố : Xác định việc HS cần phải tiếp tục thực sau học để củng cổ, khác sâu, mở rộng cũ đề chuẩn bị cho việc học Nội dung : CÁC YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP a Hoạt động Các yêu cầu kế hoạch học – Cấu trúc soạn phải bao quát đuợc tổng thể phuơng pháp dạy học đa dạng nhiều chiều, tạo điều kiện vận dụng phỏi hợp phuơng pháp dạy học, mềm dẻo mức độ chi tiết đề thích ứng đuợc với giáo viên dày dặn kinh nghiệm lẫn giáo viên trẻ trường hay giáo sinh thực tập sư phạm Đồng thời làm bật hoạt động học sinh thành phần cốt yếu – Bài soạn phải nêu đuợc mục tiêu tiết học Giáo viên cần phải xác định xác trọng tâm kiến thức kĩ dạy, sở có phương pháp dạy phỏi hợp Thông qua phương pháp dạy, cách hỏi, rèn kĩ mà thầy giáo rèn luyện bồi dưỡng phát triển tư duy, phát triển trí thông minh học sinh Mục đích yêu cầu đạo toàn nội dung kế hoạch thực tiến dạy nội dung dạy quy định mục đích yêu cầu việc xác định mục đích yêu cầu vấn đề quan trọng đòi hỏi dày công, ý thức trách nhiệm cao giáo viên lúc soạn – Bài soạn phải nêu kết cấu tiến trình tiết học, soạn phải làm bật vấn đề sau: Sự phát triển logic từ giai đoạn đến giai đoạn khác, từ phần kiến thức đến phần kiến thức khác Giảng dạy phỏi hợp với quy luật nhận thức, dẫn giải, suy luận từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp cách có hệ thống Làm rõ phát triển tất yếu từ kiến thức đến kiến thức khác Cụ thể đảm bảo mối liên hệ logic phần, bảo đảm dạy hệ toàn vẹn, phần phân hệ, phân hệ gắn bó chãt chẽ tạo nên hệ toàn vẹn – Bài soạn phải xác định nội dung, phương pháp làm việc thầy trò tiết học: Đây vấn đề quan trọng tiết học Từ chỗ giáo viên nắm vững nội dung kiến thức, vận dụng thành thạo kiến thức đến cho truyền thụ cho kiến thức đến học sinh, để họ nắm bắt vận dụng đòi hỏi ngưởi thầy động não, dày công thực Muốn thầy giáo phải lựa chọn phuơng pháp thích hợp ứng với giảng soạn phải nêu cách cụ thể công việc thầy trò tiết học cụ thể Xác định đồ dùng dạy học phương pháp sử dụng chúng b Hoạt động Nguyên tắc dạy học theo hướng tích hợp Tích hợp kết hợp có hệ thống kiến thức có liên quan (hay gọi kiến thức cần tích hợp) kiến thức môn học thành nội dung thống nhất, gấn bó chặt chẽ với dựa mối liên hệ lí luận thực tiễn đuợc đưa vào học Như vậy, cần phải vào nội dung học để lựa chọn kiến thức tích hợp có liên quan – Không làm thay đổi tính đặc trưng môn học – Khai thác nội dung cần tích hợp cách có chọn lọc, có tính hệ thống, đặc trưng – Đảm bảo tính vừa sức Nội dung 4: MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP CỦA KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP a Hoạt động Những mục tiêu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Kế hoạch dạy học tích hợp nhằm nhiều mục tiêu khác nhau, xác định bốn mục tiêu lớn sau: – Làm cho trình học tập có ý nghĩa cách đặt trình học tập nhận thức hoàn cánh có ý nghĩa đổi với HS Chính vậy, việc học tập không tách rời sống ngày mà thưởng xuyên liên hệ kết nối mối quan hệ với tình cụ thể mà HS gặp thực tiễn, tình có ý nghĩa với HS Nói cách khác việc học nhà trư ờng hòa nhập vào đời sống thường ngày học sinh – Phân biệt cốt yếu với thứ yếu Không thể dạy học cách dàn trải, đồng đều, trình học tập ngang với Bên cạnh điều hữu ích, kiến thức lực có thứ dạy “lí thuyết”, không thật hữu ích Trong đó, học lớp có hạn, nhiều kiến thức