Mĩ,Anh Pháp đã chọn biện pháp nào để vượt qua khủng hoảng?, A.Đẩy nhanh tốc độ xâm chiếm thuộc địa để bán hàng dư thừa, B.Tích cực tăng năng suất để đủ hàng cung cấp cho thị trường, C.Đóng cửa các xí

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trangpham8

Mĩ,Anh Pháp đã chọn biện pháp nào để vượt qua khủng hoảng?

Chọn D

Vì Mĩ , Anh , Pháp đã tiến hành cải cách kinh tế khôn ngoan,duy trì nền dân chủ tư sản

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyengiahuan20106

– Đáp án D.Tiến hành cải cách kinh tế khôn ngoan,duy trì nền dân chủ tư sản

Các nước Anh, Pháp, Mỹ đã chọn giải pháp tiến hành những cải cách kinh tế – xã hội để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh té (1929 – 1933) và đổi mới quá trình quản lí, tổ chức sản xuất.

Đọc thêm  Tổng Hợp Đồ Án Tốt Nghiệp Full Link Download Đồ Án Tốt Nghiệp

Viết một bình luận