Mĩ thực hiện “Chính sách láng giềng thân thiện” với các nước Mĩ Latinh nhằm mục đích, A. hình thành liên minh chống Liên Xô. B. củng cố địa vị của Mĩ ở khu vực này. , C. thiết lập trở lại nền thống t

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trangnguyen3409

Đáp án: 

B. Củng cố địa vị của Mĩ ở khu vực này.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nuocmatcuahoa5

Mĩ thực hiện “Chính sách láng giềng thân thiện” với các nước Mĩ Latinh nhằm mục đích 

⇒ B. củng cố địa vị của Mĩ ở khu vực này. 

(Giải thích: Trong những năm 1929-1939 Chính phủ Ru-dơ-ven đề ra chính sách “láng giềng thân thiện” nhằm cải thiện quan hệ với các nước Mĩ Latinh nhằm xoa dịu cuộc đấu tranh chống Mĩ và củng cố vị trí của Mĩ ở khu vực này. Nói cách khác là để biến các nước Mỹ Latinh thành “sân sau êm đềm” của Mĩ.)

Đọc thêm  Câu 1 : Em hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ai Cập và Lưỡng Hà Cổ Đại, Câu 2 : Những thành tựu văn hóa nào của ng Cổ Đại còn đc sử dụng đến ngày nay ?, Câu 3 : Đời sống vật chất và tinh

Viết một bình luận