lực không đủ thời gian cần thiết – Dạy sử dụng kiến thức tình DHTH chủ trọng tới việc thực hành, sử dựng kiến thức mà HS lĩnh hội đuợc, thay học tập lí thuyết loại kiến thức Mục tiêu DHTH hướng tới việc giáo dục HS thành ngưởi chủ động, sáng tạo, có lực làm việc xã hội làm chủ sống thân sau – Lập mối liên hệ khái niệm học Một bốn mục tiêu DHTH nhằm thiết lập mối quan hệ khái niệm khác môn học môn học khác Điều giúp cho HS có lực giải thách thức bất ngờ gặp sống, đòi hỏi người đối mặt phải biết huy động lực có không kh ía cạnh mà nhiều lĩnh vực khác đề giải b Hoạt động Các quan điểm nội dung dạy học tích hợp Có bốn quan điểm khác việc liên kết, tích hợp môn học: – Quan điểm “Nội môn học” Theo quan điểm tập trung chủ yếu vào nội dung môn học Quan điểm nhằm trì môn học liêng rẽ – Quan điểm “đa môn” Quan điểm theo định hướng tình huống, “đề tài”, nội dung kiến thức xem xét, nghiên cứu theo quan điểm khác nghĩa theo môn học khác Quan điểm này, môn học tiếp tục tiếp cận cách liêng rẽ gặp số thời điểm trình nghiên cứu đề tài Như vậy, môn học chưa thực tích hợp – Quan điểm “liên môn”, đề xuất tình tiếp cận cách hợp lí qua soi sáng nhiều môn học Ở chứng ta nhấn mạnh đến liên kết môn học, làm cho chứng tích hợp với đề giải tình cho trước Các trình học tập không đề cập cách rời rạc mà phải liên kết với xung quanh vấn đề phải giải – Quan điểm “xuyên môn”, chủ yếu phát triển kĩ mà học sinh sử dụng tất môn học, tất tình huống, chẳng hạn, nêu giả thiết, đọc thông tin, thông báo thông tin, giải toán Những kĩ gọi kĩ xuyên môn, lĩnh hội kĩ môn học có hoạt động chung cho nhiều môn học c Hoạt động Phương pháp dạy học tích hợp Phương thức tích hợp đưa dạng tích hợp bản, dạng lại đưa cách thức tích hợp, thể sau: – Dạng tích hợp thứ : định hướng đa môn liên môn, nhiên chưa phải xuyên – – môn đơn nguyên tích hợp chưa dựa phát triển kĩ xuyên môn – Dạng tích hợp thứ hai: Phỏi hợp trình học tập nhiều môn học khác Dạng tích hợp nhằm hợp hai hay nhiều môn học thành môn học Điều đòi hỏi phải nghiên cứu xây dựng chương trình tài liệu học tập phỏi hợp Nội dung : THỰC HÀNH DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC BÀO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC Ờ TRƯỜNG THPT a Hoạt động Các sở pháp lí việc tích hợp giáo dục bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học vào dạy học trường THPT Việt Nam tham gia Công ước đa dạng sinh học (ĐDSH) (1994), đó, Điều 13 – Giáo dục nhận thức đại chúng nêu rõ: đẩy mạnh nâng cao hiểu biết tầm quan trọng bảo toàn ĐDSH, tuyên truyền bảo toàn ĐDSH thông qua thông tin đại chúng đưa chủ đề vào chương trình giáo dục, hợp tác cách thích hợp với quốc gia tổ chức quốc tế khác việc phát triển chương trình giáo dực tuyên truyền nâng cao nhận thức công chúng bảo toàn sử dụng lâu bền ĐDSH Ngày ĐDSH quốc tế (22/05/2001) nhằm tăng cường hiểu biết người dân cảnh báo vấn đề liên quan đến lĩnh vực Đề án “đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” Thủ tướng phủ phê duyệt ngày 17/10/2001 (Quyết định 1363 /QĐTTg) Nghị số 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004, Bộ Chính trị “bảo vệ môi trường thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá đất nước” Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 đuợc phê duyệt ngày 02/12/2003 (Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 