Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (tháng 11/1933) nhằm, A. mở rộng, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. , B. hình thành liên minh chống phát xít. , C. tăng cường can thiệp quân sự vào châu Âu. ,

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dothotuantu8

Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (tháng 11/1933) nhằm

A. mở rộng, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

B. hình thành liên minh chống phát xít.

C. tăng cường can thiệp quân sự vào châu Âu.

D. từ bỏ lập trường chống cộng sản.

Đáp án : `->` chọn C

`-` Vì : Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với liên Xô ( tháng 11/1933) nhằm tăng cường can thiệp quân sự vào Châu Âu.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: Killbu666

Câu hỏi : mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với liên Xô ( tháng 11/1933) nhằm ?

Đáp án : C.tăng cường can thiệp quân sự vào châu Âu.

⇒ Vì : Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với liên Xô ( tháng 11/1933) nhằm tăng cường can thiệp quân sự vào Châu Âu

Đọc thêm  giấy đề nghị in sao kê sổ phụ ngân hàng

Viết một bình luận