Modul Bồi Dưỡng Thường Xuyên Thpt File Word, Bài Thu Hoạch Bdtx Thpt Modul 3, 12,18,19,

Trình duyệt Internet Explorer của bạn đã lỗi thời. Bạn phải cài đặt trình duyệt khác hoặc trình duyệt Internet Explorer mới hơn.

Đang xem: Modul bồi dưỡng thường xuyên thpt file word

Trang web hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome.

Nếu trên máy tính chưa có Google Chrome, bạn thực hiện các bước sau để cài đặt Google Chrome:

B1. Bạn Click vào đây đến trang Google Chrome

B2. Chọn tải xuống Chrome, một bảng sẽ xuất hiện, bạn chọn Chấp nhận và cài đặt.

Xem thêm: Nhận Kết Quả Thi Toeic Iig, Thi Toeic Bao Lâu Mới Có Bằng

 

Mật khẩu để mở các file là 123456

Để download một module, click phải vào module đó, sau đó chọn Save…

Xem thêm: bản tường trình tiếng anh

hoặc Lưu…

Đính kèmDung lượng
module_thpt_1.pdf 267.92 KB
module_thpt_2.pdf 251.64 KB
module_thpt_3.pdf 285.28 KB
module_thpt_4.pdf 380.6 KB
module_thpt_6.pdf 267.76 KB
module_thpt_7.pdf 335.47 KB
module_thpt_8.pdf 366.16 KB
module_thpt_9.pdf 601.32 KB
module_thpt_10.pdf 236.3 KB
module_thpt_11.pdf 228.58 KB
module_thpt_12.pdf 279.63 KB
module_thpt_13.pdf 280.1 KB
module_thpt_14.pdf 264.13 KB
module_thpt_15.pdf 296.93 KB
module_thpt_16.pdf 283.73 KB
module_thpt_17.pdf 2.32 MB
module_thpt_18.pdf 909.93 KB
module_thpt_19.pdf 1.3 MB
module_thpt_20.pdf 482.18 KB
module_thpt_21.pdf 1.18 MB
module_thpt_22.pdf 1.52 MB
module_thpt_23.pdf 388.89 KB
module_thpt_24.pdf 370.59 KB
module_thpt_28.pdf 322.34 KB
module_thpt_29.pdf 306.93 KB
module_thpt_30.pdf 347.36 KB
module_thpt_31.pdf 266.66 KB
module_thpt_32.pdf 302.38 KB
module_thpt_33.pdf 248.31 KB
module_thpt_34.pdf 247.03 KB
module_thpt_35.pdf 374.93 KB
module_thpt_36.pdf 310.81 KB
module_thpt_38.pdf 289.15 KB
module_thpt_39.pdf 217.62 KB
module_thpt_40.pdf 270.44 KB
module_thpt_41.pdf 276.5 KB

Đọc thêm  mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh qua mạng

Viết một bình luận