256/2003/QĐ-TTg) xác định bảo tồn thiên nhiên (BTTN) ĐDSH nhiệm vụ chiến lược Luật Bảo vệ môi trường (2005) Việt Nam có điều quy định BTTN (Điều 29) Bảo vệ ĐDSH (Điều30) Ngày 31/05/2007, Thủ tướng phủ phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia ĐDSH đến năm 2010 định hướng đến năm 2030” Những mục tiêu cụ thể đến năm 2010 gồm: củng cổ, hoàn thiện phát triển hệ thống rừng đặc dựng (góp phần đạt tỉ lệ che phú rừng 42 – 43%); phục hồi 50% diện tích rừng đầu nguồn bị suy thoái; bảo vệ có hiệu loài động vật, thực vật quý hiếm, nguy cấp có nguy tuyệt chủng; nâng tổng diện tích khu bảo tồn đất ngập nước biển có tầm quan trọng quốc tế quốc gia lên 1,2 triệu ha; phục hồi 200.000 rừng ngập mặn Đến năm 2020, nước ta hoàn chỉnh hệ thống khu BTTN (trên cạn, đất ngập mặn biển); phục hồi 50% hệ sinh thái tự nhiên đặc thù, nhạy cảm bị phá hủy Điều hi vọng góp phần bảo tồn ĐDSH Việt Nam Luật ĐDSH Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008 nêu nõ mục tiêu: khắc phục tình trạng suy thoái ĐDSH, bảo tồn vùng sinh thái có tính ĐDSH cao, bảo vệ loài qúy hiếm, bị đe doạ, loài hoang dã, bảo đảm tính bền vững di truyền nhằm cân sinh thái mức ổn định phục vụ mục tiêu phát triển bền vũng đất nước b Hoạt động Định hướng lựa chọn nội dung giáo dục bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học đưa vào môn học trường THPT Không thiết phải xây dựng học riêng nội dung giáo dục BTTN ĐDSH đề đưa vào môn học ò trưởng THCS Điều thực đưởng DHTH Để thực DHTH nội dung BTTN ĐDSH vào môn học đòi hỏi GV phải nắm cách hệ thống nội dung Sau đó, sở phân tích đặc điểm nội dung môn học học, GV tiến hành lựa chọn nội dung thích hợp, đáp ứng nguyên tắc lựa chọn nội dung nêu lên trên, từ xây dựng phương án DHTH nội dung Với ý nghĩa vậy, nêu lên định hướng nội dung giáo dực BTTN vàĐDSH, tích hợp dạy học môn học trường THPT: Một số kiến thức chung: Khái niệm BTTN; Khái niệm ĐDSH; Khái niệm Bảo tồn ĐDSH; Vai trò ĐDSH đổi với môi trường sống ngưởi Tình hình BTTN ĐDSH giới Việt Nam Nguyên nhân hậu suy giảm ĐDSH: Nguyên nhân suy giảm ĐDSH: nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp; Hậu suy giảm ĐDSH: môi trưởng bị ô nhĩếm, nhiều loài bị Mật số biện pháp BTTN ĐDSH: Xây dựng khu BTTN; Bảo tồn cho loài (bảo tồn nguyên vị); Bảo tồn chuyển vị loài; Bảo tồn bên khu bảo vệ; Bảo vệ hệ sinh thái quan trọng; Xây dựng hệ thống pháp luật tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường c Hoạt động Phương thức tích hợp nội dung giáo dục bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học vào môn học trường THPT Do đặc điểm cấu trúc chương trình sách giáo khoa môn học trưởng THPT hướng đến tính hệ thống chặt chẽ nội dung, tính khoa học môn tương đối sâu, nên việc đưa nội dung giáo dục BTTN ĐDSH vào môn học phải thực đường DHTH, tương tự việc đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào môn học Tuy vậy, thực tích hợp nội dung giáo dục BTTN ĐDSH vào môn học, GV cần phối hợp với nội dung giáo dục bảo vệ môi trường Các nội dung nhiều trường hợp có mối liên hệ hữu với nhau, liên kết với Sự lưu ý làm cho học có hiệu cao hơn, tranh trùng lặp tải đổi với HS Các nội dung giáo dục BTTN ĐDSH, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, đuợc tích hợp vào môn học mức độ khác nhau, cụ thể: – Tích hợp toàn phần: Tích hợp toàn phần đuợc thực hầu hết kiến thức học kiến thức giáo dực BTTN ĐDSH Khi mục tiêu học mục tiêu giáo dục BTTN ĐDSH – Tích hợp phận: Tích hợp phận thực phần kiến thức học có nội dung giáo dục BTTN ĐDSH – Tích thức liên hệ: Khi số nội dung môn học có liên quan tới vấn đề giáo dục BTTN ĐDSH song không nêu rõ nội dung học Trong trường hợp GV phải khai thác kiến thức môn học liên hệ chứng với nội dung BTTN ĐDSH Đây trường hợp thường xảy III KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ Chủ đề: Lập kế hoạch dạy học theo huớng tích hợp với mòn học cụ thể mà thầy (cô) dang dạy học từ trường THPT Mục tiêu Thực hành lập kế hoạch dạy học theo huớng tích hợp Phân tích mục tiêu, nội dung, phuơng pháp kế hoạch dạy học tích hợp từ môn học cụ thể Tổ chức thực Chia nhóm gồm 4- học viên chuẩn bị nội dung seminar Cử nhóm trưởng trình bày Tổ chức thảo luận lớp Báo cáo viên đánh giá kết thảo luận Những thay đổi to lớn tình hình giới với tình hình nhà trường (sự tăng lên số lượng thông tin, điều kiện tiếp nhận thông tin trở nên dễ dàng), đòi hỏi phải thay đổi cách dạy cách học Trong đó, việc dạy học theo hướng tích hợp vừa xu hướng tất yếu, vừa phương pháp dạy học có hiệu DHTH không giúp HS hiểu chất kiến thức, mà giúp em nâng cao lực giải vấn đề nảy sinh sống Việc dạy học tích hợp từ trường THPT tiếp cận hai phương diện: Tích hợp kiến thức ngành khoa học có liên quan vào dạy học môn giúp HS giải thích nguyên nhân, chế kiến tạo kiến thức đồng thời hình thành cho em giới quan vật biện chứng, từ nâng cao chất lượng dạy học môn tạo hứng thú cho người học – Tích hợp mặt giáo dục dạy học môn (dân số, môi trường, phòng chống HIV/AIDS, chống tệ nạn xã h ộ i T r o n g trình dạy học, việc cần tăng cưởng mối liên hệ liên môn phải tích hợp nội môn học Trong trình nghĩên cứu quan điểm tích hợp đề vận dụng vào dạy học, cần lưu ý không làm thay đổi tính đặc trưng môn học Đảm bảo tính chọn lọc, hệ thống kiến thức cần tích hợp Đảm bảo tính vừa sức đồng thời phát huy cao độ tính tích cực vốn sống HS Để việc dạy học theo hướng tích hợp có hiệu điều quan trọng thân ngưởi GV phải nắm vững chuyên môn nghiệp vụ Nhà trưởng phổ thông cần tạo điều kiện cho GV đuợc trau dồi kiến thức thưởng xuyên để đáp ứng đòi hỏi DHTH Đồng thời sở đào tạo GV cần sớm thực hoá mô hình đào tạo GV DHTH Ỷ TƯỞNG PHÁT TRIỂN Giáo viên THPT sau nghiên cứu nội dung module tiếp tục tìm hiểu thêm kiến thức mở rộng đề lập kế hoạch dạy học, ứng dựng công nghệ thông tin vào lập tổ chức thực kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Điều cho phép giáo viên phát huy tích cực lực sáng tạo việc nâng cao hiệu dạy học IV TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hữu Châu, Những vấn đề chương trình trình dạy học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005 Đỗ Mạnh Cường, Dạy học tích hợp – sở lí thuyết thực tiễn, Tạp chí Khoa học Giáo dục kĩ thuật, số 15,2010 Trần Bá Hoành, Đổi phương pháp dạy học,chương trình SGK, NXB Đại học Sư phạm, 2007 Dương Tiến Sỹ, Phương thức nguyrẻn tắc tích hợp môn học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, Tạp chí Giáo dục, số 26,2002 … sớm thực hoá mô hình đào tạo GV DHTH Ỷ TƯỞNG PHÁT TRIỂN Giáo viên THPT sau nghiên cứu nội dung module tiếp tục tìm hiểu thêm kiến thức mở rộng đề lập kế hoạch dạy học, ứng dựng công nghệ thông

Viết một bình luận